Chi tiết văn bản điều hành

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội

Số ký hiệu văn bản

49/2021/NĐ-CP

Ngày ban hành

01/04/2021

Ngày hiệu lực

01/04/2021

Trích yếu nội dung

Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về quản lý và phát triển nhà ở xã hội

Hình thức văn bản

Nghị định

Thẩm quyền ban hành

Lĩnh vực

Xây dựng

Người ký duyệt

Nguyễn Xuân Phúc

Tài liệu đính kèm

49.signed.pdf