Địa Chỉ Kế Toán Kiểm Toán Nhà Nước Ở Sơn La

Bạn cần tìm địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Sơn La? Bài viết này thật sự dành cho bạn đấy. Hãy cùng đọc bài viết để tìm hiểu rõ hơn nhé! 

Kế toán, Kiểm toán nhà nước ở Sơn La là gì?

Kế toán 

Kế toán là công việc mà kế toán viên Sơn La sẽ đo lường, xử lý thông tin và truyền đạt chúng đến các doanh nghiệp và tập đoàn. Dễ hiểu hơn thì việc kế toán hay báo cáo tài chính là một loại ngôn ngữ của kinh doanh. Công việc của kế toán viên là đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức đang làm việc. Sau đó gửi đến những tổ chức khác như ban lãnh đạo, các nhà đầu tư hay chủ nợ. 

Kế toán được chia thành 6 lĩnh vực bao gồm:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kế toán thuế
 • Kế toán pháp y 

Kế Toán Kiểm Toán Nhà Nước Sơn La Kiểm toán 

Kiểm toán nhà nước là cơ quan do Quốc hội thành lập vào tháng 7 năm 1994. Kiểm toán nhà nước Việt Nam hoạt động độc lập và tuân theo quy định pháp luật nước nhà. Đơn vị sẽ thực hiện kiểm toán quá trình quản lý và sử dụng tài công, tài sản chính. Qua đó giảm sự tham ô, tham nhũng trong ngành tài chính, giúp bộ máy nhà nước được thanh lọc.

Sau khi Luật Kiểm toán có hiệu lực từ tháng 1 năm 2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang phụ thuộc sự quản lý của Quốc hội. Vị trí Tổng kiểm toán nhà nước được bầu cử 5 năm 1 lần theo đề cử trong Quốc hội. Các đồng chí được bầu nhưng đã làm 1 nhiệm kỳ vẫn có thể làm được vị trí này. Tuy nhiên chỉ được làm không quá 2 nhiệm kỳ. 

Ban lãnh đạo Kiểm toán nhà nước đương nhiệm: 

 • Tổng kiểm toán: Ông Trần Sỹ Thanh
 • Phó Tổng kiểm toán: Doãn Anh Thơ, Bà Hà Thị Mỹ Dung, Đặng Thế Vinh, Ông Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Ông Vũ Văn Hoạ.

Hiện nay, Kiểm toán nhà nước có cơ cấu tổ chức gồm 34 Vụ. Người đứng đầu các Vụ là Vụ trưởng – là chức danh tương đương với Bộ trưởng. Dưới các Vụ trưởng là Kiểm toán trưởng – đứng đầu chuyên ngành và khu vực. 

Các cơ quan điều hành thuộc Kiểm toán nhà nước: 

 • Văn phòng Đảng – Đoàn thể
 • Văn phòng Kiểm toán nhà nước
 • Thanh tra Kiểm toán nhà nước 
 • Vụ Tổng hợp
 • Vụ Tổ chức cán bộ
 • Vụ Pháp chế
 • Vụ Chế độ và Kiểm soát chất lượng Kiểm toán
 • Vụ Hợp tác quốc tế

Kho bạc

Kho bạc nhà nước là đơn vị thuộc sự quản lý của Bộ Tài chính. Cơ quan thực hiện tham mưu, giúp việc cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý nhà nước bao gồm quỹ ngân sách nhà nước Việt Nam, tổng kế toán nhà nước Việt Nam và huy động vốn đầu tư vào ngân sách nhà nước. Phát triển tài chính qua hình thức dễ dàng là phát hành cổ phiếu dựa theo quy định nhà nước. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Sơn La là đơn vị trực thuộc Kho bạc nhà nước. 

Kế Toán Kiểm Toán Nhà Nước Sơn La

Quyền hạn và chức năng của kho bạc 

Quyền hạn kho bạc 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Sơn La có quyền hạn sau:

 • Trích tiền gửi vào từ các tổ chức, cá nhân để nộp thuế cho nhà nước theo quy định. Có thể áp dụng biện pháp khác nhau (phải tuân theo quy định của pháp luật) tại địa phương khác nhau để thu thuế.
 • Được từ chối chi trả đối với những khoản chi không đúng mục đích. Những khoản chi không đủ điều kiện đều không được xét duyệt. Kho bạc Sơn La phải chịu trách nhiệm về những quyết định của mình cho mọi trường hợp.
 • Phải công bằng, nghiêm minh với việc xử phạt các vi phạm hành chính lĩnh vực Kho bạc nhà nước. 

Chức năng của kho bạc Sơn La

Kho bạc nhà nước tại Sơn La là cơ quan thuộc cấp dưới của Kho bạc Nhà nước. 

Chức năng: 

 • Đơn vị này quản lý quỹ ngân sách Sơn La; 
 • tổng kế toán Sơn La;
 • Thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách Sơn La, nhà nước và cho việc đầu tư phát triển. 
 • Những dự án được đầu tư phát triển tại Sơn La tăng tốc độ nhờ việc phát hành trái phiếu dựa theo quy định của pháp luật.

Cơ cấu kho bạc Sơn La

Thông tin chung 

Kho bạc nhà nước tỉnh Sơn La là Kho bạc đang hoạt động. Đơn vị đã được cấp Giấy chứng nhận ĐKT. 

Với mã số thuế: 5500342628, đơn vị này thuộc sự quản lý của Chi cục thuế tỉnh Sơn La. 

Người đại diện cũng nằm trong Ban lãnh đạo của Kho bạc. Ông Đỗ Quang Tuấn đồng thời làm Giám đốc và đại diện pháp luật cho cơ quan. 

Cơ cấu tổ chức các phòng ban

Các phòng ban giúp việc, tham mưu tại Sơn La cho ban lãnh đạo gồm: 

 • Văn phòng
 • Phòng Kiểm tra – Thanh tra 
 • Phòng Cán bộ tổ chức
 • Phòng Kiểm soát chi
 • Phòng Tài vụ – Quản trị

Địa Chỉ Kế Toán Kiểm Toán Nhà Nước Ở Sơn La

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Sơn La

Cơ quan Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Sơn La nằm tại Tỉnh thành nông nghiệp có tiềm lực phát triển mạnh. 

Địa chỉ: Số 36, Đường Lò Văn Giá, Thành phố Sơn La, Tỉnh Sơn La 

Số điện thoại liên hệ: 0212 3850 306

Email: [email protected]

 

Trên đây là thông tin về Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Sơn La. Hãy đăng kí để nhận thông báo về nhiều thông tin thú vị từ evbn nhé!