Trợ giúp Giúp đấu và sửa quạt đảo trần


bên trong em nó.

bên trong hộp số

quạt gồm có 3 dây đưa ra . hộp số cũng có 2 dây đưa ra ( 1 dây đấu với số 0. dây còn lại đấu với số 4 + ….thêm cái gì đó em không biết)

em đã mắc đủ cách : nhưng quạt khi nó quay thì nó không đảo. nó đảo thì nó không quay.
lúc quay dùng tay đẩy cánh mới quay.
lúc nãy em mắc cho nó không đảo . sau đó nó xẹt 1 cái. thế là đứt cầu chì . toàn nhà tối thui.
Giờ hết cách rồi. mong các bác chỉ hộ dùm em. em cám ơn nhiều

chào các bác. em mới gia nhập diễn đàn. nhưng lại không biết gì về điện . Hôm nay lên hỏi các bác về cây quạt đảo. mong các bác chỉ giáo.quạt gồm có 3 dây đưa ra . hộp số cũng có 2 dây đưa ra ( 1 dây đấu với số 0. dây còn lại đấu với số 4 + ….thêm cái gì đó em không biết)em đã mắc đủ cách : nhưng quạt khi nó quay thì nó không đảo. nó đảo thì nó không quay.lúc quay dùng tay đẩy cánh mới quay.lúc nãy em mắc cho nó không đảo . sau đó nó xẹt 1 cái. thế là đứt cầu chì . toàn nhà tối thui.Giờ hết cách rồi. mong các bác chỉ hộ dùm em. em cám ơn nhiều