Mức đóng BHXH là một vấn đề được khá nhiều người quan tâm hàng năm bởi đây là một quyền lợi của người lao động khi làm việc có ký kết hợp đồng lao động. Do điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nên mức đóng BHXH 2020 cũng được điều chỉnh từ ngày 1/1/2020. Để hiểu rõ quyền lợi bảo hiểm của mình, bạn hãy đọc thật kỹ bài viết dưới đây. Chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn những thông tin liên quan đến việc đóng BHXH theo chính sách mới nhất.

Cách tính mức đóng BHXH 2020

Đối với người lao động, bảo hiểm xã hội khi đi làm là một quyền lợi thiết thực, thế nhưng đối với doanh nghiệp thì đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên là một nghĩa vụ bắt buộc. Pháp luật Việt Nam luôn có những chính sách nhằm bảo vệ lợi ích cho người lao động một cách thiết thực. Chính sách về bảo hiểm chính là một trong những lợi ích hợp pháp đó.

Mức đóng BHXH 2020 của người lao động sẽ được tính theo công thức: Mức đóng BHXH = A x B

Trong đó: A là lương 1 tháng của người lao động; B là tỷ lệ % đóng bảo hiểm xa hội của người lao động theo quy định của Nhà nước. Như vậy, tổng số tiền đóng BHXH phụ thuộc vào 2 yểu tố là mức lương và tỷ lệ đóng BHXH theo quy định. Tổng sổ tiền bảo hiểm đóng 1 tháng của người lao động sẽ được cộng theo 2 khoản: 1 là khoản đóng trích từ lương của người lao động, khoản 2 là khoản doanh nghiệp phải trả để đóng phí BHXh cho người lao động. Theo đó, nếu lương càng tăng thì mức đóng BHXH càng cao và quyền lợi bảo hiểm nhận được của người lao động càng nhiều.

Năm 2020, Chính phủ quyết định điều chỉnh mức lương cơ sở cũng như mức lương tối thiểu vùng nhằm mục đích cải thiện đời sống cho người lao động theo sự phát triển của thị trường. Theo đó, mức lương đóng BHXH năm 2020 cũng tăng ở tất cả các lĩnh vực ngành nghề. Mức lương đóng BHXH năm 2020 tối thiểu được tính như sau (các doanh nghiệp phải tính lương trả cho người lao động theo nguyên tắc này):

  • Đối với những người lao động làm các công việc đơn giản trong môi trường bình thường thì mức lương đóng BHXH 2020 tối thiểu phải lớn hơn hoặc bằng mức lương tối thiểu vùng.
  • Với người lao động có chức danh quan trọng hoặc người lao động đã qua đào tạo nghề thì mức lương đóng BHXH năm 2020 phải cao hơn ít nhất 7% so với mức lương tối thiểu vùng.
  • Với người lao động làm công việc nặng nhọc hoặc môi trường làm việc độc hại, nguy hiểm thì mức đóng BHXH cao hơn ít nhất 5%.

Mức lương đóng BHXH năm 2020 tối đa được tính bằng 20 tháng lương cơ sở.

Tra cứu mức lương tối thiểu vùng 63 tỉnh thành tại đây để nắm được mức lương đóng bảo hiểm xã hội mới nhất.

Bảng tra cứu mức lương tối thiểu 2020

Mức lương tối thiểu năm 2020

Tỷ lệ mức đóng BHXH 2020

Như đã nói ở trên, tổng số tiền đóng BHXH càng cao thì quyền lợi bảo hiểm càng lớn dành cho người lao động. Mặt khác, tỷ lệ mức đóng BHXH tỷ lệ thuận với tổng tiền đóng BHXH. Nếu tỷ lệ trừ vào tiền lương của người lao động tăng thì đồng nghĩa với việc bạn phải trích số tiền trong lương mình lớn hơn để đóng bảo hiểm. Còn trong trường hợp tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội trừ trong chi phí của chủ sử dụng lao động thì thật tốt, quyền lợi bảo hiểm của bạn tăng cao hơn trong khi người phải chi trả đó là công ty của bạn.

Tỷ lệ mức đóng BHXH mới nhất 2020 về phía người lao động và người sử dụng lao động được quy định cụ thể theo từng loại bảo hiểm như sau:

Tỷ lệ mức đóng BHXH 2020

Tỷ lệ mức đóng BHXH mới nhất

Điều chỉnh mức đóng BHXH 2020

Tin vui cho người lao động là năm 2020, mức đóng BHXH được điều chỉnh tăng lên đến 176.000 đồng 1 tháng. Từ chính sách tăng mức lương cơ sở, mức lương tối thiểu vùng một cách đồng loạt, mức đóng bảo hiểm xã hội năm 2020 dành cho tất cả các đối tượng là người lao động làm việc theo hợp đồng lao động trên lãnh thổ Việt Nam đều tăng. Cụ thế mức tăng trong năm 2020 này mời các bạn xem trong bảng kê chi tiết phía dưới, phân theo từng đối tượng lao động, nhóm công việc và theo vùng của doanh nghiệp bạn đang làm việc.

Mức đóng BHXH tối thiểu năm 2020:

Mức đóng BHXH tối thiểu

Mức đóng BHXH tối thiểu

Mức đóng BHXH tối đa năm 2020:

Mức đóng BHXH tối đa

MỨc đóng BHXH tối đa

Tỷ lệ mức đóng BHXH của cán bộ, công chức

Năm 2020, mức lương cơ sở áp dụng cho nhóm cán bộ, công chức nhà nước tăng lên thành 1.600.000 đồng. Theo như cách tính mức đóng BHXH như trên thì mức lương cơ sở càng tăng thì mức đóng BHXH bắt buộc càng cao. Để biết được số tiền đóng bảo hiểm hàng tháng của mình là bao nhiêu, mời các bạn tra cứu theo bảng tỷ lệ đóng BHXH 2020 cho cán bộ công chức nhà nước dưới đây:

Tỷ lệ đóng BHXH năm 2020 của cán bộ công chức

Tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội của cán bộ công chức

Mức đóng BHXH 2020 cho người nước ngoài

Lao động người nước ngoài làm việc trong các doanh nghiệp Việt Nam sẽ phải chịu sự chi phối của doanh nghiệp đó và phải thực hiện theo đúng nguyên tắc và luật pháp Việt Nam. Người nước ngoài làm việc theo chế độ như đã ký trong hợp đồng lao động thì có nghĩa vụ đóng BHXH cùng với công ty chủ sử dụng lao động. Tuy nhiên, mức đóng BHXH của người nước ngoài có quy định chi tiết hơn về tỷ lệ và số tiền đóng cho các mục đích khác nhau như hưu trí, tử tuất… Theo đó, mức đóng được quy định cụ thể như bảng dưới:

Mức đóng BHXH cho người nước ngoài

Mức đóng BHXH của người nước ngoài mới nhất

Tin liên quan