CÁCH LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI – Cách làm bài văn nghị luận xã hội Aần mở đầu. I. Lí do chọn đề – Studocu

YOPOVN.COM – DIỄN ĐÀN TÀI LIỆU, G

IÁO ÁN, BÀI GIẢNG, ĐỀ T

HI…

Cách làm bài văn nghị luận xã hội

A.phần mở đầu.

I. Lí do chọn đề tài.

T

rong

trương

trình

ngữ

văn

bậc

thpt

hiện

nay

gồm

3

phân

môn

:

T

iếng

việt,đọc

văn

làm

văn.Mỗi

phân

môn

đảm

nhận

những

nhiệm

vụ

khác

nhau.

T

rong

đó

làm

văn

phân

môn

mang

tính

thực

hành.Mỗi

bài

làm

văn

của

học

sinh

thể

hiện

khá

những

nhận

thức,kĩ

năng,tình

cảm

của

học

sinh,là

hội

để

học

sinh

bộc

lộ

nhất

vốn hiểu biết cũng như năng lực của mình.

T

rong

làm

văn,

thể

văn

nghị

luận

giữ

vị

trí

quan

trọng.

Gồm

:

nghị

luận

văn

học

(

n

bạc

những

vấn

đề

thuộc

lĩnh

vực

văn

học)

nghị

luận

hội(

Bàn

bạc

những

vấn đề thuộc lĩnh vực xã hội) .

T

uy

nhiên

trong

hai

kiểu

bài

này

nghị

luận

văn

học

được

chú

trọng

nhiều,còn

nghị

luận

hội

ít

được

chú

ý

đến.Bản

thân

các

em

học

sinh

cũng

tâm

e

ngại

,không

mấy hứng thú với kiểu bài này

.Dẫn đến kĩ năng làm bài còn yếu.

T

hời gian gần đây

, cùng với sự phát triển của đời sống xã hội,nghị luận xã hội

ngày càng có vai trò thiết thực trong đời sống.Cấu trúc đề thi môn ngữ văn trong các

đề thi ( Học kì,Tốt nghiệp,Đại học,Cao đẳng) có một câu 3 điểm dành cho một bài

nghị luận ngắn.

Ưu điểm của văn nghị luận,

trước hết là học sinh không nhất thiết phải thuộc làu

một khối lượng lớn tri thức đọc hiểu . Người viết có thể tự do trình bày s

uy nghĩ,

quan điểm của mình một cách khách quan mà không bị một giới hạn, quy định nào

ràng buộc. Mặt khác, ta có thể thể hiện sự hiểu biết phong phú của mình cho bài viết

sinh động hơn. Dạng văn nghị luận xã hội thực chất là một dạng đề “mở” vì thế nó rất

phù hợp cho mọi đối tượng học sinh, đặc biệt là các bạn học khối khoa học tự nhiên

vốn “sợ” học thuộc văn.

T

uy vậy viết một bài nghị luận xã hộ

i không phải là “thích viết gì thì viết” hay áp

đặt ý kiến chủ quan của cá nhân. Bài viết vẫn phải đảm bảo tính khách quan khoa học

và hướng về vấn đề cần bàn luận. Người viết phải là người có vốn sống phong phú,

tầm hiểu biết rộng và có óc tư duy sắc sảo. Đây là “thách thức” lớn cho học sinh vốn

xưa nay chỉ quen cách làm bài thụ động.

Nghị luận xã hội

là một yêu cầu cần thiết trong đời sống.

V

iết văn nghị luận xã

hội là một yêu cầu cần thiết cho học sinh. Qua đó, có thể kiểm tra chính xác năng lực

tư duy

, óc sáng tạo, sự hiểu biết của học sinh; bồi dưỡng kĩ năng sống đồng thới còn

tránh tình trạng “đạo văn” hay lệ thuộc nhiều vào sách vở của hoc sinh hiện nay

.

Xuất phát từ những lớ do cơ bản trên, tôi viết bài :

Cách làm

bài nghị luậnxã

hội .”

nhằm đưa ra một quy trình cụ thể cho việc giải quyết dạng bài này

. Tôi đã thực

1