KHÓA HỌC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH – Học viện InfoChief


KHÓA HỌC


KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ & RA QUYẾT ĐỊNH

 

 

Giới thiệu chương trình

Trong mọi hoạt động của doanh nghiệp, việc
tồn tại những rủi ro, nguy cơ, hiểm họa… có thể tạo ra những vấn đề, sự cố,
thậm chí khủng hoảng… là điều hết sức bình thường; Và đối với cấp quản lý,
cấp lãnh đạo thì việc “đương đầu” với điều này cũng là một phần tất yếu.
Thông thường, khi một vấn đề phát sinh, đòi hỏi những người xử lý phải “phản
ứng nhanh” để giải quyết “ngay tức thì” sự cố, đồng thời phải có các phương
án ngăn ngừa sự cố tái lập lại tương tự trong tương lai.
Và, để làm được điều đó, dù muốn hay không, chúng ta cũng phải chú trọng đến
cả 2 khía cạnh không thể tách rời của một vấn đề, đó là:
Làm thế nào nhận biết và tiên liệu được các rủi ro cũng
như các hiểm họa có thể phát triển thành sự cố để có thể
xây dựng các giải pháp dự phòng, ngăn ngừa những tổn
thất (về thời gian, chi phí, nguồn lực, hiệu suất công
việc…)
Khi đối mặt với những sự cố, vấn đề phát sinh, làm thế nào để vượt qua một
cách khôn ngoan, biến “nguy cơ” thành “cơ hội” và phát triển bền vững cho
tương lai.
Khóa học

“Kỹ Năng Giải Quyết Vấn Đề
& Ra Quyết Định”

của học viện kỹ năng Infochief nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ thuật
cần thiết để giải quyết các vấn đề và ra quyết định kịp thời chính xác trong công việc và cuộc sống. Sau khóa
học, học viên có thể tiếp cận một cách hệ thống trong giải quyết vấn đề; Sử
dụng các kỹ thuật để giải quyết vấn đề một cách có hiệu quả.

 


Mục tiêu đào tạo

– Hiểu được tầm quan trọng của năng lực giải quyết
vấn đề trong môi trường doanh nghiệp hiện nay;
– Hiểu được một cách đầy đủ và sâu sắc quy trình nhận diện và phân loại
các vấn đề, sự cố phát sinh cũng như quy trình đề ra các giải pháp và
chọn lựa quyết định tối ưu;
– Hiểu và biết áp dụng những nguyên tắc, công cụ, phương pháp tối ưu
trong giải quyết vấn đề khoa học và hiệu quả;
– Nắm được những mấu chốt quan trọng để lựa chọn và thực thi giải pháp
hiệu quả;
– Thay đổi từ thế bị động sang thế chủ động và tự tin trong việc nắm bắt
vấn đề và ra quyết định.
– Biết cách nâng cao hiệu quả trong việc giải quyết các vấn đề.

Đối tượng học viên

 i. Các cấp lãnh
đạo và quản lý doanh nghiệp
ii. Các Giám đốc chức năng, trưởng / phó các phòng / ban
/ bộ phận trong doanh nghiệp
iii. Những người đang tham gia làm việc trong môi trường
doanh nghiệp có mong muốn phát triển và hoàn thiện kỹ
năng quan trọng này.


Nội
dung chương trình

Phần I. Năng lực giải
quyết vấn đề
– Môi trường kinh doanh hiện đại và những thách thức
– Tầm quan trọng của việc giải quyết vấn đề trong doanh nghiệp
– Hiểu và phân loại những vấn đề thường phát sinh trong và ngoài
doanh nghiệp
– Năng lực giải quyết vấn đề cần trang bị
– Thực hành theo nhóm các
tình huống thực tế


Phần 2. Xác định vấn đề

– Xác định vấn đề
– Kỹ thuật & các công cụ Toyota trong xác định vấn đề
– Động não (Brainstorming)
– Những góc độ tiếp cận vấn đề hiệu quả
– Thực hành theo nhóm các
tình huống thực tế

Phần 3. Phân tích và truy tìm nguyên nhân
– Kỹ thuật & các công cụ kinh điển trong phân tích và truy tìm nguyên
nhân gốc rễ
– Vận dụng biểu đồ xương cá (Fishbone)
– 5WHY + 2H
– Những nguyên tắc quan trọng cần lưu ý
– Thực hành theo nhóm các
tình huống thực tế

Phần 4. Xây dựng Giải pháp & Đối sách
– Kỹ thuật & các công cụ trong xây dựng các giải pháp
– Năng lực tư duy xây dựng các giải pháp
– Tư duy đột phá trong xây dựng giải pháp
– Tiêu chuẩn hóa của một giải pháp khả thi
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 5. Lựa chọn Giải pháp & Thực thi giải pháp
– Các nguyên tắc quan trọng trong lựa chọn giải pháp hiệu quả
– Cách thức thực thi giải pháp tối ưu và những lưu ý cần lưu tâm
– Thực hành theo nhóm các tình huống thực tế


Phần 6. Nâng cao hiệu quả giải quyết vấn đề bằng sáng tạo
– Triết lý của sáng tạo trong giải quyết vấn đề
– Những tiêu chí của một giải pháp sáng tạo đúng nghĩa
– Những phương pháp sáng tạo nâng cao hiệu quả trong giải quyết vấn đề
– Thực hành theo nhóm các
tình huống thực tế


Tài
liệu học

  i. Tài liệu
lưu hành nội bộ (Tiếng Việt).

 


Phương pháp giảng dạy

Chuyên gia sử
dụng các phương pháp đào tạo sau đây để chuyển tải nội
dung khóa học:
 i. Học theo nhóm, học mang tính
thảo luận nhiều hơn là thuyết giảng, luôn lấy người học
làm trung tâm;
ii. Đào tạo mang tính tư vấn (training as consulting) và
hướng dẫn cho Học viên để có thể ứng dụng và giải quyết
được các vấn đề thực tế của doanh nghiệp.
iii. Đưa lý thuyết ngắn gọn vào thực tế công việc; Sử
dụng các yếu tố hỗ trợ như phim, hình ảnh, câu chuyện.

 Sự khác biệt về phương
pháp đào tạo tại Infochief


– Phương pháp giảng
dạy Coaching dựa trên các bài tập thực hành thực tế
trong công việc hàng ngày
– Đào tạo thực hành
sát nhất với chuyên môn của từng vị trí
– Trang bị 20% là kiến thức, 80% là thực hành kỹ năng thực tế môi trường công
việc hàng ngày
– Đảm bảo chuẩn đầu ra là hiểu và áp dụng

được các kỹ năng đã được học

 

Thông tin
học tại doanh nghiệp (inhouse)


Thời gian học:

2 ngày/
4 buổi.


Số lượng học viên:

Tối đa 35 hv/ lớp.
Học phí:
48.500.000 VNĐ/ lớp tổ chức tại nhà máy hoặc tại văn phòng doanh nghiệp.


Các chi phí khác
(nếu có):

Tùy theo địa điểm khu vực tổ chức lớp học, mà các khoản chi phí khác sẽ được
tính thêm bao gồm: Chi phí đi lại, ở KS của giảng viên.Chứng nhận tốt nghiệp
:


Sẽ do học viện
INFOCHIEF cấp, có giá trị trên toàn quốc.