các bước làm bài văn nghị luận chứng minh – 123doc

Danh mục: Ngữ văn

… nhuyễn các kiểu bài, các kĩ năng và thao tác nghị luận Để bài văn đạt kết quả cao, cần vận dụng chính xác, linh hoạt, nhuần nhuyễn các kiểu bài, các kĩ năng và thao tác nghị luận. Các em nên … xếp các ý, phạm vi dẫn chứng Các em cũng nên học hỏi cách làm bài, kiến thức, cách mở bài, kết bài, triển khai ý, cách chuyển ý, trình bày, diễn đạt… qua những bài văn đạt điểm cao trong các … nhất. Các em cũng cần vận dụng nhuần nhuyễn các kiểu bài sau: * Phương pháp làm các kiểu bài trình bày tóm tắt một vấn đề văn học. * Phân tích văn học là kiểu bài nghị luận đem một hiện tượng văn…

  • 22
  • 2,330
  • 10