Biểu mẫu biên bản sinh hoạt lớp

Biểu mẫu biên bản sinh hoạt lớp là biên bản thật sự cần thiết trong một lớp học. Vậy nó là gì? Cùng tham khảo bài viết này nhé!

Biên bản sinh hoạt lớp là gì?

Biên bản về sinh hoạt lớp là biên bản dành cho giáo viên chủ nhiệm. Được lập ra để thống kê và nhận xét tình hình chung của lớp trong một tuần hoặc cả tháng. Phạm vi nội dung sẽ là kết quả mà lớp đạt được trong một thời gian nhất định. Hay là những nhược điểm đang còn tồn đọng trong lớp. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ đưa ra những đánh giá chung về lớp. Cạnh đó là sự khen ngợi, phê bình và đưa ra phương hướng khắc phục cho lớp.

Biên bản sinh hoạt

Biểu mẫu biên bản sinh hoạt lớp 

Dưới đây là biểu mẫu biên bản sinh hoạt lớp dành cho các lớp tiểu học, trung học:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập –Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN SINH HOẠT LỚP

Thời Gian: ……… giờ …….. phút, ngày … tháng … năm ….…

Địa Điểm: lớp ……… Trường …………

Thành Phần Tham Dự: giáo viên chủ nhiệm cùng …… em học sinh

Nội Dung:

 1. Cán sự lớp báo cáo các hoạt động của lớp trong tuần qua.……………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………

  ……………………………………………………………………………………………

 2. Lớp trưởng nhận xét chung về tình hình hoạt động của lớp trong tuần.
 • Về học tập: ………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Đề nghị tuyên dương các bạn học tập tốt như bạn :

……………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Nhưng cạnh đó, vẫn còn một vài bạn:

…………………………………………………………………………………………….……………..

……………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………

 • Về lao động:

……………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………

 • Về tác phong, đạo đức

……………………………………………………………………………………………

……..………………………………………………………………………………………

 1. GVCN nhận xét chung.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. GVCN đưa ra phương hướng kế hoạch cho tuần sau.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Thảo luận.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Phiên họp lớp kết thúc lúc …… giờ …… phút cùng ngày.

GVCN

(Ký và ghi rõ họ tên)

Thư ký

(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản sinh hoạt

Mẫu biên bản sinh hoạt đại học 

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC …………………………………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN
Sinh hoạt lớp ….. học kỳ …, năm học ……….-……….

Lớp: …………………… Khoa:…………………………………………………….

 1. Thời Gian – Địa Điểm:

……. giờ……. phút, ngày …… tháng …… năm ……….. , tại: ………………………….

 1. Thành Phần Tham Dự:
 • Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên tham dự
 • Cán bộ Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên khoa tham dự
 • Ban cán sự lớp tham dự
STT HỌ TÊN CHỨC VỤ KÝ TÊN ĐIỆN THOẠI EMAIL
1
2
3
4
5
 • Có mặt : …. / … (số sinh viên có mặt/sĩ số sinh viên của lớp)

III. Nội Dung:

 1. Triển khai các nội dung và hoạt động liên quan đến sinh viên:

1.1 Nội dung triển khai của Ban các sự lớp.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

1.2 Nội dung triển khai của Ban chấp hành Đoàn- Hội của khoa.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

1.4 Nội dung triển khai của Cán bộ – Giảng viên – Nhân viên trong khoa.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 1. Những góp ý cho hoạt động của Khoa, Nhà trường:
 • Phần góp ý cho Khoa, Nhà trường.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 • Những góp ý đã được CB – GV – NV giải đáp trực tiếp tại lớp.

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

 • Những góp ý đã được BCH Đoàn – Hội khoa giải đáp trực tiếp tại lớp. 

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Giờ sinh hoạt lớp kết thúc vào lúc … giờ … phút cùng ngày.

CB-GV-NV tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên)
Ban Cán Sự Lớp
(Ký, ghi rõ họ tên và chức vụ)
Sinh viên tham dự
(Ký và ghi rõ họ tên)

Biên bản sinh hoạt

Lưu ý: Sau khi kết thúc sinh hoạt lớp, Ban cán sự của lớp  nộp biên bản, nhận xét sinh hoạt lớp của giảng viên, biên bản ký cam kết về phòng Công tác sinh viên. Nếu Ban cán sự lớp không nộp biên bản trên trong thời gian quy đinh, sẽ bị xem như lớp chưa tổ chức buổi sinh hoạt và chịu toàn bộ trách nhiệm trước tập thể lớp, khoa và nhà trường.

Hình thức tổ chức sinh hoạt lớp 

Mỗi một lớp học có một giáo viên chủ nhiệm lớp với nhiệm vụ chủ nhiệm lớp học. Tuy nhiên những vấn đề xảy ra không phải chỉ giáo viên mới có quyền giải quyết, mà các thành viên của lớp học cũng cần tham dự. Tiết hay buổi sinh hoạt lớp không chỉ là nơi giáo viên chủ nhiệm nhận xét về lớp học. Nó còn là nơi trao đổi ý kiến của tất cả các thành viên trong lớp.

Trong tiết sinh hoạt, lớp học được điều hành bởi giáo viên chủ nhiệm, học sinh được trao quyền bởi chủ nhiệm. Học sinh có quyền phát biểu, được hỏi, nhận xét, phán xét và được tôn trọng. Tiết sinh hoạt lớp là một cơ hội tốt để cả tập thể cùng chia sẻ, giải quyết những vấn đề. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm sẽ thúc đẩy học sinh của mình học hỏi, giúp các em khám phá ra những điểm mạnh của bản thân, đồng thời khắc phục những điểm yếu đang tồn tại. Biên bản sinh hoạt lớp sẽ được giáo viên ghi lại trong hoặc sau khi sinh hoạt.

Các tiết sinh hoạt lớp sẽ được giáo viên chủ nhiệm tổ chức theo các hình thức khác nhau. Có thể mang sự sáng tạo vào đó, giúp buổi sinh hoạt lớp được trở nên hiệu quả hơn. Một số cách tổ chức sinh hoạt tập thể thú vị: sinh hoạt lớp với trò chơi, xem phim với sinh hoạt lớp, phụ huynh đến cùng các em để tham gia sinh hoạt lớp.

Trên đây là biên bản sinh hoạt lớp dành cho các cấp học khác nhau. Nếu bạn thấy bài viết này hay và hữu ích, hãy chia sẻ cho gia đình và những người bạn nhé. Cảm ơn các nhà giáo đã đọc bài bài viết!