Hỏi đáp

Câu trả lời:

Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định:

“Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.”

Như vậy, BHXH tự nguyện không bao gồm chế độ BHYT, BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình là 2 chính sách độc lập nhau. Nếu bạn muốn tham gia đóng BHYT để có thẻ BHYT khi đi khám chữa bệnh thì bạn có thể mua BHYT theo hình thức hộ gia đình. Mức đóng mỗi tháng được quy định tại Điểm e, khoản 1, điều 7 Nghị định 146 năm 2018 của Chính phủ như sau: Người thứ nhất đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở; Người thứ 2, 3, 4 đóng lần lượt bằng 70%, 60%, 50% mức đóng của người thứ nhất; Từ người thứ 5 trở đi đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.

Do đó, khi bạn tham gia BHXH tự nguyện không ảnh hưởng đến mức đóng BHYT hộ gia đình.