Trách nhiệm của học sinh với Nghĩa vụ quân sự – Tài liệu text

Trách nhiệm của học sinh với Nghĩa vụ quân sự

Bạn đang xem bản rút gọn của tài liệu. Xem và tải ngay bản đầy đủ của tài liệu tại đây (1.05 MB, 14 trang )

 

Nội dung trình bày
o
I . Khái niệm Nghĩa Vụ Quân Sự
o
II. Trách nhiệm của học sinh trong việc
thực hiện Nghĩa Vụ Quân Sự
o
III. Trách nhiệm của học sinh trong việc
đăng ký Nghĩa Vụ Quân Sự

Câu hỏi đầu bài:
o
1) Tại sao học sinh trong các trường phải huấn luyện quân sự
phổ thông?
o
2 ) Trong qua trình học tập bạn xác định tinh thần thái độ học
tập như thế nào?
o
3) Sau khi học tập quân sự phổ thông em vận dụng kiến thức đã
học vào thực tế như thế nào?

I. Khái niệm :
o
Nghĩa Vụ Quân Sự là một trong những trách nhiệm phải thực
hiện của công dân về quốc phòng do luật pháp và luật cụ thể
của nhà nước quy định ( có nơi gọi là quân dịch , mang tính
chất bắt buộc)
o
Ở Việt Nam có hai dạng Nghĩa Vụ Quân Sự :


Phục vụ tại ngũ

Phục vụ ở ngạch dự bị
II
Trách nhiệm của học sinh
trong việc
thực hiện Nghĩa Vụ Quân Sự

1) Học tập chính trị, quân sự, rèn luyện thể lực do trường lớp
tổ chức :
Trong thời gian học tập tại nhà trường, HS nhất thiết phải học tập
xong chương trình huấn luyện quân sự phổ thông ( GDQP ) nhằm
xây dựng tinh thần yêu nước, yêu chế độ XHCN ngay từ khi tuổi
còn trẻ, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể, có kỉ luật, trang bị
những kiến thức phổ thông về quân sự để khi nhập ngũ có điều
kiện thuận lợi tiếp tục học tập, rèn luyện trở thành người chiến sĩ tốt
của Quân đội nhân dân hoặc hoàn thành được nhiệm vụ trong các
tổ chức vũ trang khác của nhân dân.

2) Chấp hành quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự:
Học sinh Chấp hành những quy định về đăng kí NVQS theo quy
định cụ thể của Ban Chỉ huy Quân sự huyện (quận, thành phố trực
thuộc tỉnh) nơi cư trú và hướng dẫn của nhà trường.

3) Đi kiểm tra sức khỏe và khám sức khỏe:
Kiểm tra sức khoẻ khi 17 tuổi để kiểm tra thể lực, phát hiện những
bệnh tật và hướng dẫn công dân phòng bệnh, chữa bệnh để giữ
vững và nâng cao sức khoẻ chuẩn bị cho việc nhập ngũ.
Học sinh phải có mặt đúng thời gian, địa điểm theo đúng quy định

trong giấy gọi, trong khi kiểm tra hoặc khám sức khoẻ phải tuân thủ
đầy đủ các nguyên tắc thủ tục của phòng khám

4) Chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ:
Luật nghĩa vụ quân sự quy định về việc gọi nhập ngũ như sau:
– Điều 21: “ Theo quyết định của Uỷ ban nhân dân, Chỉ huy
trưởng Quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố, hoặc tỉnh gọi từng
công dân nhập ngũ. Lệnh gọi nhập ngũ phải đưa trước 15 ngày”.
– Điều 22: “ Người được gọi nhập ngũ phải có mặt đúng thời
gian và địa điểm ghi trong lệnh nhập ngũ, nếu không thể đúng thời
gian thì phải có giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân. Người
không chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đã bị xử lí theo điều 69 của luật
NVQS vẫn nằm trong diện gọi nhập ngũ cho đến khi hết 35 tuổi”.
III
Trách nhiệm của học sinh trong
việc đăng ký
Nghĩa Vụ Quân Sự

1) Trách nhiệm của học sinh :
Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ khi đến trường nhập
học phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự do
Ban chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau
đây gọi chung là cấp huyện) nơi cư trú cấp để nộp cho nhà trường.

Các trường hợp miễn nhập ngũ trong thời bình:
Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2005 công dân nam từ đủ 18
tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi thì về nguyên tắc đều thuộc đối tượng
phải thực hiện nghĩa vụ quân sự .Tuy nhiên pháp luật cũng quy định
các trường hợp được hõan ,miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.Trong
trường hợp này nếu bạn thuộc một trong các trường hợp sau đây thì

được tạm hoãn :
a) Người chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kết
luận của Hội đồng khám sức khỏe
b) Người là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôi
người khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổi
lao động
c) Người có anh, chị hoặc em ruột trong cùng một hộ
gia đình là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũ
d) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phong
đang làm việc ở vùng cao có nhiều khó khăn, vùng sâu, biên giới, hải
đảo; cán bộ, công nhân, viên chức được điều động đến làm việc ở các
vùng này
e) Người đang nghiên cứu công trình khoa học cấp
Nhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc người
có chức vụ tương đương chứng nhận
f) Người đang học ở các trường phổ thông, trường
dạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trường
đại học do Chính phủ quy định
g) Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong 3 năm
đầu
Xin chân thành cảm ơn
cô và các bạn
đã chú ý theo dõi

Phục vụ tại ngũPhục vụ ở ngạch dự bịIITrách nhiệm của học sinhtrong việcthực hiện Nghĩa Vụ Quân Sự1) Học tập chính trị, quân sự, rèn luyện thể lực do trường lớptổ chức :Trong thời gian học tập tại nhà trường, HS nhất thiết phải học tậpxong chương trình huấn luyện quân sự phổ thông ( GDQP ) nhằmxây dựng tinh thần yêu nước, yêu chế độ XHCN ngay từ khi tuổicòn trẻ, rèn luyện tác phong, nếp sống tập thể, có kỉ luật, trang bịnhững kiến thức phổ thông về quân sự để khi nhập ngũ có điềukiện thuận lợi tiếp tục học tập, rèn luyện trở thành người chiến sĩ tốtcủa Quân đội nhân dân hoặc hoàn thành được nhiệm vụ trong cáctổ chức vũ trang khác của nhân dân.2) Chấp hành quy định về đăng ký nghĩa vụ quân sự:Học sinh Chấp hành những quy định về đăng kí NVQS theo quyđịnh cụ thể của Ban Chỉ huy Quân sự huyện (quận, thành phố trựcthuộc tỉnh) nơi cư trú và hướng dẫn của nhà trường.3) Đi kiểm tra sức khỏe và khám sức khỏe:Kiểm tra sức khoẻ khi 17 tuổi để kiểm tra thể lực, phát hiện nhữngbệnh tật và hướng dẫn công dân phòng bệnh, chữa bệnh để giữvững và nâng cao sức khoẻ chuẩn bị cho việc nhập ngũ.Học sinh phải có mặt đúng thời gian, địa điểm theo đúng quy địnhtrong giấy gọi, trong khi kiểm tra hoặc khám sức khoẻ phải tuân thủđầy đủ các nguyên tắc thủ tục của phòng khám4) Chấp hành nghiêm lệnh gọi nhập ngũ:Luật nghĩa vụ quân sự quy định về việc gọi nhập ngũ như sau:- Điều 21: “ Theo quyết định của Uỷ ban nhân dân, Chỉ huytrưởng Quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố, hoặc tỉnh gọi từngcông dân nhập ngũ. Lệnh gọi nhập ngũ phải đưa trước 15 ngày”.- Điều 22: “ Người được gọi nhập ngũ phải có mặt đúng thờigian và địa điểm ghi trong lệnh nhập ngũ, nếu không thể đúng thờigian thì phải có giấy chứng nhận của Uỷ ban nhân dân. Ngườikhông chấp hành lệnh gọi nhập ngũ đã bị xử lí theo điều 69 của luậtNVQS vẫn nằm trong diện gọi nhập ngũ cho đến khi hết 35 tuổi”.IIITrách nhiệm của học sinh trongviệc đăng kýNghĩa Vụ Quân Sự1) Trách nhiệm của học sinh :Công dân nam trong độ tuổi gọi nhập ngũ khi đến trường nhậphọc phải mang theo giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự doBan chỉ huy quân sự huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sauđây gọi chung là cấp huyện) nơi cư trú cấp để nộp cho nhà trường.Các trường hợp miễn nhập ngũ trong thời bình:Điều 12 Luật nghĩa vụ quân sự 2005 công dân nam từ đủ 18tuổi đến hết hai mươi lăm tuổi thì về nguyên tắc đều thuộc đối tượngphải thực hiện nghĩa vụ quân sự .Tuy nhiên pháp luật cũng quy địnhcác trường hợp được hõan ,miễn thực hiện nghĩa vụ quân sự.Trongtrường hợp này nếu bạn thuộc một trong các trường hợp sau đây thìđược tạm hoãn :a) Người chưa đủ sức khỏe phục vụ tại ngũ theo kếtluận của Hội đồng khám sức khỏeb) Người là lao động duy nhất phải trực tiếp nuôingười khác trong gia đình không còn sức lao động hoặc chưa đến tuổilao độngc) Người có anh, chị hoặc em ruột trong cùng một hộgia đình là hạ sĩ quan, binh sĩ đang phục vụ tại ngũd) Giáo viên, nhân viên y tế, thanh niên xung phongđang làm việc ở vùng cao có nhiều khó khăn, vùng sâu, biên giới, hảiđảo; cán bộ, công nhân, viên chức được điều động đến làm việc ở cácvùng nàye) Người đang nghiên cứu công trình khoa học cấpNhà nước được Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ hoặc ngườicó chức vụ tương đương chứng nhậnf) Người đang học ở các trường phổ thông, trườngdạy nghề, trường trung học chuyên nghiệp, trường cao đẳng, trườngđại học do Chính phủ quy địnhg) Người đi xây dựng vùng kinh tế mới trong 3 nămđầuXin chân thành cảm ơncô và các bạnđã chú ý theo dõi