Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

Bạn đang tìm kiếm Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm phải không? Có thể nói đây chính là bài viết dành riêng cho bạn. Hãy tham khảo bài viết Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm của EVBN ngay sau đây nhé.

Mục Lục

Khái niệm về Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

Nhóm là gì?

Nhóm được hiểu là tập hợp một số lượng người nhất định, có từ hai người trở lên cùng quan tâm, thảo luận, về một vấn đề chung. Và tìm ra hướng giải quyết vấn đề dó một cách tối ưu nhất. Trên cơ sở sự nhất trí, đồng tình của các thành viên trong nhóm. Một nhóm sẽ có sự phân chia công việc và trách nhiệm mỗi thành viên trong nhóm. Mỗi thành viên đóng vai trò, trách nhiệm nhất định. Tạo thành một mối liên kết nhóm đem lại kết  quả cao.

Khái niệm năng lực làm việc nhóm

Năng lực để làm việc nhóm là việc các thành viên trong nhóm biết cách kết hợp, sắp xếp, phân chia vai trò, trách nhiệm và phát huy ưu điểm của mỗi thành viên trong nhóm để đạt được mục đích cuối cùng chất lượng cao nhất của công việc

Một số hình thức làm việc nhóm

Dựa vào bản chất hoạt động, thời gian hoạt động và mục tiêu của nhóm. Thì ta có thể chia nhóm thành hai hình thức đó  là nhóm ổn định và nhóm ngắn hạn.

 • Nhóm ổn định là một nhóm có tổ chức, phân chia  rõ ràng công việc cho các thành viên. Nhìn thấy rõ chức năng và nhiệm vụ của từng thành viên trong nhóm. Nhóm là nơi tập hợp của những người có cùng trình độ học vấn. Hoặc có thể cùng hoạt động, làm việc trong cùng một ngành nghề, lĩnh vực hoạt động nào đó. Nhóm sẽ được hoạt động liên tục.

BÀI THU HOẠCH NĂNG LỰC LÀM VIỆC NHÓM

 • NHÓM ngắn hạn là một  nhóm được ra đời và hoạt động trong thời gian ngắn. Cần lập ra nhóm để giải quyết một số nhiệm vụ, công việc cấp thiết. Nhóm ngắn hạn sẽ không thường xuyên tập hợp, trao đổi.  Mà sẽ chỉ hoạt dộng khi có vấn dề cần giải quyết. 

Một số kĩ năng – năng lực làm việc nhóm

Kỹ năng xác định vấn đề:

 • Xác định vấn đề, tìm hiểu, phân tích, làm rõ vấn đề một cách logic và tổng quát . Xác định đúng vấn đề sẽ tìm ra được lí do, từ đó phán đoán được hậu quả có thể xảy ra và sớm tìm ra các biện pháp giải quyết những vấn đề đó. 

Kỹ năng phân tích vấn đề:

 • Kỹ năng phân tích là kĩ năng  áp dụng rất nhiều trong hoạt động nhóm. Kỹ năng này áp dụng cực kì hiệu quả trong khi giải quyết vấn đề.  Nhất là đối với những vấn đề khó nhằn và phức tạp. Giúp chúng ta phân tích giúp vấn đề trở nên đơn giản hơn và sắp xếp trình tự các sự việc một cách logic và khoa học.

Kĩ năng phát triển năng lực

 • Khi áp dụng kỹ năng này dễ dàng cho việc khai thác được năng lực tư duy của từng thành viên trong nhóm.  Đảm bảo rằng mỗi thành viên trong nhóm đều được đưa ra ý kiến cá nhân, được thảo luận, phân tích. Và cá nhân ấy sẽ nhận được đánh giá của các từng thành viên còn lại trong nhóm.

Ý nghĩa của việc rèn luyện năng lực làm việc nhóm

Xác định vai trò của từng thành viên trong Nhóm 

Mỗi một thành viên trong nhóm sẽ được tham gia đóng góp ý kiến vào công việc chung của nhóm.

Thông qua việc hoàn thành tốt công việc được phân công. Từng thành viên sẽ được phân công công việc cụ thể rõ ràng.

Kiểm tra, kiểm soát công việc tối ưu nhất:

Khi đặt ra quy tắc làm việc nhóm sẽ buộc các thành viên buộc phải có trách nhiệm.

Đưa ra những quyết định của bản thân, không thờ ơ, đùn đẩy nhiệm vụ được giao. Để công việc có hiệu quả cao nhất.

Thu thập lấy các ý tưởng từ các thành viên và xử lý thông tin nhanh chóng

Làm việc nhóm sẽ giúp các cá nhân vận dụng kiến thức, tư duy. Từ đây đưa ra được những ý tưởng sáng tạo của bản thân. 

Làm việc Nhóm sẽ mang lại hiệu quả trong công việc cao

Làm việc nhóm sẽ mang lại hiệu quả công việc cao hơn khi làm việc độc lập.

Cũng như sẽ tiết kiệm được lượng thời gian và đỡ tốn công sức. 

BÀI THU HOẠCH NĂNG LỰC LÀM VIỆC NHÓM

Có cơ hội nâng cao kỹ năng giao tiếp của cá nhân

Khi các thành viên đưa ra ý kiến của cá nhân và thảo luận với các thành viên khác giúp họ có thể rèn luyện những kĩ năng giao tiếp.

Có thể đưa ra được những quyết định đúng đắn

Mỗi thành viên sẽ có một ý kiến riêng. Tuy nhiên trong quá trình thảo luận sẽ đưa ra được quyết định đúng đắn và nhanh chóng nhất 

Làm việc Nhóm rèn luyện tính kỷ luật cho bản thân

Mỗi một nhóm đều sẽ có cách thức tổ chức và kỉ luật đến từng thành viên riêng.

Từ đây sẽ giúp các thành viên hiểu tính cách nhau hơn, tuân thủ quy định. Sẽ tạo nên một môi trường làm việc văn hóa có chất lượng.

Bài thu hoạch năng lực làm việc nhóm cho biết nguyên nhân làm việc không hiệu quả

Do tâm lý của từng cá nhân trong nhóm

Trong một nhóm, vì lẽ có nhiều thành viên nên sẽ có nhiều màu sắc riêng biệt, mỗi thành viên sẽ luôn có những thái độ, tâm lý khác nhau khi làm việc nhóm và khi đối diện, giải quyết vấn đề. Ta sẽ chia thành các nhóm tâm lý như: Tâm lý dễ dàng chấp nhận; Tâm lý từ chối; Tâm lý do dự; Tâm lý thay đổi.

Bài hu hoạch năng lực làm việc nhóm

Nhóm làm việc nhưng không xác định rõ ràng mục tiêu

Việc xác định mục tiêu mà cả nhóm hướng tới là điều rất quan trọng. Đó sẽ là cái đích mà cả nhóm cùng hướng tới, cùng nỗ lực làm việc để đạt kết quả tối ưu. Mục tiêu phải rõ ràng, nhất quán, không được mang  tính cá nhân cá thể.

Thiếu sự chặt chẽ, cẩn thận, tỉ mỉ trong làm việc nhóm

Quá trình làm việc không được thống nhất, đồng tình ý kiến  các thành viên trong nhóm.  Làm việc không theo một quy tắc nào là những nguyên nhân dẫn đến xung đột nhóm. 

Từ bài thu hoạch năng lực làm việc nhóm tìm giải pháp làm việc nhóm hiệu quả

Giải pháp đối với từng thành viên trong một nhóm – Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

 • Các thành viên cùng trong một nhóm phải biết tôn trọng ý kiến của nhau. Chia sẻ quan điểm dựa trên tinh thần xây dựng tập thể.
 • Tất cả các thành viên phải biết lắng nghe. Từ đó hình thành nên kỹ năng lắng nghe để làm việc nhóm hiệu quả.
 • Toàn bộ những thành viên trong nhóm phải tích cực tham gia xây dựng ý kiến và thảo luận, trao đổi với nhau. 
 • Tất cả các thành viên phải nhận thức được vai trò, trách nhiệm của mình trong nhóm. Từ đó cùng nhau thực hiện kế hoạch đã đặt ra.

Giải pháp đối với nhóm làm việc – Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

 • Nhóm phải xác định được rõ ràng mục tiêu mà cả nhóm hướng tới. Và quy định trách nhiệm cho các thành viên trong nhóm.
 • Đưa ra yêu cầu đối với mỗi thành viên phải tuân thủ các quy định vì mục tiêu hoạt động hiệu quả của nhóm.
 • Cùng xây dựng tiêu chí đánh giá công việc và thái độ làm việc của toàn bộ thành viên trong nhóm. 
 • Kiểm tra, lựa chọn những thành viên phù hợp vào nhóm. 
 • Trưởng nhóm là người có khả năng lãnh đạo, phân công công việc. Tiếp nhận ý kiến và khách quan trong công việc. Bên cạnh đó trưởng nhóm còn  phải biết giải quyết xung đột phát sinh trong nhóm mình quản lí.
 • Các cuộc họp của nhóm phải được tổ chức theo trình tự và xác định được nội dung, mục tiêu của cuộc họp.Nội dung của cuộc họp phải hướng đến việc hoàn thành mục tiêu của nhóm một cách hiệu quả nhất.

Mẫu Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

Mẫu 1: Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

Câu 1: Nêu khái niệm nhóm là gì?  năng lực làm việc nhóm? Có những hình thức làm việc nhóm như thế nào?  Đưa ra một số kĩ năng làm việc nhóm.

Trả lời: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Câu 2: Ý nghĩa của làm việc nhóm là gì? Chỉ ra nguyên nhân dẫn đến làm việc nhóm không hiệu quả. Từ đó nêu giải pháp khắc phục. Rút ra  bài học cho bản thân.

Trả lời: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Mẫu 2:Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

Câu hỏi: Anh(chị) hãy cho biết năng lực làm việc nhóm là gì? Để làm việc nhóm có hiệu quả thì cần trang bị những yếu tố kĩ năng nào? Từ đây anh( chị) hãy rút ra bài học kinh nghiệm cho bản thân.

Trả lời:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TỔNG KẾT – Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm

Qua đây ta thấy được rằng làm việc nhóm là một diều rất quan trọng và cần thiết. Làm việc nhóm giúp chúng ta tiết kiệm được rất nhiều thòi gian cũng như là công sức. Vậy nên năng lực làm việc nhóm là một kỹ năng mà chúng ta nên trau dồi và rèn luyện.

Trên đây là toàn bộ bài viết về Bài Thu Hoạch Năng Lực Làm Việc Nhóm hy vọng đã cung cấp cho bạn những nội dung cần thiết.