Cán bộ lãnh đạo Đảng hay cơ quan, đơn vị là người đứng đầu của tổ chức đó, có trách nhiệm ra quyết định, định hướng phát triển của cả một tập thể. Là một lãnh đạo ưu tú, bạn cần phải hội đủ những tố chất cần thiết về năng lực, phẩm chất người lãnh đạo, đồng thời là một người có tinh thần trách nhiệm cao độ và luôn nghiêm khắc rèn luyện, tu dưỡng bản thân để phấn đấu hoàn thiện hơn nữa bản thân, xứng đáng với vị trí của một người đứng đầu. Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ năm 2020 sẽ là bảng ghi nhận những cố gắng của cán bộ lãnh đạo Đảng viên trong một năm hoặc một nhiệm kì làm việc. Trong bài viết này, EVBN xin giới thiệu mẫu báo cáo chuẩn để các cán bộ tham khảo. Mời các bạn tải file word ở cuối bài viết này.

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên năm 2020

Một tấm gương sáng có tác dụng tuyên truyền hơn cả ngàn bài diễn thuyết, đó chính là phương châm của Đảng và các cơ quan, đơn vị cũng như lãnh đạo các cấp. Vị trí lãnh đạo luôn là vị trí được mọi người trong cơ quan, đơn vị, cơ sở Đảng nhìn vào. Việc thực hiệc các quy định, điều lệ, nguyên tắc cũng như quá trình rèn luyện phấn đấu của các cán bộ sẽ thể hiện một phần sức mạnh và hoạt động của cơ quan đó. Chính vì thế, nêu gương trong tất cả các hoạt động là việc mà cán bộ lãnh đạo nào cũng cần phải thực hiện.

Phong trào nêu gương và thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên là một truyền thống từ thời đầu thành lập Đảng Cộng sản. Đó là một tinh thần đáng tự hào của Đảng ta. Ngày nay, không những cán bộ lãnh đạo mà toàn thể các Đảng viên cũng cần phải thực hiện nêu gương theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh. Đối với các cán bộ làm công tác lãnh đạo, nêu gương là một trách nhiệm bắt buộc cần phải hoàn thành tốt trước tiên, đó là tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XII).

Báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ năm 2020 mới nhất

Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương sáng ngời cho lớp lớp thế hệ Đảng viên noi theo

Trách nhiệm nêu gương của cán bộ Đảng viên thể hiện ở chỗ:

  • Luôn gương mẫu mực trong tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phong cách, tác phong, lề lối công tác để các Đảng viên khác và quần chúng noi theo.
  • Luôn luôn đi đầu trong các công tác đoàn thể xã hội và các hoạt động trong tổ chức, “nói đi đôi với làm” và đã làm là phải làm đúng, làm triệt để.
  • Trong thời điểm hiện tại, việc nêu gương của cán bộ lãnh đạo nhất quyết phải đi đôi với phong trào đấu tran phòng chống tham nhũng, quan liêu và các tệ nạn khác.
  • Luôn phát huy và nâng cao tinh thần của một người Đảng viên Đảng Cộng sản một cách rõ ràng nhất, thể hiện là một người Đảng viên có bản lĩnh tư tưởng vững vàng, kiên định, luôn đấu tranh, cống hiến và hy sinh cho tổ chức Đảng.
  • Luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của Đảng, Nhà nước. Không ngừng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh để hoàn thiện mình hàng ngày.

Tham khảo thêm: Bài thu hoạch chuyên đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh 2020

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

Bản báo cáo trách nhiệm nêu gương chính là báo cáo sơ kết thực hiện Quy định 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt. Theo đó, mỗi cơ sở Đảng, cơ quan, đơn vị sẽ viết một bản tổng kết báo cáo lên các cấp trên và tiến hành đánh giá một cách minh bạch.

Mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101-QĐ/TW

Nêu gương trên tinh thần “nói đi đôi với làm”

Nội dung báo cáo sẽ được trình bày thành hai phần chính: Một là tình hình triển khai và kết quả thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW, ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư; Hai là nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Kết quả báo cáo có thể được trình bày dưới dạng phân tích chuyên sâu hai đề mục lớn này và lồng ghép những kết quả đạt được của cơ sở. Ví dụ: tình hình triển khai thực hiện Quy định 101; Những vướng mắc trong quá trình thực hiện; Ưu nhược điểm và mức độ phù hợp của các hướng dẫn trong quy định với tình hình thực tế tại cơ sở; thành quả đạt được của tập thể trong việc nêu gương và hoàn thành trách nhiệm nêu gương; Đánh giá những yếu kém, hạn chế và những điểm còn tồn tại trong việc thực hiện quy định này cũng như hướng khắc phục…

Mời bạn đọc tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện Quy định 101 trong phần cuối của bài viết này.

Tải mẫu báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ năm 2020

Đảng là một tổ chức ưu việt với các chính sách, hướng đi đúng đắn và luôn thay đổi để theo kịp thời đại. Chính vì thế mỗi cá nhân Đảng viên, cán bộ lãnh đạo Đảng cần không ngừng nâng cao ý thức nêu gương đi đầu trong tất cả các hoạt động chính trị, kinh tế, xã hội để xứng đáng với sự giao phó của nhân dân. Việc thi đua rèn luyện trong tổ chức Đảng không chỉ dừng lại ở phong trào mang tính lý thuyết mà sẽ có hướng đi sát thực nhất, dựa vào tình hình thực tế của đất nước ở mỗi thời điểm khác nhau.

mẫu báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ năm 2020

Mẫu báo cáo thực hiện trách nhiệm nêu gương mới nhất

Sự nghiêm túc của việc thi đua và rèn luyện thể hiện ở chỗ các cá nhân Đảng viên phải cam kết bằng văn bản và thực hiện cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu trong từng năm, riêng cán bộ lãnh đạo thì phải viết cam kết thực hiện trách nhiệm nêu gương. Điều này giúp cho các Đảng viên không bị lơ là trong công tác học tập, rèn luyện, không thể dễ dãi với bản thân để bị rơi vào các thói hư tật xấu, các biểu hiện suy thoái đạo đức và những tệ nạn xã hội.

Trong phần cuối bài viết, chúng tôi xin giới thiệu mẫu báo cáo kết quả thực hiện trách nhiệm nêu gương theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 8 khóa XII và thực hiện Quy định 101 của Trung ương Đảng.

Tin liên quan