Đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện tham gia bảo hiểm y tế ra sao?

Minh Hương

  –  

Thứ ba, 28/06/2022 20:04 (GMT+7)

Chị Trang Anh hỏi: Tôi là lao động tự do, tôi có thể đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để có bảo hiểm y tế không? Hộ khẩu của tôi ở quê thì có thể mua bảo hiểm xã hội ở nơi đăng ký tạm trú?

Về vấn đề này, Công ty Luật TNHH YouMe trả lời: Khoản 3 Điều 3 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về giải thích từ ngữ như sau:

Bảo hiểm xã hội tự nguyện là loại hình bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức mà người tham gia được lựa chọn mức đóng, phương thức đóng phù hợp với thu nhập của mình và Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội để người tham gia hưởng chế độ hưu trí và tử tuất.

Khoản 2 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về các chế độ bảo hiểm xã hội, cụ thể:

Bảo hiểm xã hội tự nguyện có các chế độ sau đây: Hưu trí; Tử tuất.

Điểm 1.1 Khoản 1 Điều 3 Quyết định 595/QĐ-BHXH ban hành quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp; quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế quy định về phân cấp quản lý như sau:

1. Thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

1.1. Bảo hiểm xã hội huyện

d) Thu tiền đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện; thu tiền đóng bảo hiểm y tế của người tham gia bảo hiểm y tế cư trú trên địa bàn huyện.

Khoản 1 Điều 11 Luật Cư trú 2020 quy định về nơi cư trú của công dân như sau:

1. Nơi cư trú của công dân bao gồm nơi thường trú, nơi tạm trú.

Như vậy, bảo hiểm xã hội tự nguyện không bao gồm chế độ bảo hiểm y tế, trường hợp bạn vẫn muốn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện thì có thể mua bảo hiểm xã hội tự nguyện tại Cơ quan bảo hiểm xã hội cấp huyện nơi mình đang đăng ký tạm trú.