Mẫu báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

Vào dịp cuối năm công tác, tất cả các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đều phải tiến hành tổng kết hoạt động sau 1 năm hoạt động nhằm đánh giá những việc đã làm được, những tồn tại trong công tác cũng như đề ra nhiệm vụ mới cho năm tiếp theo. Các trường học cũng như vậy, sau khi kết thúc năm học, nhà trường nói chung và các tập thể lớp nói riêng đều tiến hành tổng kết năm học. Công tác tổng kết phải được viết thành văn bản, gọi là Báo cáo tổng kết năm học. Vậy mẫu báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới là gì và cách viết báo cáo này như thế nào? Trong bài viết dưới đây, hãy cùng EVBN tìm hiểu một số nội dung liên quan đến mẫu Báo cáo tổng kết năm học này.

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 có vai trò gì với các trường học?

Báo cáo tổng kết năm học 2019-2020 là văn bản được  lập ra nhằm báo cáo kết quả học tập, công tác sau một năm học đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho năm học tới 2020 – 2021.

Tất cả các trường học, cấp học từ mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông tới các trường trung cấp, cao đẳng, đại học đều phải tiến hành công tác tổng kết khi năm học 2019-2020 chuẩn bị kết thúc và đều phải viết báo cáo tổng kết năm học. Ở các cấp học khác nhau, tùy đặc thù từng trường học khác nhau, báo cáo tổng kết năm học sẽ có sự khác biệt nhưng đều phải nêu được 2 nội dung lớn cơ bản:

  • Tổng kết công tác năm hoc 2019 – 2020
  • Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020-2021

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020 dùng để đánh giá kết quả cuối năm học cho các tập thể lớp, các tổ chuyên môn trong trường hoặc cho toàn trường với nội dung đề cập hoàn toàn khác nhau. Không có biểu mẫu chung cho báo cáo tổng kết năm học, các trường sẽ lập ra những báo cáo tổng kết năm học phù hợp với tình hình trường mình dựa trên yêu cầu trong báo cáo cần trình bày được hai luận điểm lớn là tổng kết công tác năm 2019 – 2020 và nêu ra nhiệm vụ năm học mới 2020 – 2021.

Cách viết mẫu báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm tới như thế nào cho chuẩn? Dưới đây, chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sơ lược cách viết mẫu báo cáo này.

Báo cáo tổng kết năm học 2019 - 2020

Báo cáo tổng kết năm học 2019 – 2020

Hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

Phần đầu báo cáo

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tên Bộ, Sở, Phòng giáo dục; tên trường học, số hiệu báo cáo tổng kết.

– Tên địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo tổng kết.

– Tên báo cáo: Ghi rõ tổng kết năm học nào và phương hướng nhiệm vụ năm học nào.

Phần nội dung chính báo cáo

Phần I: Tổng kết công tác năm học

* Sơ lược những thuận lợi, khó khăn cơ bản của nhà trường trong năm học qua

– Thuận lợi:

+ Sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo.

+ Sự đoàn kết nhất trí của tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường, sự cố gắng vươn lên của học sinh.

– Khó khăn:

+ Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và trong nước làm ảnh hưởng lớn tới chương trình, thời gian năm học, tâm lý của căn bộ, giáo viên, phụ huynh và học sinh.

+ Điều kiện gia đình nhiều học sinh khó khăn, phức tạp.

* Kết quả công tác năm học

– Về công tác chính trị, tư tưởng trong cán bộ, giáo viên và học sinh

+ Triển khai, quán triệt cán bộ, giáo viên, học sinh nhà trường nghiêm túc thực hiện các chủ trương của Đảng,chính sách pháp luật của Nhà nước, nội quy cơ quan.

+ Thực hiện nghiêm túc công tác phê bình và tự phê bình  gắn với đánh giá chất lượng cơ sở đảng và đảng viên, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức.

+ Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ chính trị, kết hợp với thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua của toàn ngành giáo dục.

+ Định hướng cho học sinh sử dụng mạng internet một cách lành mạnh, tích cực, hiệu quả cao

– Về quy mô số lượng giáo viên và học sinh

+ Ghi rõ tổng số cán bộ giáo viên toàn trường, số lượng phân chia theo trình độ chuyên môn, theo quản lý, theo tổ chuyên môn.

+ Ghi rõ tổng số lớp, tổng số học sinh, số tăng, giảm trong năm, ghi rõ theo từng khối, thống kê rõ số học sin bỏ học, chuyển đi, chuyển đến.

– Đánh giá công tác tuyển sinh có đạt yêu cầu so với kế hoạch, so với dân số trong độ tuổi và so với cùng kỳ năm trước hay không.

* Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn

– Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng.

– Thường xuyên dự giờ rút kinh nghiệm, xếp loại giáo, kiểm tra hồ sơ.

– Thường xuyên triển khai công tác tự bồi dưỡng của giáo viên, cán bộ quản lý.

– Nêu rõ kết quả các hội thi của giáo viên, học sinh nhà trường tham gia.

– Ghi rõ kết quả 2 mặt giáo dục của học sinh toàn trường cuối năm.

 – Đánh giá công tác ứng dụng công nghệ thông tin của giáo viên nhà trường vào giảng dạy.

– Đánh giá kết quả tham gia công tác Phổ cập giáo dục.

– Báo cáo về công tác đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ giảng dạy: xây thêm phòng học, phòng chuyên môn, mua sắm thiết bị phòng nghe nhìn…

mẫu báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

Một mẫu báo cáo dùng trong trường ĐH

 * Đánh giá kết quả công tác quản lý

– Kết quả công tác phát triển Đảng trong nhà trường theo Chỉ thị 34: Ghi cụ thể số đảng viên được kết nạp mới, danh hiệu chi bộ đạt được.

– Kết quả công tác thanh tra: Kiểm tra toàn diện giáo viên, dự giờ xếp loại giáo viên, kiểm tra hồ sơ, kiểm tra giáo án, sinh hoạt tổ, thực hiện tự chọn, kiểm tra việc dạy thêm học thêm ngoài nhà trường…

– Đánh giá kế hoạch tài chính năm học: đánh giá công tác xây dựng kế hoạch tài chính, thu chi, công khai tài chính, công khai thu chi ngoài ngân sách.

– Đánh giá về cơ sở vật chất nhà trường trong năm học: có đủ phục vụ dạy và học không, trang bị thêm những gì, còn thiếu, khó khăn gì.

– Công tác cải cách hành chính, thi đua- khen thưởng: các thủ tục chuyển trường, phát văn bằng, hồ sơ có theo đúng quy định của ngành hay không. Công tác thi đua khen thưởng cho học sinh và giáo viên thực hiện như thế nào.

– Đánh giá các hoạt động các đoàn thể, thực hiện xã hội hóa giáo dục

+ Công tác xây dựng bộ máy, đội ngũ và hoạt các tổ chức đoàn thể: Đoàn, đội, hội.

+ Việc triển khai và thực hiện công tác xã hội hóa giáo dục: ủng hộ vào quỹ khuyến học, ủng hộ học sinh nghèo, quỹ khen thưởng riêng của lớp…

* Nhận xét, đánh giá chung

– Chỉ rõ ưu điểm và nguyên nhân.

– Chỉ rõ hạn chế và nguyên nhân.

Phần II: Phương hướng, nhiệm vụ công tác năm học tới

* Định hướng chung

Nêu ra các định hướng chung cho năm học tới: tiếp tục thực hiện các chương trình, nghị quyết nào, củng cố, tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên ra sao, hoàn thiện cơ sở vật chất trường…

* Định hướng về quy mô phát triển

Ghi rõ dự kiến chỉ tiêu về số lượng cán bộ giáo viên, số lớp, số học sinh, số học sinh theo khối, chỉ tiêu tuyển sinh.

Báo cáo tổng kết năm học của trường THPT

Mẫu báo cáo dành cho trường THPT

* Đề ra nhiệm vụ trọng tâm

– Đổi mới kiểm tra đánh giá, đổi mới phương pháp dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

– Bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên.

– Công tác quản lý giáo dục cần có những thay đổi phù hợp.

– Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

* Vạch rõ các nhiệm vụ cụ thể

– Chú trọng công tác kiểm tra, thi và kiểm định chất lượng giáo dục: tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp,  tổ chức thi cấp trường làm đồ dùng dạy học, sản phẩm ứng dụng CNTT, sản phẩm nghiên cứu KHKT trong giảng dạy, tổ chức kiểm tra học kì, xét tốt nghiệp đúng qui chế..

– Nâng cao công tác cán bộ: đánh giá cán bộ quản lý và giáo viên theo các quy chuẩn riêng.

– Công tác thanh tra: kiểm tra nội bộ theo đúng quy chế .

– Xây dựng kế hoạch tài chính theo đúng quy định, sử dụng đúng mục đích.

– Tăng cường câc công tác khác: ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và trong giảng dạy; công tác đoàn thể, xã hội hóa; công tác xây dựng cơ bản; công tác cải cách hành chính.

Phần cuối báo cáo

– Ghi rõ nơi nhận, nơi lưu báo cáo tổng kết

– Hiệu trưởng trường ghi rọ họ tên, ký và đóng dấu lên báo cáo.

Tải mẫu báo cáo tổng kết năm học và phương hướng nhiệm vụ năm học mới

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo một sô mẫu Báo cáo tổng kết năm học mới nhất hiện nay:

Mẫu 1: Báo cáo tổng kết năm học của trường đại học

[download id=”3790″]

Mẫu 2: Báo cáo tổng kết năm học của trường THPT

[download id=”3788″]

Mẫu 3: Báo cáo tổng kết năm học trường THCS

[download id=”3789″]

Mẫu 4: Báo cáo tổng kết năm học của trường Tiểu học

[download id=”3791″]

Mẫu 5: Báo cáo tổng kết năm học của trường Mầm non

[download id=”3792″]