Biểu mẫu biên bản an ninh trật tự

biên bản an ninh trật tự là biên bản như thế nào. Loại Biểu mẫu biên bản an ninh trật tự này được sử dụng khi nào với mục đích gì? Hãy cùng EVBN chúng tôi tham khảo nội dung qua bài viết dưới đây nhé.

Biên bản an ninh trật tự là gì

Đây là loại biên ra đời khi mà các đối tượng gây mất an ninh trật tự. Hay được gọi là vi phạm hành chinh. Việc lập biên bản an ninh trật tự với mục đích răn đe, điều chỉnh những đối tượng vô phép. Gây ảnh hưởng đến những người xung quanh.

Cách để soạn thảo biên bản an ninh trật tự

Người thực hiện viết biên bản an ninh trật tự phải ghi rõ thời gian địa điểm lúc bắt đầu thực hiện biên bản. Cũng như thời gian và địa điểm khi kết thúc quá trình viết biên bản an ninh trật tự.

Ghi đúng và đầy đủ, chính xác từng nội dung biên bản an ninh trật tự sao cho không ai có thể chối cãi. Hay đưa ra lời nói chẳng may thế này, chẳng may thế khác để trốn tránh trách nhiệm.

Ghi rõ ràng chính xác các thành phần biên bản ví dụ như họ tên, chức vụ.

Về phần nội dung và kết quả kiểm tra biên bản an ninh trật tự: người viết biên bản cần ghi rõ ràng, chính xác, trung thực.

Biểu mẫu biên bản an ninh trật tự

Mẫu số 1: biên bản an ninh trật tự

TÊN CƠ QUAN….

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do- Hạnh phúc

số: /BB

BIÊN BẢN AN NINH TRẬT TỰ

THỜI GIAN: VÀO LÚC….. NGÀY….. THÁNG……NĂM…….

ĐỊA ĐIỂM: tại …………………

Chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

Bên A: bên lập biên bản đối với bên B

Ông / bà: ………………….

Quốc tịch:………………….

Nghề nghiệp:………………….

Người chứng kiến ( nếu có):………………….………………….………………….………………….………………….………………….

Quốc tịch:………………….

Nghề nghiệp:………………….

Bên B: Chịu trách nhiệm xử phạt

Ông / bà: ………………….

Quốc tịch:………………….

Nghề nghiệp:………………….

Số CMND/ số Căn cước công dân:………………….

II. Nội dung biên bản- biên bản an ninh trật tự

Lí do lập biên bản: ………………….………………….………………….………………….………………….…..………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….………………….………………….………………….………………….…………

Ý kiến của người chứng kiến: 

………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….………………….………………….………………….………………….…………………………….………………….………………….………………….………………….…………

Cơ quan lập biên bản an ninh trật tự đưa ra kết luận:……………….………………….…………………………….…………………

III. Kết thúc Biên bản – biên bản an ninh trật tự

bên B đồng tình và nhất trí với với những nội dung được nếu ra trong biên bản. Bên B ký kết và xác nhận biên bản an ninh trật tự 

biên bản an ninh trật tự sẽ được lập thành…….. Mỗi bên giữ một bản, Một bản sẽ lưu vào hồ sơ của cơ quan

Bên A

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Bên B

( ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Người chứng kiến

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Mẫu số 2: biên bản an ninh trật tự

TÊN CƠ QUAN….

TÊN CƠ QUAN LẬP BIÊN BẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

số: /BB

BIÊN BẢN AN NINH TRẬT TỰ

THỜI GIAN: VÀO LÚC….. NGÀY….. THÁNG……NĂM…….

ĐỊA ĐIỂM: tại …………………

Chúng tôi gồm:

I. THÀNH PHẦN THAM GIA:

………………….………………….………………….………………….………………….…………

………………….………………….………………….………………….………………….………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………………….………………….………………….………………….………………….………

Với sự chứng kiến …….………………….………………….……………………….………………….………………….………………….………………….…

Chúng tôi quyết định xử phạt Vi phạm AN NINH TRẬT TỰ

Đối với Ông / bà: ………………….

Quốc tịch:………………….

Nghề nghiệp:………………….

Số CMND/ số Căn cước công dân:………………….

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……

II. Nội dung biên bản- biên bản an ninh trật tự

Lí do lập biên bản: ………………….………………….………………….………………….………………….……………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….…………………….………………….………………….………………….………………….…………

ý kiến của người chứng kiến

………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….………………….……

Cơ quan lập biên bản an ninh trật tự đưa ra kết luận

III. Kết thúc Biên bản- biên bản an ninh trật tự

Bên B đồng tình và nhất trí với với những nội dung được nếu ra trong biên bản. Bên B ký kết và xác nhận biên bản an ninh trật tự biên bản an ninh trật tự sẽ được lập thành…….. Mỗi bên giữ một bản, Một bản sẽ lưu vào hồ sơ của cơ quan.

Bên A

(ký ghi rõ họ tên)

 

 

Bên B

( ký và ghi rõ họ tên)

 

 

Người chứng kiến

( Ký và ghi rõ họ tên)

 

 

 biểu mẫu BIÊN BẢN AN NINH TRẬT TỰ

Mức xử phạt vi phạm an ninh trật tự- biểu mẫu biên bản an ninh trật tự

 • Có cử chỉ, lời lẽ thô bạo, khiêu khích,  xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
 • Gây rối  mất an ninh trật tự ở nơi biểu diễn văn nghệ, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao.  Hoặc gây mất an ninh trật tự tại lễ hội, triển lãm, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, ở nơi công cộng khác;
 • Chăn Thả rông động vật nuôi trên đường trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng. 100.000- 300000 nghìn (VNĐ)
 • Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;
 • Nhậu nhẹt say sỉn  gây mất trật tự công cộng;
 • Thực hiện những hành vi gây nguy hiểm cho người khác như  ném gạch, đá, hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, đồ vật, tài sản của người khác;
 • Kiếm chuyện gây sự với người khác khi họ đang làm việc, chuyên chở, giữ hành lý ở các bến tàu,  sân bay và nơi công cộng khác 500.000– 1.000.000 triệu (VNĐ)
 • Rủ rê, lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng;
 • Tàng trữ, vận chuyển “đèn trời”. 2.000 – 3.000
 • Gây rối trật tự công cộng mà có đem  theo các loại vũ khí thô sơ hoặc công cụ hỗ trợ;
 • Sản xuất, nhập khẩu, buôn bán “đèn trời”( hàng trái phép) phạt. 3.000.000 – 5.000.000 triệu (VNĐ)

TỔNG KẾT- biểu mẫu biên bản an ninh trật tự

Trên đây là EVBN đã cung cấp cho bạn biết khi nào thì sẽ lập biên bản an ninh trật tự. Cung cấp cho độc giả  một số biểu mẫu biên bản an ninh trật tự .Cảm ơn đã theo dõi nội dung bài viết biểu mẫu biên bản an ninh trật tự.