28 tại sao nhiên liệu phun vào xilanh lại phải có áp suất cao mới

Hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen. Hệ thông cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen Biết được nhiệm vụ, cấu tạo chung và nguyên lí làm việc của hệ thống cung cấp nhiên liệu và không khí trong động cơ điêzen

Đặc điểm của sự hình thành hoà khí Sự hình thành hoà khí ở động cơ điêzen có những đặc điểm sau : Nhiên liệu được phun vào xilanh động cơ ở cuối kì nén. Áp suất của nhiên liệu phun vào xilanh do bơm cao áp tạo ra rất lớn để đảm bảo sự phun tơi và hoà trộn tốt

Việc điều chỉnh lượng nhiên liệu cấp vào xilanh do bơm cao áp đảm nhận. Vì vậy, bơm cao áp được coi là bộ phận quan trọng nhất của hệ thống