Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2022 gồm những gì?

Bạn đọc hỏi:

Thời gian qua tôi đi làm và đã được ký hợp đồng lao động tuy nhiên hợp đồng không thời hạn. Tôi muốn đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu thì cần chuẩn bị những hồ sơ gì? Thủ tục đăng ký được thực hiện như thế nào?

Liên quan đến vấn đề này, Luật sư Nguyễn Trọng Nghĩa – Đoàn LSTP Hà Nội cho biết, Quyết định 595/QĐ-BHXH nêu rõ hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu.

Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, BHYT, BHTN

Người làm việc theo HĐLĐ (hoặc hợp đồng làm việc) không xác định thời hạn, HĐLĐ xác định thời hạn, HĐLĐ theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng;

Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

Đơn vị thuê mướn, sử dụng lao động theo hợp đồng lao động.

Theo quy định tại điều 99 Luật BHXH năm 2014, trong 30 ngày kể từ thời điểm NLĐ và doanh nghiệp giao kết hợp đồng lao động, NSDLĐ cần chuyển hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

Hồ sơ đăng ký bảo hiểm xã hội lần đầu 2022

Căn cứ vào điều 23 Quyết định 595/QĐ-BHXH có quy định như sau:

Đối với người lao động.

• Tờ khai tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK1-TS).

• Trường hợp người lao động được hưởng quyền lợi BHYT cao hơn. Bổ sung Giấy tờ chứng minh (nếu có) theo Phụ lục 3.

Đối với người lao động nước ngoài có thêm hợp đồng lao động có thời hạn ở nước ngoài hoặc HĐLĐ được gia hạn kèm theo văn bản gia hạn HĐLĐ hoặc HĐLĐ được ký mới tại nước tiếp nhận lao động theo hợp đồng.

Đối với đơn vị:

• Tờ khai đơn vị tham gia, điều chỉnh thông tin BHXH, BHYT (Mẫu TK3-TS).

• Danh sách lao động tham gia BHXH BHYT, BHTN BHTNLĐ, BNN (Mẫu D02-TS).

• Bảng kê thông tin (Mẫu D01.TS).

Trình tự thực hiện đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội lần đầu 2022

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ các hồ sơ cần thiết như hợp đồng lao động, sổ hộ khẩu, chứng minh thư của người lao động… làm căn cứ điền thông tin vào các mẫu biểu.

Bước 2: Đối với đơn vị chưa được cấp mã đơn vị tham gia BHXH, đơn vị sẽ nộp tờ khai TK3-TS cho cơ quan BHXH để thực hiện các thủ tục như báo tăng/giảm lao động, hồ sơ truy thu cho các lần tiếp theo:

Sau 1-7 ngày làm việc đơn vị sẽ được cấp mã đơn vị.

Bước 3: Sau khi được cấp mã đơn vị, chuẩn bị và điển các thông tin của người lao động vào các mẫu biểu tương ứng để thực hiện thủ tục bảo tăng lao động

Bước 4: Nộp hồ sơ cho cơ quan BHXH;

Bước 5. Sau khi nộp đủ hồ sơ, cơ quan bảo hiểm sẽ tiến hành cấp số BHXH và thẻ BHYT không quá 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đầy đủ hồ sơ.