Khai thác lãnh thổ theo chiều sâu – loigiaihay.com

– Bảo vệ vốn rừng trên vùng thượng lưu sông. Bảo vệ các vùng rừng ngập mặn, các vườn quốc gia

Kết quả

– Phát triển nhiều ngành côngnghiệp đầu tư cho các ngành công nghệ cao

– Hình thành các khu công nghiệp, khu chế xuất,…

– Giải quyết tốt vấn đề năng lượng.

Vùng ĐNB dẫn đầu cả nước về tăng nhanh và phát triển hiệu quả các ngành dịch vụ

– Công trình thủy lợi Dầu Tiếng là công trình thủy lợi lớn nhất nước

– Dự án Phước Hoà cung cấp nước sạch cho các ngành dịch vụ

– Là vùng chuyên canh cây CN lớn của cả nước

– Sản lượng khai thác dầu tăng khá nhanh, phát triển các ngành công nghiệp lọc dầu, dịch vụ khai thác dầu khí, …

– Đánh bắt và nuôi trồng thủy sản phát triển

– Cảng Sài Gòn lớn nhất nước ta, cảng Vũng Tàu

– Vũng Tàu là nơi nghỉ mát nổi tiếng, cơ sở dịch vụ lớn về khai thác dầu khí