Hỏi đáp

Câu trả lời:

* Về hồ sơ hưởng BHXH một lần

Điều 109 Luật BHXH năm 2014 quy định hồ sơ hưởng BHXH một lần, bao gồm: Bản chính Sổ BHXH và Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

BHXH Việt Nam cung cấp thông tin để bạn nắm được, do bạn không cung cấp thông tin bạn đã nộp hồ sơ tại đâu và hồ sơ bạn nộp bao gồm các loại giấy tờ gì nên BHXH Việt Nam không có cơ sở trả lời bạn cụ thể, đề nghị bạn liên hệ với cơ quan BHXH nơi bạn nộp hồ sơ để nắm được thông tin hồ sơ không hợp lệ và được hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ hưởng BHXH một lần theo quy định.