Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 là một mẫu văn bản được Trung ương Đảng ban hành như một lời kêu gọi tất cả các Đảng viên. Dù là Đảng viên chính thức hay dự bị, là giáo viên, công nhân, viên chức hay nhân viên công ty, là cán bộ lãnh đạo quản lý hay là Đảng viên quần chúng đều phải viết một bản cam kết này hàng năm để tự đặt mục tiêu cho mình trong hành trình sinh hoạt chính trị trong năm đó. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin được hướng dẫn cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên. Đồng thời, cung cấp sẵn mẫu bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên mới nhất để các bạn tham khảo.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu là gì?

Trước khi tìm hiều về bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 cho giáo viên thì chúng ta hãy cùng nhau giải thích khái niệm bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cho Đảng viên nói chung. Đối với tất cả Đảng viên, bản cam kết này là một mẫu biên bản quen thuộc được viết hàng năm nhằm cam kết về quá trình tu dưỡng, rèn luyện và phấn đấu của cá nhân Đảng viên trong một năm. Văn bản này mang tính bắt buộc không những về mặt lý thuyết mà còn cả trên thực tế quá trình thực hiện nó.

Trong bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020, Đảng viên sẽ trình bày những kế hoạch, mục tiêu chính trị sẽ phấn đấu trong năm 2020 cũng như những cam kết về việc tự rèn luyện và tu dưỡng đạo đức trong năm. Chị bộ Đảng và Đảng ủy sẽ thu thập bản cam kết này, lưu trữ và đối chiếu với quá trình thực hiện của Đảng viên để tiến hành đánh giá, xếp loại Đảng viên cuối năm. Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu cùng với bản kiểm điểm Đảng viên là hai loai văn bản được lấy làm căn cứ cho quá trình đánh giá chất lượng Đảng viên hàng năm.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên

Giáo viên là tầng lớp trí thức đào tạo ra thế hệ Đảng viên trẻ

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên là gì?

Đối với Đảng viên là giáo viên, việc tu dưỡng đạo đức, rèn luyện tư tưởng chính trị và nhận thức Đảng sẽ có nhiều yêu cầu cao hơn những Đảng viên thuộc khối ngành khác. Đảng nhận định giáo viên và những người làm trong lĩnh vực giáo dục có vai trò quan trọng trong việc đào tạo nguồn lực cho đất nước. Muốn đào tạo được một thế hệ tương lai có đức có tài, giúp xây dựng đất nước nay mai thì bản thân người giáo viên phải hội tụ những đức tính cần thiết để có thể làm tốt vai trò dẫn đường cho thế hệ tương lai này.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 của giáo viên là một văn bản được viết bởi cá nhân giáo viên nhằm cam kết về mục tiêu phấn đấu, kế hoạch rèn luyện, tu dưỡng đạo đức cách mạng của một người Đảng viên và những vấn đề khác trong năm 2020. Bản cam kết này được lập ra trong năm để làm căn cứ để mỗi giáo viên tự đưa ra kế hoạch cụ thể, từ đó đạt được những thành tựu nhất định về mặt chính trị, đạo đức, lối sống của bản thân, tạo động lực để giáo viên phấn đấu trong công việc và các lĩnh vực khác. Sau khi lập, giáo viên sẽ gửi bản cam kết về chi bộ trường nơi mình sinh hoạt, giảng dạy. Đến cuối năm, đây sẽ là căn cứ quan trọng để chi bộ có quyết định đánh giá và xếp loại cán bộ Đảng viên năm 2020.   

Cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên

Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu năm 2020 cho Đảng viên nói chung và cho giáo viên nói riêng cần sử dụng theo mẫu mà Trung ương Đảng đã ban hành. Đối với nội dung trong biên bản, Đảng viên căn cứ vào tình hình thực tế và năng lực cá nhân để đưa ra những cam kết cho riêng mình. Văn bản này không phải là một văn bản mang tính hô hào lý thuyết suông, nó cần được lập một cách thực tế và đúng với năng lực, dự định của mỗi người sao cho tất cả những cam kết này sẽ được thực hiện đúng và đủ trong hành trình 1 năm sinh hoạt chính trị của mình. Bởi đúng như tên gọi của nó, đây không phải là lời hứa mà là lời cam kết trước Đảng về việc sẽ thực hiện những điều ghi trong bản cam kết.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên

Phong trào học tập làm việc theo tấm gương HCM là nội dung cần có trong bản cam kết

Để có một bản cam kết đúng tiêu chí, yêu cầu của Trung ương Đảng và phụ hợp với năng lực cá nhân của mình nhất, các giáo viên có thể tham khảo những gợi ý cách viết bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu dành cho giáo viên mà EVBN đã dày công nghiên cứu, tổng hợp dưới đây:

1. Về tư tưởng chính trị

– Trung thành và kiên định đi theo đường lối của Đảng, phấn đấu vì mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, trung thành với chủ nghĩa Mác- Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Luôn nâng cao nhận thức và thực hiện tốt điều lệ Đảng và nghị quyết các cấp.
– Thực hiện tốt chủ trương chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước, tuân theo sự phân công và điều động công tác của Đảng.
– Tuyên truyền, vận động các đồng chí cùng quần chúng nhân dân và học sinh chấp hành và thực hiện tốt pháp luật, thực hiện tốt các chủ trương đổi mới và chính sách của Đảng và nhà nước. Kiên quyết ngăn chặn biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, “ tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

2. Về phẩm chất đạo đức, lối sống, tác phong

– Luôn có ý thức và phấn đấu không ngừng, thực hiện tốt phong trào “Học tập và làm theo tấm gương theo đạo đức Hồ Chí Minh”.
– Thể hiện phong cách đĩnh đạc, nghiêm túc, mẫu mực của một giáo viên.
– Giữ gìn và phát huy tư cách, phẩm chất đạo đức cách mạng. Trong công việc giảng dạy và đời sống, luôn phát huy tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên.
– Cương quyết ngăn chặn và không có biểu hiện suy thoái về đạo đức lối sống.

Bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên

Một mẫu cam kết chuẩn

3. Về tự phê bình, phê bình

– Luôn có ý thức phê bình và tự phê bình cá nhân, không ngừng học tập và rèn luyện nghiêm túc để không sa vào những sai lầm, khuyết điểm cũ.

– Nghiêm túc thực hiện nguyên tắc phê bình và tự phê bình mà Trung ương Đảng đề ra, rèn luyện bản thân để không sa vào những thói hư tật xấu và sai lầm dù là nhỏ.

4. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao

– Luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm của một giáo viên trong việc hoàn thành nhiệm vụ được giao; đổi mới phương pháp trong công việc và công tác Đảng cũng như lề lối làm việc.
– Không ngừng học tập nâng cao trình độ và năng lực công tác; nâng cao nhận thức Đảng và tư tưởng chính trị; Cố gắng hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ được giao.

5. Về tổ chức kỉ luật

– Thực hiện nghiêm các nguyên tắc của tổ chức Đảng, hưởng ứng và chấp hành mọi nghị quyết mà Trung ương Đảng đề ra.

– Tuân thủ những nội quy nơi làm việc, có ý thức nâng cao kỷ luật trong cơ sở Đảng và nhắc nhở mọi người cùng chấp hành kỷ luật.

6. Đăng ký “làm theo” tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề 2020.

– Luôn làm theo tấm gương tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh, thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “muốn người ta theo mình, phải làm gương trước”.
– Kiên quyết đấu tranh chống lại các tệ nạn, những diễn biến tư tưởng dễ phát sinh trong Đảng như quan liêu, tham nhũng, tiêu cực… Có ý thức tự giác thực hiện và nhắc nhở Đảng viên và nhân dân cùng thực hiện cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư., 
– Tự giác thực hiện nghiêm các quy định, chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên”

Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên

Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 của giáo viên mới nhất

Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên Tiểu học (viết sẵn)

Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên THCS trở lên (viết sẵn)

 

Tải bản cam kết tu dưỡng rèn luyện phấn đấu năm 2020 dành cho giáo viên là cán bộ lãnh đạo

 

Tin liên quan