Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn

Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn cũng là ngày công bố Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc. Tên đầy đủ của công ước là: “Công ước chống Tra tấn và Trừng phạt hoặc Đối xử tàn nhẫn, vô nhân đạo làm mất phẩm giá khác”. Cùng tôi tìm hiểu ý nghĩa của ngày này nhé.

Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn là ngày nào?

Ngày lễ xuất hiện từ khi nào?

Có hai lí do khiến Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lựa chọn ngày 26 tháng 6. Đầu tiên, Hiến chương Liên Hợp Quốc đã được ký kết vào ngày 26 tháng 6 năm 1945. Trong thời gian giữa Thế chiến II – đây là văn kiện quốc tế đầu tiên mà các thành viên của. Liên Hợp Quốc đã cam kết. Đây cũng chính là văn kiện yêu cầu phải tôn trọng và thúc đẩy quyền con người. Thứ hai, ngày 26 tháng 6 năm 1987 là thời điểm Công ước chống Tra tấn của Liên Hợp Quốc có hiệu lực.

Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn

Theo đề nghị của Đan Mạch. Đại hội đồng. Liên Hợp Quốc đã thông qua Nghị quyết thành lập Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn. Đây cũng là nơi đặt trụ sở của IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims) -. Hội đồng quốc tế về. Phục hồi  các chức năng cơ bản cho nạn nhân bị tra tấn

Sự kiện diễn ra trong ngày lễ mỗi năm

Vào năm 1998, sự kiện đầu tiên được bắt đầu. Kể từ đó, ở hàng chục quốc gia trên khắp thế giới, gần 100 tổ chức ghi nhớ ngày này mỗi năm. Theo đó, với các sự kiện, lễ kỷ niệm và các chiến dịch được tổ chức. Ngày 16 tháng 7 năm 2009,  tại Bosnia và Herzegovina. Như là một ngày lễ quốc gia chính thức- Ngày Quốc tế hỗ trợ Nạn nhân của tra tấn đã được chọn.

Mỗi năm, IRCT (International Rehabilitation Council for Torture Victims ) -. Hội đồng quốc tế về. Phục hồi các chức năng cơ bản cho nạn nhân bị tra tấn. đã giám sát các kế hoạch chiến dịch của các tổ chức trên toàn thế giới. Và đến cuối năm xuất bản. Báo cáo toàn cầu, ngày 26 tháng 6, mô tả/ tường thuật các sự kiện được tổ chức để ghi nhớ ngày này. Vào tháng 6 năm 2012 Theo Báo cáo toàn cầu, số lượng ít nhất là 100 tổ chức tại 60 quốc gia thuộc toàn thế giới đã kỷ niệm ngày này. Dưới hình thức các cuộc biểu tình hòa bình., các hội nghị, hội thảo. Sự kiện dành cho trẻ em, sự kiện văn hóa và âm nhạc, vv.

Ở châu Á. AHRC -Ủy ban Nhân quyền châu Á tổ chức sự kiện này hàng năm trong khu vực. Bên cạnh đó, ở các nước châu Á khác nhau thực hiện mạng lưới chống tra tấn. Các cuộc biểu tình và các sự kiện công cộng được thực hiện. Mặc dù việc này vẫn phải chịu đựng việc tra tấn rộng rãi của các cơ quan công quyền.

Nguồn gốc, ý nghĩa của Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn

Nguồn gốc

Năm 1946, Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền ghi nhận các quyền cơ bản của con người. Được các quốc gia thành viên Liên Hiệp quốc nhất trí thông qua. Trong đó có quyền không bị đối xử tàn bạo, bị tra tấn, vô nhân đạo và hạ nhục… Nhiều văn kiện pháp lý quốc tế cũng được. Ban hành trên cơ sở Tuyên ngôn thế giới về nhân quyền. Trong đó có ghi nhận quyền: không bị tra tấn, đối xử tàn bạo/ vô nhân đạo or hạ nhục con người. Như Công ước về ngăn ngừa- trừng trị tội diệt chủng -năm 1948-. Công ước của Châu Âu đối với nhân quyền -năm 1950-…

02 Công ước quốc tế quan trọng về quyền con người được Liên Hiệp quốc thông qua vào năm 1966: Công ước ICESCR (Công ước về quyền kinh tế, xã hội và văn hóa), Công ước ICCPR (Công ước về các quyền dân sự và chính trị). Tại Điều 7 Công ước ICCPR, Quyền không bị tra tấn, đối xử tàn bạo, vô nhân đạo và hạ nhục được nhắc lại.

Ý nghĩa

Một trong 09 công ước quốc tế cơ bản về. Quyền con người của Liên Hiệp quốc là Công ước Chống tra tấn. Công ước Chống tra tấn đã có 166 quốc gia thành viên (Tính đến hết tháng 6/2019). Trong đó có 06 quốc gia ASEAN (bao gồm Thái Lan, Lào, Việt Nam, Campuchia, Indonesia, Philippines,). Sự ra đời cộng với mức độ phổ biến của Công ước. Đã khẳng định nỗ lực, quyết tâm chung của cộng đồng quốc tế trong công cuộc đấu tranh. Chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn ác/ vô nhân đạo/hạ nhục khác trên toàn thế giới.

Hoạt động diễn ra trong Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn

Việc Liên Hợp quốc thông qua Công ước Chống tra tấn là sự kiện lịch sử. Sự kiện này mang đậm dấu ấn của nhân loại nỗ lực bảo vệ con người khỏi bị tra tấn. Là bước đột phá mạnh mẽ trong cuộc đấu tranh phòng và chống tra tấn trên toàn thế giới. Là công cụ hữu hiệu. Hỗ trợ loại bỏ hoàn toàn hành vi tra tấn ra khỏi đời sống. Tạo một xã hội văn minh. Vậy trong ngày này, những hoạt động kỉ niệm được tổ chức. Những cuộc biểu tình văn minh cũng được triển khai.

Kết luận

Chúng ta vừa tìm hiểu xong về Ngày Quốc tế của Liên Hợp Quốc trong hỗ trợ nạn nhân của tra tấn. Nếu có thắc mắc gì, đừng ngần ngại mà đặt câu hỏi với tôi nhé! Để hỗ trợ bạn, chúng tôi luôn luôn ở đây.

Liên kết:Xổ số miền Bắc