BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT QUY ĐỊNH VỀ NGÀY NGHỈ PHÉP NĂM NHƯ THẾ NÀO? – CÔNG TY LUẬT TNHH MTV THƯƠNG GIA LUẬT

BỘ LUẬT LAO ĐỘNG MỚI NHẤT QUY ĐỊNH VỀ NGÀY NGHỈ PHÉP NĂM NHƯ THẾ NÀO ?Chế độ nghỉ phép năm luôn là yếu tố được phần đông người lao động chăm sóc. Bộ luật lao động 2019 có hiệu lực hiện hành từ ngày 01/01/2021 quy định những yếu tố tương quan về nghỉ phép năm như thế nào ?

Bộ luật lao động mới nhất quy định về ngày nghỉ phép năm như thế nào?

Người lao động có bao nhiêu ngày nghỉ phép trong năm?

Trường hợp người lao động làm từ đủ 12 tháng

Theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động 2019, người lao động làm đủ từ 12 tháng cho người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm như sau :
– 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường ;
– 14 ngày thao tác so với người lao động chưa thành niên, lao động là người khuyết tật, người làm nghề, việc làm nặng nhọc, ô nhiễm, nguy khốn ;
– 16 ngày thao tác so với người làm nghề, việc làm đặc biệt quan trọng nặng nhọc, ô nhiễm, nguy hại .
Cứ đủ 05 năm thao tác thì số ngày nghỉ hằng năm của người lao động được tăng thêm tương ứng 01 ngày ( quy định tại Điều 114 Bộ luật lao động năm trước )

Trường hợp người lao động làm chưa đủ 12 tháng

Theo quy định tại khoản 2 Điều 113 Bộ luật lao động 2019, người lao động thao tác chưa đủ 12 tháng cho một người sử dụng lao động thì số ngày nghỉ hằng năm theo tỷ suất tương ứng với số tháng thao tác. Nghĩa là, người lao động thao tác được bao nhiêu tháng sẽ có tương ứng bấy nhiêu ngày nghỉ phép năm .

Lịch nghỉ hằng năm được sắp xếp như thế nào?

Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm quy định lịch nghỉ hằng năm sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của người lao động và phải thông tin trước cho người lao động biết. Người lao động hoàn toàn có thể thỏa thuận hợp tác với người sử dụng lao động để nghỉ hằng năm thành nhiều lần hoặc nghỉ gộp tối đa 03 năm một lần .
Kế thừa quy định của Bộ luật lao động năm 2012, tại khoản 6 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 cũng quy định khi nghỉ hàng năm, nếu người lao động có số ngày đi đường ( bằng đường đi bộ, đường tàu, đường thủy ) cả đi và về trên 02 ngày thì từ ngày thứ 03 trở đi được tính thêm thời hạn đi đường ngoài ngày nghỉ hằng năm và chỉ được tính cho 01 lần nghỉ trong năm .

Có được trả lương khi nghỉ hằng năm không?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 113 Bộ luật lao động 2013, khi nghỉ hằng năm, người lao động sẽ được hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động .
Ngoài ra, khi nghỉ phép năm mà chưa đến kì trả lương, người lao động được tạm ứng tiền lương cho những ngày chưa nghỉ ( quy định tại khoản 5 Điều 113 Bộ luật lao động 2019 ) .

Trong trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ (quy định tại khoản 3 Điều 113 Bộ luật lao động 2019)

Như vậy, những yếu tố tương quan đến nghỉ phép năm của người lao động đã được chúng tôi san sẻ cụ thể như trên .

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội