Biểu hiện của khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là vấn đề

 • Câu hỏi:

  Biểu hiện của khai thác theo chiều sâu trong công nghiệp ở Đông Nam Bộ là vấn đề 

  • A.

   phát triển cơ sở năng lượng.       

  • B.

   đa dạng hóa các loại hình phục vụ.

  • C.

   xây dựng các công trình thủy lợi lớn. 

  • D.

   phát triển cơ sở hạ tầng giao thông vận tải.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi trước khi HOC247 cung cấp đáp án và lời giải

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
149397

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Địa Lý

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC