Đại hội chi đoàn là ngày hội của các đoàn viên thanh niên trong cả nước. Để tổ chức Đại hội chi đoàn thành công, tất cả đoàn viên chi đoàn nhất là Ban Chấp hành chi đoàn phải có sự chuẩn bị chu đáo về nhân sự, hồ sơ cho việc tổng kết nhiệm kỳ và bầu Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới. Một trong những tổ chức phụ trách bầu cử quan trọng tại Đại hội chi đoàn là Ban kiểm phiếu. Vậy Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ gì tại Đại hội chi đoàn. Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban chấp hành chi đoàn do Ban kiểm phiếu lập ra sử dụng như thế nào và cách ghi chép ra sao? Chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể các nội dung trên trong bài viết dưới đây.

Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu tại Đại hội chi đoàn là gì?

Ban kiểm phiếu là cơ quan được Đoàn chủ tịch giới thiệu, được Đại hội biểu quyết thông qua tại Đại hội chi đoàn, giúp điều hành công tác bầu cử tại Đại hội chi đoàn. Thành viên Ban kiểm phiếu phải là đại biểu chính thức trong Đại hội chi đoàn nhưng không được có tên trong danh sách bầu cử.

Ban kiểm phiếu tại Đại hội chi đoàn có nhiệm vụ điều hành quá trình bầu cử. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu trong quá trình bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới thể hiện cụ thể như sau:

– Ban kiểm phiếu tại Đại hội chi đoàn có nhiệm vụ kiểm tra thùng phiếu trước khi bỏ phiếu, hướng dẫn Đại hội về cách thức bỏ phiếu, phát phiếu trực tiếp cho đại biểu, niêm phong thùng sau khi bỏ phiếu. Sau đó, Ban kiểm phiếu kiểm tra phiếu bầu, số phiếu phát ra, số phiếu thu về, số lượng và tỉ lệ phiếu bầu đạt được của từng ứng viên để báo cáo trước Đại hội chi đoàn.

– Ban kiểm phiếu tại Đại hội chi đoàn xem xét, kiểm tra số lượng các phiếu hợp lệ hay không hợp lệ.  Ban kiểm phiếu tại Đại hội chi đoàn cũng được quyền nêu ra ý kiến khiếu nại về việc bầu cử trong Đại hội chi đoàn nếu thấy có điểm bất hợp lý.

– Ban kiểm phiếu tại Đại hội chi đoàn sau khi kiểm phiếu cần lập Biên bản kiểm phiếu nhằm công bố kết quả kiểm phiếu với Đoàn chủ tịch và trước toàn thể Đại hội chi đoàn. Sau khi hoàn tất các nội dung trong Biên bản kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải ký vào biên bản bầu cử, niêm phong tất cả phiếu bầu, sau đó chuyển cho Đoàn chủ tịch Đại hội để bàn giao cho Ban Chấp hành chi đoàn khóa mới lưu trữ theo đúng quy định.

Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn

Ban chấp hành chi đoàn

Cách sử dụng Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn được Ban kiểm phiếu lập ra sau khi kiểm phiếu, ghi lại toàn bộ kết quả kiểm phiếu bầu cử để trình trước Đại hội chi đoàn.  Biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn là căn cứ quan trọng để Đoàn cấp trên công nhận BCH chi đoàn nhiệm kỳ mới. 

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn là một trong những biểu mẫu không thể thiếu trong Đại hội chi đoàn. Nội dung cơ bản nhất trong biên bản này cần có là ghi lại kết quả bầu cử (số phiếu bầu, tỷ lệ phiếu bầu) của từng ứng viên và công bố danh sách các ứng viên trúng cử vào Ban Chấp hành chi đoàn khóa mới theo quy định.

Biên bản kiểm phiếu bầu BCH chi đoàn cần lập thành 2 bản, 1 bản kèm vào hồ sơ, tài liệu của Đại hội trình Ban Chấp hành đoàn cấp trên, 1 bản lưu hồ sơ do Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới giữ.

Tham khảo: Mẫu bài thu hoạch cảm tình Đoàn ấn tượng nhất

 Cách ghi chép mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn

Phần đầu biên bản

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, ngày tháng năm viết biên bản kiểm phiếu.

– Tên Đoàn cấp trên, tên chi đoàn.

– Tên biên bản ghi rõ bầu Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ nào.

Phần nội dung chính biên bản

– Ghi rõ thời gian, tên chi đoàn tiến hành Đại hội, ghi rõ nhiệm kỳ Đại hội.

– Ghi rõ tên và chức vụ các thành viên trong Ban kiểm phiếu được bầu ra tại Đại hội: tổ trưởng, các thành viên.

mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn

Mẫu biên bản kiểm phiếu bầu BCH Chi đoàn

– Ghi cụ thể một số nội dung liên quan đến bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới:

+ Số lượng ủy viên Ban chấp hành chi đoàn cần bầu là bao nhiêu đồng chí?

+ Danh sách ứng cử viên là là bao nhiêu đồng chí?

+ Tổng số phiếu phát ra là bao nhiêu phiếu?

+  Tổng số phiếu thu về là bao nhiêu phiếu?

+ Số phiếu hợp lệ là bao nhiêu phiếu?

+ Số phiếu không hợp lệ là bao nhiêu phiếu?

– Ghi rõ kết quả kiểm phiếu về số lượng và tỷ lệ đối với từng ứng cử viên. Ghi lần lượt kết quả theo danh sách phiếu bầu.

– Công bố danh sách trúng cử vào Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới. Ghi danh sách trúng cử theo thứ tự từ số phiếu đạt từ cao xuống thấp.  

Phần cuối biên bản

– Ghi rõ thời gian kết thúc lập biên bản.

– Thay mặt Ban kiểm phiếu, tổ trưởng tổ kiểm phiếu ký và ghi rõ họ tên lên biên bản.

Tải mẫu biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn mới và chi tiết

Dưới đây, EVBN xin giới thiệu tới các bạn tham khảo mẫu Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn mới nhất và chi tiết nhất hiện nay. Mời bạn đọc tải file word về tham khảo hoặc lưu lại sử dụng khi cần thiết.

Tin liên quan