Bài tuyên truyền về bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm y tế hộ gia đình, mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử – Phòng Văn hoá và Thông tin thành phố Nha Trang

Thứ tư – 13/05/2020 23:02

     Để người lao động và người dân trên địa bàn thành phố hiểu và tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, Phòng Văn hóa và Thông tin xin thông tin một số nội dung liên quan đến Bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình như sau:
Bảo hiểm xã hội Việt Nam là cơ quan thuộc Chính phủ, có chức năng thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý Quỹ bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật.

I. Bảo hiểm xã hội tự nguyện:


    1. Thực tế cuộc sống hiện nay có hơn 70% người cao tuổi vẫn đang phải tự lao động để kiếm sống hàng ngày. Trong khi đó, một bộ phận may mắn đang được hưởng lương hưu hàng tháng là nhờ đã tham gia bảo hiểm xã hội.
Theo Khoản 3, Điều 3, Luật Bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13, bảo hiểm xã hội tự nguyện là:
– Loại hình Bảo hiểm xã hội do Nhà nước tổ chức. 
– Người lao động được tự nguyện tham gia, được lựa chọn mức đóng và phương thức đóng phù hợp với thu nhập để hưởng các chế độ Bảo hiểm xã hội.
– Nhà nước có chính sách hỗ trợ tiền đóng Bảo hiểm xã hội cho người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện.
    2. Đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
Công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc.
    3. Mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện
Mức đóng hàng tháng = 22% x Mức thu nhập lựa chọn – Mức hỗ trợ của nhà nước, trong đó:
– Mức thu nhập lựa chọn thấp nhất: bằng chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.
– Mức thu nhập lựa chọn cao nhất: bằng 20 lần mức lương cơ sở.
    4. Hỗ trợ tiền đóng
Từ ngày 01/01/2018, Nhà nước hỗ trợ tiền đóng theo tỷ lệ phần trăm trên mức đóng BHXH hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn.
    5. Chế độ được hưởng khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện gồm:
– Chế độ hưu trí: Được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện hưởng;
– Thẻ Bảo hiểm Y tế: Được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế  khi đến nhận lương hưu;
– Chế độ Bảo hiểm xã hội một lần: Được thanh toán số tiền đã đóng nếu không tiếp tục tham gia;
– Chế độ tử tuất: Được hưởng mai táng phí và tuất 1 lần nếu không may qua đời.
    6. Mở tài khoản cá nhân để giao dịch điện tử
Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện lần đầu có thể đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện trực tuyến trên trang Web của BHXH tỉnh Khánh Hòa. Ngay sau khi đăng ký, cơ quan BHXH sẽ liên hệ để hướng dẫn cụ thể cho người tham gia.
Người đã tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện, khi tiếp tục tham gia (đáo hạn) có thể chuyển tiền cho cơ quan Bảo hiểm xã hội theo hình thức chuyển khoản, Internet Banking, Mobile Banking.
Kể từ ngày 08/4/2020, các cá nhân, tổ chức có tài khoản mở tại Ngân hàng Đầu tư và phát triển Việt Nam (BIDV) có thể đóng nộp tiền tham gia Bảo hiểm Y tế, Bảo hiểm xã hội trên nền tảng ứng dụng eBanking của ngân hàng này.

II. Bảo hiểm y tế hộ gia đình:


    Bảo hiểm y tế là chính sách đảm bảo an sinh xã hội, với việc hình thành quỹ bảo hiểm y tế độc lập với ngân sách nhà nước do người tham gia bảo hiểm y tế, người sử dụng lao động, quỹ bảo hiểm xã hội và ngân sách nhà nước đóng và hỗ trợ mức đóng, đồng thời từ các nguồn hỗ trợ khác đã tạo ra nguồn tài chính quan trọng, ổn định để đảm bảo công tác khám chữa bệnh y tế, tạo điều kiện cho người dân tiếp cận dịch vụ y tế. Nếu không có thẻ bảo hiểm y tế thì mọi chi phí khám chữa bệnh người bệnh hoặc người nhà của người bệnh phải tự trả. Bảo hiểm y tế là một trong những chính sách an sinh xã hội, mang tính nhân văn, nhân đạo sâu sắc. Quy định Bảo hiểm Y tế  là hình thức bảo hiểm bắt buộc đối với mọi người không vì mục đích lợi nhuận, do Nhà nước tổ chức thực hiện nhằm chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân.
    1. Đối tượng đóng Bảo hiểm Y tế  hộ gia đình
a) Toàn bộ những người có tên trong sổ hộ khẩu (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm Y tế  thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm Y tế  theo các nhóm khác và người đã khai báo tạm vắng).
b) Toàn bộ những người có tên trong sổ tạm trú (trừ đối tượng quy định theo Luật Bảo hiểm Y tế  thuộc đối tượng đã tham gia Bảo hiểm Y tế  theo các nhóm khác).
    2. Nguyên tắc đóng, mức đóng Bảo hiểm Y tế  hộ gia đình
– Nguyên tắc: Khi tham gia, bắt buộc phải tham gia đối với 100% thành viên hộ gia đình.
– Mức đóng: 4,5% mức lương cơ sở/tháng. Giảm trừ mức đóng của các thành viên trong cùng hộ như sau:
+ Người thứ nhất: Đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở;
+ Người thứ 2: Đóng bằng 70% mức đóng của người thứ nhất;
+ Người thứ 3: Đóng bằng 60% mức đóng của người thứ nhất;
+ Người thứ 4: Đóng bằng 50% mức đóng của người thứ nhất;
+ Người thứ 5 trở đi: Đóng bằng 40% mức đóng của người thứ nhất.
     3. Khi tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả các chi phí sau đây:
– Khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con.
– Thuốc, hóa chất, vật tư, thiết bị y tế, dịch vụ kỹ thuật y tế trong danh mục của Bộ Y tế./.