Hỏi đáp

Câu trả lời:

Theo Khoản 5, Điều 21 của Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động: “Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội trả sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động, xác nhận thời gian đóng bảo hiểm xã hội khi người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc theo quy định của pháp luật”.

Theo Khoản 3, Điều 48 Bộ luật lao động năm 2019 quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động khi hợp đồng lao động chấm dứt như sau:

“Người sử dụng lao động có trách nhiệm hoàn thành thủ tục xác nhận thời gian đóng BHXH, BH thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính giấy tờ khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động.” 

          Nếu đơn vị cố tình không trả sổ BHXH cho bạn thì bạn có quyền khiếu nại tới Chánh Thanh tra Sở Lao động – Thương binh và Xã hội nơi đơn vị đặt trụ sở chính hoặc làm đơn khởi kiện tới Tòa án nhân dân cấp huyện nơi đơn vị đặt trụ sở chính về hành vi vi phạm của doanh nghiệp.

Theo thông tin bạn cung cấp, mã số BHXH 3815004081 chúng tôi tra cứu trên hệ thống dữ liệu cho kết quả như sau: mã số 3815004081 Nguyễn An Khang sn 11/11/1996 số cmt 17xxx7757:

– 01/2015 đến 02/2015 Công nhân may công nghiệp Công ty CP SX thương mại và đầu tư Việt Thanh đóng tại Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa. đã được Bảo hiểm Xã hội tỉnh Thanh Hóa cấp tờ bìa sổ và chốt in quá trình