Để giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp nào?

 • Câu hỏi:

  Để giải quyết vấn đề việc làm không cần có biện pháp nào? 

  • A.

   Phân bố lại dân cư và lao động.

  • B.

   Đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn.

  • C.

   Đa dạng các loại hình đào tạo. 

  • D.

   Chuyển hết lao động nông thôn xuống thành thị.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Một số biện pháp giải quyết vấn đề việc làm ở nước ta hiện nay là: Phân bố lại dân cư và lao động, đa dạng các hoạt động kinh tế ở nông thôn, đa dạng các loại hình đào tạo, hướng nghiệp dạy nghề, giới thiệu việc làm và đẩy mạnh xuất khẩu lao động.

  Đáp án: D.

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE