Địa Chỉ Kế Toán Kiểm Toán Nhà Nước Ở Lai Châu

Bạn muốn tìm kiếm địa chỉ kế toán kiểm toán nhà nước ở Lai Châu? Thế thì bài viết này thật sự dành cho bạn đấy. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về cơ quan này trong bài viết nhé! 

Kế toán, Kiểm toán nhà nước ở Lai Châu là gì?

Kế toán 

Kế toán là công việc đo lường, xử lý thông tin và truyền đạt chúng đến các doanh nghiệp và tập đoàn. Hiểu cách đơn giản hơn thì kế toán là một loại ngôn ngữ thuộc lĩnh vực kinh doanh. Nó đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức rồi gửi đến những người khác chẳng hạn như nhà đầu tư, ban quản lý, chủ nợ. 

Kế toán thông thường được chia thành 6 lĩnh vực gồm:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kế toán thuế
 • Kế toán pháp y 

Kiểm toán 

Kiểm toán nhà nước là cơ quan mà Quốc hội thành lập, là cơ quan hoạt động đôc lập theo pháp luật. Cơ quan này thực hiện kiểm toán việc quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công, giúp cho tài chính nhà nước minh bạch, hạn chế tham nhũng.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập vào 11/7/1994. Có chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán và báo cáo quyết toán của các cơ quan, đơn vị nhà nước cùng các đoàn thể quần chúng. Chức danh Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương với chức Bộ trưởng. Vị trí này được đích thân Thủ tướng bổ nhiệm và Quốc hội phê chuẩn.

Kế toán Kiểm toán Lai Châu

Sau khi Luật Kiểm toán có hiệu lực vào 1/1/2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang thuộc quản lý của Quốc hội. Vị trí Tổng kiểm toán được bầu theo đề cử tại Quốc Hội và mỗi Tổng kiểm toán có 1 nhiệm kỳ dài 5 năm. Họ có thể được bầu lại nhưng chỉ được làm tối đa 2 nhiệm kỳ. 

Các lãnh đạo kiểm toán nhà nước đương nhiệm: 

 • Tổng kiểm toán: Ông Trần Sỹ Thanh
 • Phó Tổng kiểm toán: Bà Doãn Anh Thơ, Hà Thị Mỹ Dung, Ông Đặng Thế Vinh, Nguyễn Quang Thành, Nguyễn Tuấn Anh, Vũ Văn Hoạ.

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của cơ quan nhà nước này gồm có 34 Vụ. Người đứng đầu các Vụ là Vụ trưởng, người đứng đầu chuyên ngành và khu vực là Kiểm toán trưởng. 

Kho bạc

Hai cơ quan Kế toán nhà nước và Kiểm toán nhà nước là những đơn vị không thể thiếu với Kho bạc. 

Kho bạc nhà nước là cơ quan thuộc Bộ Tài chính. Cơ quan này thực hiện việc tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về vấn đề quản lý nhà nước gồm quỹ ngân sách nhà nước, tổng kế toán nhà nước và huy động vốn giúp ngân sách nhà nước. Đặc biệt là hình thức đầu tư phát triển tài chính qua phát hành trái phiếu dựa theo quy định của pháp luật. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Lai Châu là 1 cơ quan thuộc Kho bạc nhà nước. 

Quyền hạn và chức năng của kho bạc 

Quyền của kho bạc Lai Châu

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Lai Châu có quyền hạn sau:

 • Trích một phần thuộc tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để giao nộp cho nhà nước. Có thể áp dụng các biện pháp hành chính khác (phải tuân theo quy định của pháp luật). Nói chung là bắt buộc phải đóng góp vào ngân sách nhà nước.
 • Có quyền từ chối chi trả các khoản chi không đúng đúng đích, không đủ điều kiện. Cơ quan phải chịu trách nhiệm về quyết định của mình (tất cả trường hợp).
 • Thực hiện xử phạt công bằng, nghiêm minh các vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước. 

Kế toán Kiểm toán Lai ChâuChức năng của kho bạc 

Kho bạc nhà nước tại Lai Châu là cơ quan trực thuộc Kho bạc Nhà nước. Cơ quan có chức năng quản lý về quỹ ngân sách Lai Châu; tổng kế toán Tỉnh. Và thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách Lai Châu và cho đầu tư phát triển. Việc đầu tư tại Lai Châu được phát triển nhờ hình thức phát hành trái phiếu dựa trên quy định của pháp luật.

Cơ cấu kho bạc Lai Châu

Cán bộ

Theo thông tin, Kho bạc Lai Châu có người đại diện cũng đồng thời là Giám đốc. Đó là ông Nguyễn Ngọc Phong. 

Đơn vị trực thuộc

Tỉnh Lai Châu có 7 huyện thành với 7 đơn vị Kho bạc thuộc sự quản lý của Kho bạc Lai Châu. Tức là thuộc Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Lai Châu

 • Kho bạc huyện Mường Tè

Địa chỉ: Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Số liên hệ: 0213 3881 233

 • Kho bạc huyện Nậm Nhùn

Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Tỉnh Lai Châu

 • Kho bạc huyện Phong Thổ 

Địa chỉ: Thôn 41, Thị trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Số liên hệ: 0213 3896 270

 • Kho bạc huyện Sìn Hồ 

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ , Huyện Sìn Hồ , Tỉnh Lai Châu

Số liên hệ: 0213 3870 241

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán Lai Châu

 • Kho bạc huyện Tân Uyên

Địa chỉ: Khu 26, Thị trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

 • Kho bạc huyện Tam Đường

Địa chỉ: Khu trung tâm hành chính, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

Số liên hệ: 0213 3879 058 

 • Kho bạc huyện Than Uyên

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

Số liên hệ: 0213 3784 133

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Lai Châu

Cơ quan Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Lai Châu nằm tại phường sầm uất thuộc Thành phố Lai Châu. Nó nằm trên trục đường chính gần với các địa điểm như Chi cục thuế Tỉnh Lai Châu, Ủy ban nhân dân Tỉnh Lai Châu,… 

Địa chỉ: Số 288, Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu. 

Thông tin liên hệ: 0213 3876 372 – [email protected]

 

Trên đây là thông tin về Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Lai Châu. Hãy theo dõi website của chúng mình để cập nhật nhanh chóng các thông tin về Kho bạc Lai Châu nhé!