Cách thức thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công như thế nào?


Tôi muốn đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online thì cần thực hiện như thế nào? – Câu hỏi của Thuý Vy (TP HCM).

Cách thức thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công như thế nào?

Căn cứ Phụ lục Dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công ban hành kèm theo Quyết định 49/QĐ-BHXH năm 2023 quy định về cách thức thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công như sau:

Bước 1. Đăng ký, đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn

Bước 2. Lựa chọn dịch vụ Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Bước 3. Người tham gia kê khai thông tin như hướng dẫn tại trình tự thực hiện nêu trên để thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện.

Bước 4. Người tham gia chọn thanh toán và thực hiện thanh toán theo hướng dẫn.

Bước 5. Nhận thông báo: Biên lai thu tiền điện tử từ hệ thống ngân hàng/trung gian thanh toán.

Bước 6. Nhận Thông báo thời hạn trả sổ BHXH.

Bước 7. Nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

BHXH tự nguyện online

Cách thức thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công như thế nào? (Hình từ Internet)

Trình tự thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công ra sao?

Theo Phụ lục Dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công ban hành kèm theo Quyết định 49/QĐ-BHXH năm 2023 quy định trình tự thực hiện đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công như sau:

Bước 1: Đăng nhập Cổng Dịch vụ công quốc gia (tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn) hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH Việt Nam (tại địa chỉ https://dichvucong.baohiemxahoi.gov.vn).

Trường hợp cá nhân chưa có tài khoản thì thực hiện Đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ công của BHXH.

Bước 2: Người tham gia thực hiện kê khai đầy đủ, chính xác các trường thông tin theo Mẫu 02-TK trên Cổng Dịch vụ công và chịu trách nhiệm với nội dung kê khai.

Bước 3: Hệ thống phần mềm tự động kiểm tra, đối chiếu thông tin người tham gia kê khai. Cụ thể:

3.1. Đối với người tham gia thuộc hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo:

Xác định nơi cư trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về dân cư, xác định đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng với dữ liệu người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo do cơ quan BHXH theo dõi và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng hoặc không thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng, phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia về dân cư; Hoặc thông tin chưa đúng với danh sách thuộc đối tượng được nhà nước hỗ trợ mức đóng để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, cơ quan phê duyệt danh sách người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia tại các tổ chức thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

3.2. Đối với người tham gia thuộc đối tượng khác:

Phần mềm xác định nơi thường trú (cấp tỉnh, cấp huyện) với CSDL quốc gia về dân cư và xác định chính xác số tiền phải đóng để người tham gia nộp tiền trực tuyến.

Trường hợp xác định nơi cư trú không đúng, hệ thống phần mềm hiển thị thông báo cho người tham gia biết về địa chỉ cư trú chưa đúng với CSDL quốc gia để liên hệ với cơ quan Công an hướng dẫn, điều chỉnh, sau đó thực hiện lại bước 2 hoặc có thể đăng ký tham gia BHXH tự nguyện tại các tổ chức thu BHXH, BHYT hoặc tại cơ quan BHXH.

Bước 4: Người tham gia thực hiện nộp tiền trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công, nhận Biên lai thu tiền điện tử, nhận thông báo thời hạn trả sổ BHXH theo quy định ngay khi giao dịch thành công

Bước 5: Người tham gia nhận sổ BHXH bản điện tử hoặc sổ BHXH bản giấy theo phương thức đã đăng ký.

Đối tượng thực hiện và các trường hợp nào được đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công?

Tại Phụ lục Dịch vụ công trực tuyến đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trên cổng dịch vụ công ban hành kèm theo Quyết định 49/QĐ-BHXH năm 2023 quy định đối tượng thực hiện và các trường hợp được đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công như sau:

– Đối tượng thực hiện được đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công:

Cá nhân, thuộc các đối tượng sau:

+ Người tham gia BHXH tự nguyện thuộc đối tượng tham gia theo quy định tại khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014.

+ Cơ quan BHXH, tổ chức và cá nhân có liên quan đến trình tự thực hiện trong quy trình này.

+ Trường hợp người tham gia được hỗ trợ thêm ngoài mức Nhà nước hỗ trợ tiền đóng BHXH tự nguyện theo quy định tại tiết a, b, c khoản 1 Điều 14 Nghị định 134/2015/NĐ- CP thì chỉ áp dụng đối với trường hợp cấp tỉnh hoặc cấp huyện hỗ trợ tiền đóng theo mức chung cho tất cả người tham gia thuộc từng nhóm đối tượng trên địa bàn.

– Các trường hợp áp dụng đăng ký tham gia BHXH tự nguyện online trên Cổng Dịch vụ công:

+ Đăng ký tham gia BHXH tự nguyện lần đầu;

+ Chuyển từ tham gia BHXH bắt buộc sang tham gia BHXH tự nguyện;

+ Tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện theo phương thức và mức đóng đã đăng ký;

+ Đăng ký lại phương thức đóng và mức thu nhập tháng làm căn cứ đóng BHXH tự nguyện.

Trân trọng!