CÔNG TY TNHH SẢN PHẨM THIÊN NHIÊN VÀ HỮU CƠ ONA GLOBAL đang tuyển dụng 0 việc làm

Giới thiệu chung

Công ty TNHH Thiên nhiên và hữu cơ Ona Global là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển các sản phẩm có nguồn gốc thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Với 3 thương hiệu chính: COCAYHOALA, GOBO và Lich5, Ona Global đã tạo dựng môi trường kinh doanh tận tâm, hạnh phúc với hơn 10.000 Đại lý toàn quốc, hơn 1000 Spa tin dùng.

Văn hoá doanh nghiệp

Trong việc xây dựng văn hoá Công ty, xây dựng con người là nền tảng
tạo nên mọi thành công của ONA Global. Nguồn nhân lực năng động
và sáng tạo này đã tạo nên thành tựu của Công ty trong suốt hơn
những năm qua và sẽ tiếp tục được duy trì, đẩy mạnh trong thời gian
tới.
Do đó, với ONA Global, những giá trị cốt lõi là:
– Hướng tới khách hàng: luôn luôn lắng nghe và ưu tiên đáp ứng
mọi nhu cầu của khách hàng.
– Sáng tạo: khuyến khích sự sáng tạo và luôn hướng đến những ý
tưởng mới nhằm không ngừng mang tới cho các khách hàng
những sản phẩm dịch vụ chất lượng, có giá trị.
– Tận tâm: theo đuổi để hoàn thành công việc được giao, để tâm tới
những chi tiết nhỏ nhất.
– Chuyên nghiệp: thiết lập các chuẩn mực chuyên nghiệp theo các
thông lệ tiên tiến và tuân thủ các chuẩn mực trong mọi hành động.
– Chính trực: trung thực và chân thành trong mọi việc
– Tinh thần đồng đội: tôn trọng mỗi cá nhân và sự đóng góp của
từng cá nhân đối với thành công chung.