Hà Nội tạm dừng quyết định cho học sinh lớp 1-6 nội thành đến trường từ 21.2

Tường Vân – Phạm Đông

  –  

Thứ sáu, 18/02/2022 17:11 (GMT+7)

Hà Nội tạm dừng quyết định cho học sinh lớp 1-6 nội thành đến trường từ  21.2
Học sinh lớp 1-6 tại nội thành Hà Nội tiếp tục học trực tuyến từ ngày 21.2. Ảnh: Hải Nguyễn.

Ngày 18.2, UBND Thành phố Hà Nội ban hành văn bản hỏa tốc về việc điều chỉnh thời gian đến trường của học sinh lớp 1-6 nội thành Hà Nội. Thông báo nêu rõ:

Ủy ban nhân dân Thành phố nhận được Tờ trình số 397/TTr-SGDĐT ngày 18.2.2022 Sở Giáo dục và Đào tạo về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3 , 4, 5, 6 thuộc 12 quận.

Về việc này, Ủy ban nhân dân Thành phố đồng ý theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 397/TTr- SGDĐT ngày 18.2.2022 về việc điều chỉnh thời gian đến trường học trực tiếp của học sinh các khối lớp 1, 2, 3, 4, 5, 6 thuộc 12 quận cho đến khi có thông báo mới.

Đồng thời, Ủy ban nhân dân Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các quận tiếp tục nghiên cứu, đề xuất thời gian phù hợp cho học sinh quay trở lại trường học.

 

Như vậy, học sinh tiểu học và lớp 6 tại 12 quận nội thành Hà Nội tiếp tục học trực tuyến từ ngày 21.2 cho đến khi có thông báo mới.