Thay đổi ngành nghề kinh doanh không phải là nhu cầu xa lạ đối với các doanh nghiệp trong quá trình kinh doanh, đặc biệt trong tình hình kinh tế nhiều thay đổi hiện nay. Thay đổi ngành nghề kinh doanh không đơn giản như mọi người vẫn nghĩ. Đầu tiên, soạn thảo hồ sơ theo quy định và gửi đến Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đối với ngành nghề kinh doanh có điều kiện phải đáp ứng điều kiện đó và xin thêm Giấy phép con cho ngành nghề đó.

Luật Hoàng Phi cung cấp dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh với chi phí và thời gian hợp lý dựa trên kinh nghiệm làm việc thực tế của công ty chúng tôi đã làm. Quý khách hàng sẽ hài lòng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

1. Ngành nghề kinh doanh quy định ở đâu?

Quyết định này quy định chi tiết Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam được quy định tại Quyết định 27/2018/QĐ-TTg ngày 06 tháng 7 năm 2018

Danh mục Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam gồm 5 cấp:

– Ngành cấp 1 gồm 21 ngành được mã hóa theo bảng chữ cái lần lượt từ A đến U;

– Ngành cấp 2 gồm 88 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng hai số theo ngành cấp 1 tương ứng;

– Ngành cấp 3 gồm 242 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng ba số theo ngành cấp 2 tương ứng;

– Ngành cấp 4 gồm 486 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng bốn số theo ngành cấp 3 tương ứng;

– Ngành cấp 5 gồm 734 ngành; mỗi ngành được mã hóa bằng năm số theo ngành cấp 4 tương ứng.

2. Cách ghi ngành nghề kinh doanh

Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, khi thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh hoặc khi đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp hoặc doanh nghiệp lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp, Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh hướng dẫn, đối chiếu và ghi nhận ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.

Thay đổi ngành nghề kinh doanh

Thay đổi ngành nghề KD tưởng đơn giản nhưng không hề đơn giản

Đối với những ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam nhưng được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì ngành, nghề kinh doanh được ghi theo ngành, nghề quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đó.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh không có trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam và chưa được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật khác thì cơ quan đăng ký kinh doanh xem xét ghi nhận ngành, nghề kinh doanh này vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp nếu không thuộc ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, đồng thời thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) để bổ sung ngành, nghề kinh doanh mới.

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu đăng ký ngành, nghề kinh doanh chi tiết hơn ngành kinh tế cấp bốn thì doanh nghiệp lựa chọn một ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam, sau đó ghi chi tiết ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp ngay dưới ngành cấp bốn nhưng phải đảm bảo ngành, nghề kinh doanh chi tiết của doanh nghiệp phù hợp với ngành cấp bốn đã chọn. Trong trường hợp này, ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp là ngành, nghề kinh doanh chi tiết doanh nghiệp đã ghi.

dịc vụ thành lập công ty tnhh tại hoàng phi

Dịch vụ chuyên nghiệp tại công ty luật Hoàng Phi

3. Dịch vụ thay đổi ngành nghề kinh doanh của công ty Hoàng Phi

Luôn là đơn vị tiên phong trong việc thay đổi đăng ký kinh doanh, Luật Hoàng Phi tự hào được đông đảo khách hàng trong và ngoài nước tin tưởng sử dụng dịch vụ trong suốt thời gian vừa qua. Với tinh thần làm việc “luôn đặt lợi ích và giá trị khách hàng lên hàng đầu” tất cả các dịch vụ của chung tôi mang lại, không chỉ hợp lý về chi phí mà còn hợp lý cả cách thức giải quyết, thời gian làm việc và hợp lý cả các dịch vụ hậu mãi đi kèm.

Khi cần dịch vụ thay đổi ngành nghề KD khách hàng hãy liên hệ với chúng tôi – Công ty Hoàng Phi để được tư vấn các vấn đề liên quan như:

– Tư vấn các vấn đề pháp lý về ngành nghề kinh doanh, ngành nghề kinh doanh thông thường, ngành nghề kinh doanh bị cấm, ngành nghề kinh doanh có điều kiện, ngành nghề kinh doanh không có điều kiện

– Tư vấn lựa chọn mã ngành nghề tên ngành nghề theo hệ thống ngành nghề kinh tế Việt Nam

– Hướng dẫn hoặc hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị hồ sơ theo mẫu quy chế đúng quy định;

– Nhận ủy quyền và thay khách hàng làm các thủ tục thay đổi ngành nghề KD với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền

– Nhận kết quả thay đổi ngành nghề kinh doanh cho khách hàng

– Chúng tôi rất mong nhận được sự tin tưởng và sự hợp tác từ khách hàng.

– Thời gian thay đổi ngành nghề kinh doanh nhanh chóng và hiệu quả;

– Chi phí thay đổi ngành nghề kinh doanh hợp lý, nói không với dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh giá rẻ.

đăng ký thương hiệu luật hoàng phi

Đội ngũ luật sư và nhân viên năng động tại công ty luật Hoàng Phi

4. Thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh

* Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 1 thành viên

– Thông báo thay đổi ngành nghề KD

– Quyết định của chủ sở hữu công ty về bổ sung, thay đổi ngành nghề KD;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này;

* Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty TNHH 2 thành viên;

– Thông báo thay đổi ngành nghề KD

– Quyết định của Hội đồng thành viên;

– Biên bản họp của Hội đồng thành viên;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này;

* Hồ sơ thay đổi ngành nghề kinh doanh công ty cổ phần

– Thông báo thay đổi ngành nghề KD

– Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông công ty;

– Biên bản họp của Đại Hội đồng cổ đông công ty;

– Văn bản ủy quyền cho người thực hiện thủ tục này

5. Quy trình thay đổi ngành nghề kinh doanh

– Trường hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh, doanh nghiệp gửi Thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đã đăng ký. Nội dung Thông báo bao gồm:

  1. a) Tên, mã số doanh nghiệp, mã số thuế hoặc số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp doanh nghiệp chưa có mã số doanh nghiệp, mã số thuế);
  2. b) Ngành, nghề đăng ký thay đổi;
  3. c) Họ, tên, chữ ký của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp.
Thay đổi ngành nghề kinh doanh có điều kiện

Thay đổi ngành nghề KD có điều kiện cần những thủ tục gì

Kèm theo Thông báo phải có Quyết định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần và của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc bổ sung, thay đổi ngành, nghề KD. Quyết định, biên bản họp phải ghi rõ những nội dung được thay đổi trong Điều lệ công ty.

– Khi nhận Thông báo, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, bổ sung, thay đổi thông tin về ngành, nghề kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp.

– Trường hợp hồ sơ thông báo không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo doanh nghiệp sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong thời hạn 03 ngày làm việc.

– Doanh nghiệp có trách nhiệm thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh với Phòng Đăng ký kinh doanh trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày có thay đổi. Trường hợp có thay đổi mà doanh nghiệp không thông báo thì sẽ bị xử phạt theo quy định của pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch và đầu tư.

Khi có nhu cầu thay đổi ngành nghề KD, Quý khách hàng có thể liên hệ với Công ty Luật Hoàng Phi qua các thông tin sau:

– Hotline yêu cầu dịch vụ: 0981.150.868

– Yêu cầu dịch vụ ngoài giờ hành chính: 0981.378.999

– Điện thoại: 024.628.52839 (HN) – 028.73090.686 (HCM)

– Email: lienhe@luathoangphi.vn

Tin liên quan