Kiểm điểm và tự kiểm điểm là hoạt động cần thiết và được Trung ương Đảng đề nghị các chi ủy thực hiện hàng năm nhằm nâng cao ý thức phê bình và tự phê bình của mỗi Đảng viên, từ đó làm sạch và hoàn thiện tổ chức Đảng. Việc kiểm điểm và tự kiểm điểm thường được thực hiện vào cuối năm theo trình tự quy định. Mỗi Đảng viên sẽ tự viết một mẫu biên bản kiểm điểm và nộp cho chi bộ để tiến hành đánh giá xếp loại và xử lý kỷ luật nếu có. Trong khuôn khổ bài viết này, chúng tôi xin hướng dẫn bạn cách viết bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 và những mẫu bản kiểm điểm năm 2020 mới nhất cho các đối tượng Đảng viên.

Bản kiểm điểm Đảng viên là gì?

Đảng viên là lãnh đạo hay quần chúng cũng không thể hoàn hảo, việc mắc sai lầm dù lớn dù nhỏ vẫn là điều dễ hiểu. Điều quan trọng là biết nhận ra lỗi và kiểm điểm lại bản thân và sửa chữa những khuyết điểm đó. Đảng Cộng sản Việt Nam là một tổ chức ưu việt của giai cấp vô sản. Đảng luôn có những nguyên tắc, nội quy với mục đích tạo điều kiện cho cá nhân các Đảng viên được phát huy ưu điểm, khắc phục nhược điểm và ngày càng tiến bộ hơn. Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020 là một loại văn bản được lập ra với mục đích đó.

Bản kiểm điểm cá nhân dành cho Đảng viên năm 2020 là một loại biên bản được mỗi cá nhân lập ra nhằm tổng kết hoạt động và tự đánh giá xếp loại bản thân trong năm 2020. Nội dung của tài liệu này được chia thành các phần lần lượt nói về những ưu điểm, thành quả hoạt động, sai lầm khuyết điểm mắc phải và phương hướng sửa chữa khắc phục trong suốt quá trình sinh hoạt và hoạt động chính trị năm 2020. Chi ủy nơi Đảng viên sinh hoạt sẽ tiếp nhận bản kiểm điểm này và tiến hành đánh giá xếp loại Đảng viên năm 2020. 

Bản kiểm điểm Đảng viên cuối năm còn được dùng để đánh giá xếp loại tập thể cơ quan, tổ chức Đảng hàng năm. Điều này giúp cho việc thi đua xếp loại được chính xác hơn.

Bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020

Kiểm điểm đánh giá là hoạt động thường niên trong Đảng

Cách viết bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020

Để thực hiện tốt quy trình kiểm điểm, đánh giá xếp loại chất lượng cá nhân, tập thể trong toàn bộ tổ chức Đảng, Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành đầy đủ các quy định và hướng dẫn kèm theo hướng dẫn chi tiết cách tiến hành. Cụ thể, mẫu biên bản tự kiểm điểm hàng năm và quy trình đánh giá xếp loại được nói rõ trong quy định 132-QĐ/TW ban hành ngày 8/3/2018 và Hướng dẫn 21-HD/BTCTW ngày 18/10/2019.

Ở phần này, chúng tôi xin đưa ra những hướng dẫn mang tính chất gợi ý cách viết những phần thông tin quan trọng trong bản kiểm điểm này. Mỗi Đảng viên, tổ chức nên căn cứ vào kết quả hoạt động thực tế để có thể báo cáo và tiến hành đánh giá chính xác nhất toàn bộ hoạt động trong năm vừa qua. Cụ thể như sau:

1. Về ưu điểm và thành quả trong năm: Người viết cần trình bày rõ, chia đề mục theo các khía cạnh sau:

– Tư tưởng chính trị;

– Đạo đức, lối sống;

– Tổ chức kỷ luật;

– Việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ;

– Việc đấu tranh phòng chống những thói hư, tật xấu, những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trong cơ quan, tổ chức Đảng;

2. Về những khuyết điểm, hạn chế, sai lầm mắc phải trong năm: Có thể chia theo các mục ở phần ưu điểm phía trên để đưa ra những khuyết điểm trên từng khía cạnh, hoặc liệt kê những lỗi mắc phải và nói rõ nguyên nhân.

3. Biện pháp khắc phục: Dựa trên những khuyết điểm, hạn chế và nguyên nhân mắc phải ở phần trên để đưa ra những cách khắc phục, sửa chữa phù hợp.

4. Phần tự đánh giá xếp loại chất lượng: người viết tự tích vào các lựa chọn trong biểu mẫu để đánh giá xếp loại bản thân.

Mẫu bản kiểm điểm Đảng viên năm 2020

Phần mở đầu bản tự kiểm điểm năm 2020

Bản kiểm điểm cá nhân Đảng viên năm 2020

Dù là bản kiểm điểm dành cho Đảng viên chính thức hay dự bị đều cần phải đảm bảo tính chính xác, minh bạch và trung thực trong việc khai báo thông tin. Nếu không làm đúng nguyên tắc này mà làm ảnh hưởng xấu đến cá nhân, tập thể và bộ mặt Đảng thì người khai báo phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và bị kỷ luật trước Đảng. 

Đối với cá nhân Đảng viên chính thức, bản kiểm điểm cuối năm là bản tổng kết để đánh giá xếp loại Đảng viên. Nhưng đối với Đảng viên dự bị, bản kiểm điểm này là căn cứ để xét duyệt kết nạp Đảng chính thức. Cả Đảng viên chính thức và dự bị đều có thể dùng chung một mẫu bản kiểm điểm cá nhân, nhưng phần đánh giá xếp loại sẽ có phần khác biệt nhỏ. Chi tiết các bạn vui lòng xem ở phần dưới.

Tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất năm 2020

Đối với Đảng viên sinh hoạt  và làm việc trong khối ngành doanh nghiệp tư nhân hay Đảng viên là giáo viên, cán bộ viên chức, cán bộ lãnh đạo, cán bộ hưu trí… thì bản tự kiểm điểm cuối năm là vô cùng quan trọng. Lời văn diễn đạt, những thông tin cung cấp trong này cần phải tuân thủ đúng, đầy đủ các nguyên tắc, quy định của Trung ương Đảng, phản ánh chi tiết quá trình hoạt động của mỗi Đảng viên trong suốt năm vừa qua. Để hỗ trợ bạn có một bản kiểm điểm chất lượng, đúng nguyên tắc, chúng tôi xin đưa ra một số gợi ý trong các mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên dưới đây.

Tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên mới nhất 2020 tại đây

Tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên của cán bộ lãnh đạo năm 2020 tại đây

Tải mẫu bản kiểm điểm Đảng viên dự bị năm 2020 tại đây

Tin liên quan