Các yếu tố nguy cơ dự đoán viêm phổi mắc phải cộng đồng do vi khuẩn gram âm | Tạp chí Y Dược học Cần Thơ

Đặt vấn đề: Viêm phổi mắc phải cộng đồng (VPMPCĐ) là một bệnh lý nhiễm trùng phổ biến và có tỷ lệ tử vong cao. Vi khuẩn gram âm (VKGA) nổi lên với tần suất ngày càng tăng trong các báo cáo gần đây. Việc dự đoán các tác nhân này là nguyên nhân gây bệnh trong viêm phổi mắc phải cộng đồng là hết sức hữu ích trong việc lựa chọn kháng sinh. Mục tiêu nghiên cứu: Xác định các yếu tố nguy cơ  liên quan đến viêm phổi mắc phải cộng động do vi khuẩn gram âm tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang. Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có phân tích trên 73 bệnh nhân được chẩn đoán VPMPCĐ lúc nhập viện tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang từ 01/01/2021 đến 30/9/2021. Các yếu tố nguy cơ độc lập dự đoán VPMPCĐ do VKGA được xác định bằng phương pháp phân tích hồi quy logistic đa biến.
Kết quả: Trong 73 bệnh nhân, tuổi trung bình 72,1±14,4, tuổi nhỏ nhất 26 tuổi, tuổi lớn nhất 94 tuổi. Tỷ lệ bệnh nhân nam chiếm 83,6%, nữ 16,4%. Có 53 bệnh nhân (72,6%) VPMPCĐ là do VKGA. Nhập viện trước đó (OR, 1,8; 95% CI, 1,1-27; p=0,03) và bệnh phổi mạn tính (OR, 12,6; 95% CI, 1,7-93,8; p=0,013) là các yếu tố dự đoán độc lập của VKGA. Kết luận: Những yếu tố như bệnh nhân nhập viện trước đó và bệnh phổi mạn tính là những yếu tố dự đoán nguy cơ độc lập liên quan đến VPMPCĐ do khi khuẩn gram âm.