Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học CNXHKH (Không chuyên) – Tài liệu VNU

Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học CNXHKH (Không chuyên)

Chúng tôi, tập thể các tác giả biên soạn chương trình và giáo trình môn Chủ nghĩa xã hội khoa học bậc Đại học cho sinh viên các trường Đại học (chuyên và không chuyên) xin bày tỏ lời cảm ơn chân thành tới các đồng chí trong Ban Chỉ đạo biên soạn chương trình và giáo trình năm môn Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương và Bộ Giáo dục và Đào tạo, cảm ơn các nhà khoa học trong Hội đồng nghiệm thu chương trình và giáo trình môn Chủ nghĩa xã hội khoa học đã giúp đỡ, tạo điều kiện để chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ quan trọng này. Đặc biệt, chúng tôi xin chân thành cảm ơn các nhà khoa học, các chuyên gia trong Hội đồng nghiệm thu đã đóng góp ý kiến nhận xét, phê bình và có những ý kiến khuyến nghị để chúng tôi sửa chữa, bổ sung, hoàn thiện giáo trình sau nghiệm thu, phục vụ đợt tập huấn giảng viên Đại học theo chương trình, giáo trình mới.

Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học CNXHKH (Không chuyên)Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học CNXHKH (Không chuyên) Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học CNXHKH (Không chuyên)

Tập bản thảo giáo trình này đã được các tác giả sửa chữa, bổ sung theo đúng kết luận của Hội đồng nghiệm thu ngày 29 tháng 7 năm 2019 tại Ban Tuyên giáo Trung ương.

Dù các tác giả đã hết sức cố gắng nhưng chắc rằng, giáo trình này vẫn không tránh khỏi những hạn chế, thiếu sót. Mong các đồng chí, nhất là các thầy, cô giáo dự lớp tập huấn tiếp tục góp ý để các tác giả sửa chữa, hoàn thiện một lần nữa, trước khi xuất bản.

Xin trân trọng cảm ơn

T/M Tập thể tác giả GS.TS Hoàng Chí Bảo

Xem thêm: Các giáo trình khác

Mục lục Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học

Chương 1: Nhập môn Chủ nghĩa xã hội khoa học

Chương 2: Sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân

Chương 3: Chủ nghĩa xã hội và thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 4: Dân chủ xã hội chủ nghĩa và Nhà nước xã hội chủ nghĩa

Chương 5: Cơ cấu xã hội – giai cấp và liên minh giai cấp, tầng lớp trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 6: Vấn đề dân tộc và tôn giáo trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

Chương 7: Vấn đề gia đình trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG (PDF)

Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học Word CNXHKH (Không chuyên)

Định dạng File chưa hỗ trợ xem trước, vẫn Download bình thường!

Mật khẩu sửa file vui lòng chat với Fanpage Tài liệu VNU cụm từ: mktailieuvnu

TẢI TÀI LIỆU XUỐNG (WORD)

Xem thêm: Giáo trình Chủ Nghĩa Xã Hội Khoa Học CNXHKH (Chuyên)

4.8/5 – (13 bình chọn)