Ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh khóa XVIII

Cử tri Xã Thượng Lâm, huyện Lâm Bình đề nghị:

Do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi, các hộ vay vốn Ngân hàng CSXH đến hạn trả gốc, muốn vay lại nhưng thời gian thẩm định hồ sơ của ngân hàng quá lâu (30 ngày chưa được vay) làm ảnh hưởng đến sản xuất, thu nhập. Đề nghị Ngân hàng chính sách có cơ chế cho người nghèo vay thêm nguồn vốn để tái đàn và sản xuất kinh doanh.

TRẢ LỜI:

Theo báo cáo của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Tuyên Quang, cử tri có kiến nghị nêu trên là ông Vi Văn Học, cư trú tại thôn Nà Tông.

Ngày 20/9/2015, ông Vi Văn Học đã được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình giải ngân cho vay chương trình tín dụng hộ cận nghèo, số tiền 50 triệu đồng. Trong thời gian vay vốn, vào thời điểm tháng 7/2020 việc chăn nuôi lợn của gia đình ông Vi Văn Học bị thiệt hại do mắc dịch tả lợn Chân Phi làm chết 10 con lợn con nhưng gia đình ông Vi Văn Học không thông báo cho Tổ trưởng Tổ Tiết kiệm và vay vốn thôn Nà Tông và Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình biết để có biện pháp giúp đỡ phù hợp với mức độ thiệt hại của gia đình. Khi đến hạn trả nợ, gia đình ông Vi Văn Học đã trả hết số tiền còn nợ là 20 triệu đồng cho NHCSXH huyện Lâm Bình vào phiên giao dịch cố định tại xã ngày 14/10/2020.

Do không nắm rõ quy định về cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được ủy thác qua các tổ chức Hội nhận ủy thác nên ông Vi Văn Học là thành viên Tổ TK&VV thôn Nà Tông, nhưng không trao đổi, đề xuất với Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Nà Tông về việc gia đình tiếp tục có nhu cầu vay vốn tiếp mà lại trực tiếp trao đổi với cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH phụ trách địa bàn xã Thượng Lâm tại phiên giao dịch ngày 14/10/2020 để đề xuất được tiếp tục vay vốn NHCSXH để tái đàn lợn, mở rộng chăn nuôi, làm dịch vụ sửa chữa xe máy. Tuy nhiên, cán bộ tín dụng Phòng giao dịch NHCSXH đã giải thích cho ông Vi Văn Học được rõ, đồng thời thông báo, phối hợp với Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Nà Tông để xem xét, trả lời về nhu cầu vay vốn của ông Vi Văn Học.

Do tại thời điểm đó gia đình ông Vi Văn Học không thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo nên không được vay các chương trình tín dụng ưu đãi cho các đối tượng trên; đối với nguồn vốn cho vay hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn và cho vay hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm được giao cho xã Thượng Lâm, thôn Nà Tông cũng đã được giải ngân hết kế hoạch năm 2020 nên ông Vi Văn Học đề nghị trước mắt sớm được giải quyết cho vay số tiền 20 triệu đồng, thời gian giải ngân cố gắng càng sớm càng tốt (nên dưới 20 ngày, kể từ ngày đã trả nợ) để gia đình xây bể nước, làm nhà vệ sinh vì công trình của gia đình đã hỏng và khi nào có nguồn vốn thì xem xét cho gia đình được vay thêm 30 triệu đồng để tái đàn lợn, mở rộng chăn nuôi và làm dịch vụ sửa xe máy.

Tại phiên giao dịch cố định tại xã Thượng Lâm ngày 14/11/2020 (NHCSXH chỉ thực hiện giao dịch tại xã 01 lần/tháng), ông Vi Văn Học đã được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình giải ngân cho vay nguồn vốn chương trình Nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn, số tiền 20 triệu đồng. Món vay của ông Vi Văn Học đã được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Thượng Lâm kiểm tra ngày 22/11/2020 và đánh giá sử dụng đúng mục đích.

Gia đình ông Vi Văn Học đã vay mượn để tiếp tục tái đàn được 10 con lợn con, 2 con lợn nái và vẫn tiếp tục đề nghị được xem xét cho vay thêm vốn theo như nhu cầu của gia đình đã trình bày; vì vậy, ngày 05/01/2021, lãnh đạo Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình đã chủ động phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, Tổ trưởng Tổ TK&VV thôn Nà Tông, Trưởng thôn Nà Tông tiến hành thẩm định, họp bình xét nhu cầu vay vốn của ông Vi Văn Học với số tiền xin vay là 30 triệu đồng, đồng thời tham mưu cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã cân đối nguồn vốn để bình xét đề nghị cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm theo kế hoạch năm 2021; đối với nguồn tín dụng hộ sản xuất kinh doanh tại vùng khó khăn theo chỉ đạo của Tổng Giám đốc NHCSXH tại Văn bản số 25/NHCS-TDSV ngày 06/01/2021, đang tạm dừng giải ngân để chờ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về danh mục các xã vùng khó khăn giai đoạn 2021-2025 (Nội dung đề nghị vay vốn của ông Vi Văn Học đã được Phòng giao dịch NHCSXH huyện Lâm Bình giải ngân cho vay từ nguồn vốn hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, số tiền 30 triệu đồng tại phiên giao dịch giao dịch xã Thượng Lâm ngày 14/01/2021).

Qua nội dung buổi làm việc, các thành phần có mặt tại buổi làm việc đều đã hiểu rõ về nội dung ý kiến đề nghị của ông Vi Văn Học đã được xem xét giải quyết thỏa đáng, đảm bảo đúng quy định của Nhà nước cũng như quy định của NHCSXH trong việc cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác. Bản thân ông Vi Văn Học không có ý kiến gì khác nữa.