hài hước trong tiếng Tiếng Anh – Tiếng Việt-Tiếng Anh | Glosbe

“Phu nhân Danbury, cháu nghĩ bà đang tự phát triển một khiếu hài hước.”

“””Lady Danbury, I think you might be developing a sense of humor yourself.”””

Literature

Gavin có một khiếu hài hước độc ác như mọi phù thủy.

No one has a sense of humour like Mr. Funny.

WikiMatrix

Không hài hước đâu.

Not so funny

OpenSubtitles2018. v3

Hãy bỏ sự hài hước qua một bên, chúng ta còn rất nhiều vấn đề quan trọng khác.

Humor aside, there are more important issues out there.

OpenSubtitles2018. v3

Anh được biết đến nhờ những video hài hước trên YouTube, đã được xem hơn 3 tỉ lần.

He is known for his comedy videos on YouTube, which have been viewed over 3 billion times.

WikiMatrix

Có điều gì hài hước về chuyện đó sao?

What’s so funny about that?

OpenSubtitles2018. v3

Aniston là diễn viên chính trong nhiều bộ phim hài và lãng mạn hài hước.

Aniston has since played lead roles in numerous comedies and romantic comedies.

WikiMatrix

Nhiều người không hiểu anh ấy pha trò gì, nhưng tôi nghĩ anh ấy rất hài hước.

Some people don’t get him, but I think he’s really funny.

OpenSubtitles2018. v3

Anh hài hước quá, Dave.

Screw you, Dave.

OpenSubtitles2018. v3

Vậy sự hài hước của tạp chí này là gì?

What is New Yorker humor?

ted2019

Thôi nào, khiếu hài hước của anh đâu rồi?

Come on, man, where’s your sense of humor?

OpenSubtitles2018. v3

Óc hài hước của cô đâu rồi?

Where’s your sense of humor?

OpenSubtitles2018. v3

Tiếp đến mấy câu chuyện hài hước

So onto some funny stories now

OpenSubtitles2018. v3

Thêm những yếu tố hài hước và giàu cảm xúc vào video của bạn.

Add elements of humor and emotion into your video.

Literature

Họ đã nghĩ nó vui và hài hước.

They thought it was funny and stuff.

OpenSubtitles2018. v3

Và đương nhiên, tạp chỉ không hài hước kiểu ấy.

And of course, that is not New Yorker humor.

QED

là về những cái phi lý, tôi đã chỉ ra rằng đó là gốc của sự hài hước.

Something that’s completely normal or logical isn’t going to be funny.

QED

Điều hài hước là tôi cuối cùng cũng phát hiện ra bí mật của anh.

What’s funny is I finally figured out your secret.

OpenSubtitles2018. v3

Không hài hước đâu.

That’s not funny.

OpenSubtitles2018. v3

Hài hước đấy.

It was funny.

OpenSubtitles2018. v3

Ông được xem là hiện thân của Nintendo: vui tươi, kỳ quặc, hài hước và vui vẻ.

He was seen as the embodiment of Nintendo: playful, quirky, humourous, and fun.

WikiMatrix

Cứ cười như tôi vừa nói gì đó hài hước đỉ.

Just laugh as if I said something funny.

OpenSubtitles2018. v3

Xin lỗi vì cái trò hài hước bắt buộc phải tham gia này

Believe me, apologize in advance for the heavy dose of irony we’ re about to participate in

opensubtitles2

Phản ứng đầu tiên của bà là rất hài hước và rất ủng hộ.

Her first reactions were full of humor and very favorable.

OpenSubtitles2018. v3

Uhm, hài hước đấy.

Well, that sounds funny.

QED

Source: https://evbn.org
Category: Hài Hước