Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS là bản báo cáo tổng hợp lại các kiến thức đã được tập huấn trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên. Mỗi module, EVBN đã hệ thống lại kiến thức và đưa ra trong mẫu bài thu hoạch choh từng module dưới đây. Ngoài ra, các thầy cô có thể tải về thư mục zip chứa đầy đủ 41 bài thu hoạch tương đương 41 module để tham khảo đầy đủ.

Tải bài thu hoạch BDTX module 1 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 2 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 3 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 4 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 5 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 6 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 7 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 8 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 9 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 10 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 11 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 12 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 13 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 14 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 15 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 16 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 17 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 18 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 19 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 20 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 21 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 22 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 23 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 24 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 25 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 26 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 27 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 28 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 29 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 30 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 31 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 32 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 33 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 34 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 35 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 36 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 37 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 38 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 39 THCS

 

Tải bài thu hoạch BDTX module 40 THCS

Tải bài thu hoạch BDTX module 41 THCS

Tải đầy đủ 41 bài thu hoạch cho 41 module

Mục Lục

Bồi dưỡng thường xuyên năm 2020

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo thì năm 2020 mà cụ thể là năm học 2020-2021 sẽ bắt đầu áp dụng một số cải cách giáo dục mới. Chương trình giáo dục mới được triển khai với kỳ vọng phát triển năng lực, phẩm chất của học sinh, lấy học sinh làm hạt nhân cho mọi hoạt động trong cơ sở giáo dục.

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên từ năm 2020 trở đi chính vì thế cũng xoay quanh trọng tâm là phát triển phẩm chất và năng lực của học sinh. Bồi dưỡng thường xuyên dành cho các giáo viên các cấp từ mầm non lên THPT được phân chia thành các module cụ thể. Mỗi module tương ứng với một nội dụng tập huấn sao cho giáo viên có thể lãnh hội được hết những kiến thức được truyền đạt và ứng dụng được nó trong quá trình giảng dạy thực tế ở trường.

Các trường, đặc biệt là trường tiểu học do những thay đổi về sách giáo khoa và nhiều cải cách trong nội dung chương trình học nên sẽ gặp phải nhiều khó khăn. Vì thế, căn cứ vào tình hình thực tế mà các cơ sở xây dựng kế hoạch và cử giáo viên thích hợp đi dự các khóa bồi dưỡng thường xuyên sao cho thuận tiện nhất.

Bồi dưỡng thường xuyên năm 2020

Bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 là một hoạt động chuyên môn đã được lên kế hoạch sẵn

Bồi dưỡng thường xuyên THCS năm 2020 có những nội dung gì?

Chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS năm 2020 bao gồm những nội dung kiến thức mới nhất giúp các giáo viên có thể sử dụng các phương pháp giáo dục hiệu quả. Cũng như các chương trình BDTX của các cấp giáo dục khác, chương trình dành cho giáo viên cấp 2 cũng xoay quanh những vấn đề thiết thực nhất nhằm nâng cao chất lượng dạy và học.

Kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS của các trường cần xoay quanh những nội dung như:

  • Nghiên cứu đặc điểm tâm sinh lý của học sinh.
  • Những nội dung về xây dựng môi trường giáo dục.
  • Các nội dung liên quan đến phương pháp phát triển chuyên môn cho giáo viên và thúc đẩy việc ứng dụng phương pháp giáo dục mới vào thực tế.
  • Các nội dung liên quan đến thiết bị dạy học.
  • Các nội dung về phát triển mối quan hệ nhà trường – gia đình – xã hội.
  • Các nhóm nội dung khác.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS

Chương trình dạy và học cấp THCS là một hệ thống kiến thức nền móng quan trọng để triển khai các nội dung chuyên sâu ở các cấp giáo dục tiếp theo. Chính vì thế, việc giáo dục tốt ở cấp học này có tác động rất lớn đến toàn bộ kết quả học tập của các em học sinh. Bước lên cấp học THCS, các em phải đón nhận một khối lượng kiến thức mới khá lớn với nhiều môn học khác hẳn cấp bậc Tiểu học như: hóa học, vật lý, địa lý… Hiệu quả học tập của các em học sinh phụ thuộc phần lớn vào môi trường giáo dục của nhà trường và cách truyền đạt của thầy cô. Chính vì vậy, chương trình bồi dưỡng thường xuyên dành cho giáo viên cấp 2 luôn được thực hiện và bắt buộc hoàn thành mỗi năm học.

Bài thu hoạch BDTX của giáo viên THCS là một bản báo cáo kết quả học tập, hệ thống lại những kiến thức, kỹ năng, phương pháp giáo dục mới và những sáng kiến chung cho công tác dạy học cấp THCS. Bài thu hoạch này sẽ là một trong những căn cứ để xếp loại và cấp chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng thường niên.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên của giáo viên THCS

Tải bài thu hoạch BDTX của giáo viên THCS đầy đủ 41 module

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS năm học 2020

Viết bài thu hoạch BDTX bậc THCS năm học 2020 giúp giáo viên hệ thống lại toàn bộ những kiến thức đã được bồi dưỡng từ đó ghi nhớ thêm một lần nữa. Việc hệ thống lại kiến thức sẽ giúp các thầy cô nắm vững hơn những gì đã được tập huấn bồi dưỡng. Từ việc hiểu sâu, hiểu kỹ những kiến thức, giáo viên sẽ dễ dàng ứng dụng nó trong thực tế hơn, ngoài ra còn có thể truyền đạt lại cho đồng nghiệp để cùng nhau nâng cao chất lượng dạy và học tại cơ sở.

Bài thu hoạch của giáo viên THCS sẽ được viết theo từng nội dung mà giáo viên đăng ký, mỗi nội dung tương ứng với một module, mỗi module sẽ phải viết thành một bài thu hoạch riêng. Trong các mục dưới đây, EVBN xin giới thiệu 41 module bồi dưỡng tương đương 41 bài thu hoạch BDTX 2020 cho giáo viên THCS hay nhất. Xin mời các thầy cô tải bản mẫu về tham khảo.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS năm học 2020

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS năm học 2020

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS1

Bài thu hoạch Module THCS1 cần xoay quanh những đặc điểm tâm sinh lí của học sinh THCS, đó là nội dung chính của module này. Mỗi lứa tuổi, các em lại có một sự phát triển về sinh lý, diễn biến về tâm lý khác nhau. Ở độ tuổi cấp 2, các em có những bước thay đổi mạnh mẽ trong thể chất, sinh lý, từ đó tâm lý cũng phát triển theo hướng trưởng thành hơn. Các em học sinh ở cấp học này đa số sẽ bước vào giai đoạn lớn nhanh vượt trội trong thời kì dậy thì. Đây là thời điểm khá nhạy cảm và rất quan trọng với các em nên rất cần sự giáo dục, giúp đỡ của thầy cô, nhà trường, sự quan tâm của gia đình và xã hội.

Bài thu hoạch này thiên về những kiến thức lý thuyết khá nặng cần thầy cô ghi nhớ. Tuy vậy, những nghiên cứu lý thuyết này sẽ là nền tảng đề thầy cô có những cách xử lý tình huống thực tế tốt nhất. Mời quý thầy cô tải bài thu hoạch mẫu về tham khảo theo list của chúng tôi trên phần đầu bài viết.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS2

Chương trình giáo dục cấp 2 là một sự thay đổi rất lớn so với chương trình học Tiểu học. Ở cấp học này các em sẽ phải làm quen với nhiều môn học mới, kiến thức mới, rèn luyện cách tư duy và phát triển logic nhiều hơn. Chính vì thế, bài thu hoạch module THCS2 cũng có khá nhiều kiến thức cần được thầy cô lưu ý về đặc điểm học tập của học sinh THCS. Đối với những giáo viên lâu năm, việc nắm bắt những đặc điểm về mặt học tập của học sinh là điều khá dễ dàng, tuy nhiên với các giáo viên trẻ mới vào nghề hoặc giáo viên phải luân chuyển công tác sang trường mới thì công việc này lại không hề đơn giản. Kết thúc module 2 này, các giáo viên sẽ được trang bị những kiến thức cần thiết nhất để có thể tự tin nắm bắt những thói quen học tập cũng như các đặc điểm liên quan đến quá trình học tập và tiếp thu kiến thức của các em học sinh.

Mời quý thầy cô tải bài thu hoạc module 2 THCS về tham khảo để biết thêm nhiều thông tin chi tiết hơn.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS2

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS2

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS3

Bắt đầu từ độ tuổi THCS, một số học sin có biểu hiện nổi loạn do đặc thù thay đổi tâm sinh lý của trẻ trong giai đoạn dậy thì. Có nhiều trường hợp cá biệt, học sinh thường xuyên có những hành động quậy phá, chống đối trong trường học gây hậu quả nghiêm trọng. Nếu thầy cô và nhà trường không biết cách xử lý những tình huống này thì sẽ gây ảnh hưởng không tốt đến những học sinh khác. Module THCS3 sẽ xoáy mạnh vào trọng tâm vấn đề giáo dục học sinh THCS cá biệt.

Bài thu hoạch module 3 của giáo viên cấp 2 bao gồm những nội dung chính như: đặc điểm tâm sinh lý của học sinh cá biệt, dấu hiệu nhận biết và khoanh vùng học sinh cá biệt, các phương pháp quản lý và giáo dục tốt học sinh cá biệt… Chi tiết cách trình bày có trong file tải về mà chúng tôi đã tổng hợp, mời quý thầy cô tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS4

Nhìn từ bề ngoài, giáo dục là một ngành nghề thiên về lý thuyết. Thế nhưng tại các cơ sở giáo dục trên cả nước, các thầy cô luôn phải cập nhật những phương pháp, kỹ thuật mới vào việc dạy học một cách thường xuyên. Nội dung module 4 cho giáo viên THCS này là một ví dụ. Hoàn thành xong module này, các giáo viên sẽ có một số lượng phương pháp và kỹ thuật để có thể tiến hàn thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục THCS. Bởi hiện nay, việc nắm giữ và quản lý thông tin là vô cùng quan trọng nên cách thu thập và xử lý thông tin quyết định rất lớn đến thành công của một công việc, kể cả là giáo dục.

Bài thu hoạch BDTX THCS module 4 sẽ tổng hợp lại các phương pháp kỹ thuật để thu thập, xử lý thông tin về môi trường giáo dục. Từ những kiến thức đó, thầy cô đưa ra hướng áp dụng thực tế của phương pháp này.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS5

Nội dung module THCS5 là nâng cao năng lực hiểu biết và xây dựng môi trường giáo dục của giáo viên. Đây là một nội dung bồi dưỡng khá quan trọng nhằm phát triển các năng lực cần thiết của một giáo viên cấp THCS. Việc xây dựng môi trường học tập tốt để có thể phát triển phẩm chất năng lực học sinh là việc không hề dễ. Chính vì thế mà thầy cô cần phải được trang bị những kiến thức cơ bản để biết cách tạo một môi trường thuận lơi cho cả mình và học sinh. Nội dung bài thu hoạch module 5 cần đảm bảo thông tin đầy đủ và chính xác nhất liên quan đến nội dung này.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS5

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS5

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS6

Xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, hoàn thiện là yếu tố quan trọng quyết định đến chất lượng giáo dục của các cơ sở. Chính vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo luôn chú trọng đến việc tạo dựng một môi trường thuận lợi nhất cho việc dạy và học của thầy cô và các em học sinh, trong đó có công tác “xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS”.

Văn hóa nhà trường có thể là điều không nhiều người để ý nhưng đối với một người làm giáo dục mà nói, nó có vai trò không hề nhỏ trong việc dạy dỗ học sinh. Mỗi cơ sở giáo dục có một văn hóa riêng mang bản sắc vùng miền nhưng cần đảm bảo một nét chung của một cơ sở giáo dục. Đó phải là một môi trường chuẩn mực, lành mạnh, học sinh có thể yên tâm học hành, trau dồi kiến thức và phát huy năng lực bản thân. Đồng thời, phụ huynh cũng sẽ yên tâm để gửi gắm con em mình vào đây học tập.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module 6 phải bao gồm những nội dung thực tế nhất, có tính ứng dụng cao nhất, nói đúng hơn là một bản kế hoạch dạy và học trong năm học tới xoay quanh vấn đề hạt nhân là xây dựng môi trường học tập cho học sinh THCS. Trong mẫu bài thu hoạch chúng tôi đưa ra sẽ có một số nội dung gợi ý phù hợp. Mời các thầy cô xem list ở đầu của bài viết và tải file word về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS7

Một phần nghiệp vụ không thể thiếu đó là tư vấn và hướng dẫn học sinh trong hoạt động dạy học và giáo dục. Học sinh là đối tượng ưu tiên hàng đầu trong công cuộc cải cách giáo dục, sự trưởng thành và lớn lên về cả thể chất và trí lực của học sinh luôn là mục tiêu mà các trường phấn đấu đạt được. Muốn có một thế hệ học sinh trưởng thành toàn diện, mỗi giáo viên cùng với nhà trường và phụ huynh cần không ngừng hỗ trợ mọi hoạt động của các em trong trường học, tại gia đình và ngoài xã hội. Giáo viên cần tư vấn cho các em những kiến thức cần thiết và dễ ứng dụng thực tế nhất nhằm học tốt, rèn luyện tốt và phát triển đúng hướng nhất.

Một bài thu hoạch module 7 THCS nên là một bản liệt kê những sáng kiến của giáo viên trong cách tư vấn, hỗ trợ học sinh một cách thiết thực nhất. Trong mẫu bài thu hoạch chúng tôi đưa ra sẽ có một số nội dung gợi ý phù hợp. Mời các thầy cô kéo xuống dưới cùng của bài viết và tải file word về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS8

Module THCS8 có nội dung xung quanh các phương pháp và kỹ thuật hướng dẫn, tư vấn cho học sinh THCS. Đây là một nội dung có tính ứng dụng rất cao giúp giáo viên có thể dễ dàng áp dụng tại các cơ sở mình đang công tác.

Bài thu hoạch module 6 GVPT cần hệ thống lại các kiến thức chuyên môn và những phương pháp, kỹ năng nhằm hướng dẫn và tư vấn cho học sin một cách tốt nhất về các mặt hoạt động trong và ngoài trường học. Đồng thời, giáo viên cần đưa ra những luận cứ mang tính thực tế về giải pháp nhằm giúp các em học sinh cấp 2 có một chặng đường tốt nhất làm nền tảng cho các lớp tiếp theo.

Trong mẫu bài thu hoạch chúng tôi đưa ra sẽ có một số nội dung gợi ý phù hợp. Mời các thầy cô kéo xuống dưới cùng của bài viết và tải file word về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS9

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS9

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS9

Phát triển chuyên môn của bản thân mỗi nhà giáo là phần không thể không có trong chương trình bồi dưỡng phẩm chất người giáo viên hiện đại. Người giáo viên là người dẫn dắt, định hướng và đào tạo cho thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì vậy, hơn ai hết, mỗi thầy cô phải là người đủ đức đủ tài để chèo lái con thuyền giáo dục đi vững, đi xa hơn trong sự nghiệp trồng người. Hình ảnh lý tưởng của người giáo viên phải có cả đạo đức, phong cách, lối sống hoàn thiện và cả một nền tảng chuyên môn vững chắc để truyền đạt, dạy dỗ các em học sinh. Một ngôi trường tốt nhất cho các em học sinh phải là một ngôi trường có các thầy cô luôn yêu thương học sinh, có tư cách và chuyên môn nghề nghiệp để định hướng, dạy dỗ các em. Hoàn thành module 9 THCS này, giáo viên sẽ biết cách hướng dẫn, tư vấn đồng nghiệp trong phát triển nghề nghiệp.

Bài thu hoạch cho chương trình BDTX modun 9 THCS cần đề cập sâu sát tới các giải pháp, sáng kiến nhằm phát triển chuyên môn và các mặt của bản thân cũng như hỗ trợ đồng nghiệp cùng phấn đấu. Trong mẫu bài thu hoạch chúng tôi đưa ra sẽ có một số nội dung gợi ý phù hợp. Mời các thầy cô tải file word về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS10

Rào cản học tập của các đối tượng học sinh THCS là gì và làm thế nào để xóa bỏ những rào cản đó để dạy dỗ các em một cách tốt nhất. Đó là chủ đề chính của Module THCS10. Ở độ tuổi THCS, các em học sinh bắt đầu có những thay đổi rất nhanh chóng, việc không chú ý đến hoặc không đủ kiến thức để lý giải và nắm bắt khiến những rào cản giữa giáo viên và học sinh ngày càng nhiều. Chính điều đó đã gây khó khăn cho công tác đào tạo đạo đức cũng như chuyên môn. Nhiều trường hợp về lâu dài dẫn đến thái độ chống đối không hợp tác, hoặc thậm chí vì thế mà biến các em thành những học sinh cá biệt, ảnh hưởng đến cả cuộc đời các em sau này.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS10

Xóa bỏ rào cản trong công tác giáo dục là công tác quan trọng

Bài thu hoạch modun 10 THCS ngoài việc hệ thống lại các kiến thức về rào cản học tập của học sinh cấp 2 còn cần có những giải pháp mang tính thực tế từ các giáo viên để xóa bỏ rào cản, tạo điều kiện tốt nhất cho công việc học tập của các em. Mời thầy cô tham khảo chi tiết trong bài thu hoạch viết sẵn của chúng tôi.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS11

Học sinh nữ giai đoạn dậy thì là một đối tượng cần nhận được sự chăm sóc và hỗ trợ đặc biệt về mặt tâm lý. Khi sinh lý có sự thay đổi, các em dễ phát sinh tâm lý sợ hãi, e ngại, hoặc thậm chí có thể gây ra những biến chứng lớn hơn nếu không nhận được tư vấn, hỗ trợ từ người lớn. Module THCS11 với nội dung chăm sóc hỗ trợ tâm lý cho học sinh nữ, học sinh dân tộc thiểu số trong trường THCS sẽ trang bị cho giáo viên những hiểu biết cơ bản về đối tượng học sinh này và cách thức chăm sóc tâm lý các em một cách khoa học và hiệu quả. Nội dung trong bài thu hoạch module này cũng cần đưa ra những sáng kiến, giải pháp trên cơ sở hiểu biết riêng về đặc thù tại cơ sở địa phương nhằm ứng dụng hiệu quả những kiến thức tâm lý học được bồi dưỡng trong moulde.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS12

Những môn học mới, kiến thức mới cùng với sự thay đổi tâm sinh lý đột ngột sẽ khiến các em học sinh cấp 2 dễ phát sinh tâm lý căng thẳng. Nếu tình trạng này diễn biến lâu dài có thể gây stress và thậm chí dẫn đến các cứng bệnh tự kỉ. Module THCS12 sẽ gồm các kiến thức và giải pháp nhằm khắc phục trạng thái tâm lý căng thẳng trong học tập của học sinh THCS. Những kiến thức bồi dưỡng trong chuyên đề này được đưa ra với mục đích trợ giúp các thầy cô trong việc nắm bắt tâm lý học sinh cũng như các phương pháp chung nhằm giải tỏa tâm lý căng thẳng cho các em trong giờ học. Chính việc này sẽ làm tăng mối liên kết giữa thầy cô và học sinh, khiến việc dạy và học được dễ dàng hơn. Mỗi trường học sẽ có một đặc thù riêng, một bài thu hoạch tốt là bài thu hoạch có những liên hệ logic từ kiến thức được học đến việc ứng dụng thực tiễn những kiến thức đó vào trong công tác của chính bản thân giáo viên. Một số liên hệ thực tế sẽ được chúng tôi đưa ra trong bài thu hoạch BDTX modun 12 THCS mẫu, mời thầy cô tải file về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS13

Module THCS13 sẽ đưa ra những nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS theo nghiên cứu chung nhất và tác động của nó trong xây dựng kế hoạch dạy học. Mỗi năm học, các trường sẽ xây dựng một kế hoạch đào tạo chi tiết cũng như những chỉ tiêu phấn đấu trong năm đó. Các chỉ tiêu này sẽ được xác lập dựa trên kết quả đào tạo của năm học trước cũng như những đánh giá về nhu cầu học tập, năng lực của học sinh. Để giúp các thầy cô thuận lợi hơn trong việc xây dựng kế hoạch dạy học, Bộ GD&ĐT đã đưa ra một nội dung khá thiết thực. Những kiến thức chung này sẽ giúp các thầy cô biết cách xây dựng kế hoạch, mục tiêu trong năm học sao cho phù hợp với thực tế nhu cầu, động cơ và năng lực học sinh nhất.

Bài thhu hoạc BDTX module THCS13

Nhu cầu và động cơ học tập của học sinh THCS là nội dung module 13

Tham khảo thêm: Bản đăng ký thi đua cá nhân của giáo viên

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS14

Kiến thức của cấp học THCS là khá rộng, việc hệ thống kiến thức theo những chuẩn cố định sẽ giúp việc dạy cảu giáo viên và việc học của học sinh trở nên thuận tiện hơn. Chính vì thế, trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên không thể thiếu module THCS14. Nội dung của module này tập trung vào vấn đề xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Tích hợp nghĩa là vẫn phải đảm bảo đầy đủ kiến thức mà học sinh vẫn có thể tiếp nhận được một cách tích cực. Một bài thu hoạch tốt cần phân định rõ ràng các tiêu chí để xây dựng kế hoạch dạy học theo hướng tích hợp. Bài thu hoạch này có thể được trình bày dưới dạng một bản kế hoạch học tập đúng theo tiêu chí của module mà thầy cô sẽ sử dụng ở trường mình dạy, đó mới là một bài thu hoạch chất lượng vì tính ứng dụng tuyệt vời của nó. Tham khảo thêm một số gợi ý trong bài thu hoạch mẫu của EVBN.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS15

Các yếu tố ảnh hưởng đến kế hoạch dạy học là nội dung bồi dưỡng trong Module THCS15. Các yếu tố này được nghiên cứu và tổng hợp một cách đầy đủ trên cơ sở điều tra thực tế tại các cơ sở giáo dục cấp THCS trên cả nước. Việc xây dựng một kế hoạch dạy và học mà không lưu ý đến những yếu tố có thể tác động làm thay đổi nó thì việc đạt được mục tiêu trong dạy học là rất khó. Chính vì thế, các thầy cô phải thực sự biết cách giảm thiểu những tác nhân gây ảnh hưởng tiêu cực và tăng cường tác động tích cực đến kế hoạch và công tác dạy học của mình.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS15

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS15

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS16

Hồ sơ dạy học và những kiến thức liên quan sẽ được đề cập trong Module THCS16. Các giáo viên sau khi hoàn thành module này sẽ được trang bị tất cả những kiến thức cần thiết liên quan để có được một hồ sơ dạy học tốt nhất. Bài thu hoạch module 16 có thể trình bày dưới dạng hệ thống lại kiến thức, hoặc trình bày thành một bài báo cáo ứng dụng những kiến thức đã học. Một bộ hồ sơ dạy học mẫu cũng có thể được đính kèm với bài thu hoạch để tăng tính thuyết phục cho nó. Mời thầy cô tải file mẫu bài thu hoạch về để tham khảo thêm cách viết và những gợi ý của chúng tôi.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS17

Tiếp tục triển khai sâu việc ứng dụng công nghệ thông tin trong trường học. Module THCS16 sẽ giúp thầy cô có thể tìm hiểu, khai thác, xử lý thông tin nhằm phục vụ cho bài giảng và công tác giảng dạy của mình. Việc xử lý, khai thác các thông tin mà mình thu thập được sao cho giúp ích công tác giảng dạy nhất là điều không hề dễ nhưng cũng không phải quá khó, khi giáo viên được trang bị đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết. Bài thu hoạch module 17 cần được triển khai theo hướng ứng dụng các kiến thức đó trong việc soạn bài giảng và chương trình giảng dạy cho các môn học.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS18

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module 18 cần hệ thống một cách chính xác và đầy đủ những kiến thức về phương pháp dạy học tích cực. Phương pháp dạy học tích cực là một phương pháp không quá mới nhưng cũng chưa thực sự phát huy được hết tác dụng mong muốn của nó ở tất cả các trường học. Module này sẽ chứa những kiến thức liên quan đến phương pháp này và việc làm thế nào để ứng dụng một cách thực sự hiệu quả nó trong công tác giáo dục cấp THCS. Một bài thu hoạch module 18 cần xoay quanh nội dung này. Mời thầy cô tải bài mẫu mà chúng tôi đã đăng tải để tham khảo cách viết hay nhất.

Bài thu hoạch module THCS18

Phương pháp dạy học tích cực là một phương pháp mới nhưng đã khá quen thuộc

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS19

Dạy học với công nghệ thông tin luôn là một chủ đề được nhắc đến khá nhiều. Và đây cũng là nội dung bồi dưỡng chính trong module THCS19. Nhìn vào thực tế tại các trường THCS, đặc biệt là ở vùng nông thôn, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy học còn khá yếu và không mang lại hiệu quả. Ngoài nguyên nhân chính là cơ sở vật chất và hạ tầng công nghệ thiếu sự đồng bộ thì kỹ năng, kiến thức của giáo viên cũng là một yếu tố chi phối rất lớn. Chính vì thế, bài thu hoạch module 19 này cần đưa ra những giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin vào giảng dạy tại cơ sở thực tế. Giáo viên cũng có thể đưa ra những tồn tại, cản trở trong việc ứng dụng công nghệ thông tin tại các trường cấp 2 nói chung và tại cơ sở mình đang công tác nói riêng. Để biết thêm chi tiết, xin mời các giáo viên tải bài thu hoạch mẫu của chúng tôi về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS20

Module THCS20 có nội dung chính liên quan đến việc tăng cường năng lực sử dụng thiết bị dạy học với ứng dụng CNTT trong dạy học. Đây là một module khá quan trọng, chứa những kiến thức cần thiết và thực tế nhất để đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong giảng dạy THCS. Một trong những điều cần thiết phải làm trong các trường học từ cấp 2 trở lên đó là việc phải làm sao giúp các em học sinh tiếp cận với công nghệ thông tin một cách tốt nhất và giúp ích trong quá trình học tập của các em nhất. Một bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module 21 cần đưa ra các giải pháp thực tế nhằm giúp các em tiếp thu kiến thức thông qua các ứng dụng CNTT và làm quen với việc điều khiển các thiết bị máy móc phục vụ cho việc học tập.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS20

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS20

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS21

Bài thu hoạch BDTX modun 20, 21 THCS nói chung và bài thu hoạch module 21 nói riêng là những bài thu hoạch quan trọng. Việc sử dụng các thiết bị dạy học và bổ trợ dạy học ở cấp đào tạo THCS là một chuyên môn cần thiết. Không giống như ở cấp Tiểu học, chương trình học THCS với những môn học mang tính chuyên sâu hơn, những kiến thức mới này muốn được các em tiếp thu một cách dễ dàng cần được sự trợ giúp từ các thiết bị minh họa bổ trợ. Module 21 với các nội dung hướng dẫn bảo quản, sửa chữa, sáng tạo thiết bị dạy học cho cấp THCS sẽ giúp các thầy cô ứng dụng vào thực tế nhằm biết cách bảo quản, sửa chữa và có thể tự thiết kế các thiết bị dạy học hiệu quả.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS22

Module THCS22 bồi dưỡng cho thầy cô kỹ năng sử dụng một số phần mềm dạy học cơ bản trong chương trình THCS. Hiện nay có khá nhiều phần mềm hay có thể ứng dụng vào việc dạy học các cấp. Việc sử dụng các phần mềm giúp các em học sinh tiếp thu kiến thức nhanh hơn, đỡ nhàm chán hơn là chăm chăm vào sách giáo khoa, từ đó kích thích hứng thú học tập của các em. Bài thu hoạch module 22 sẽ liệt kê cách sử dụng các phần mềm cơ bản theo chương trình đào tạo có trong module. Ngoài ra, thầy cô có thể nghiên cứu thêm các phần mềm hỗ trợ giáo dục của các tổ chức uy tín và đưa ra đề xuất nếu thấy cần thiết. Mời thầy cô tải bài thu hoạch mẫu về và tham khảo cách trình bày của chúng tôi.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS23

Hiện nay tại các cơ sở giáo dục phổ thông nói chung và cấp THCS nói riêng thường xảy ra tình trạng bệnh thành tích khá phổ biển. Vậy, phải làm gì để có thể kiểm tra, đánh giá học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng phát triển phẩm chất năng lực học sinh? Đó là câu hỏi sẽ được giải quyết trong khuôn khổ module 23 của chương trình bồi dưỡng thường xuyên năm 2020 cho giáo viên THCS.

Bài thu hoạch module 23 THCS cần hệ thống lại các kiến thức chuyên môn nhằm đánh giá đúng phẩm chất, năng lực học sinh. Đồng thời, giáo viên cần đưa ra những luận cứ mang tính thực tế về giải pháp nhằm kiểm tra, đánh giá, xếp loại học sinh một cách đúng nhất.

Trong mẫu bài thu hoạch chúng tôi đưa ra sẽ có một số nội dung gợi ý phù hợp. Mời các thầy cô kéo xuống dưới cùng của bài viết và tải file word về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS10

Đánh giá đúng năng lực học sinh cũng là một phần trong chuyên ngành giáo dục

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS24

Làm sao để có thể đánh giá đúng năng lực học sinh là câu hỏi sẽ được giải quyết trong chuyên đề này. Kỹ thuật kiểm tra đánh giá trong dạy học được Bộ GD&ĐT đưa ra dựa trên việc nghiên cứu thực tế và cho thấy đã phát huy hiệu quả của nó trong quá trình đánh giá xếp loại học sinh và đánh giá chung. Bài thu hoạch module 24 sẽ liệt kê đầy đủ những kỹ thuật cần thiết để kiểm tra đánh giá trong dạy học. Thầy cô có thể tải về tham khảo mẫu bài thu hoạch chuẩn chúng tôi đưa ra trong bài viết để biết thêm chi tiết.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS25

Làm thế nào để có thể viết sáng kiến trong trường THCS là nội dung của module bồi dưỡng số 25. Việc học và dạy học là một công việc không bao giờ dừng lại, các thầy cô cần không ngừng nâng cao chuyên môn, rèn luyện kỹ năng, phát triển thêm những phương pháp dạy học mới. Có như vậy mới theo kịp được đòi hỏi ngày càng lớn của xã hội. Mục tiêu của toàn nền giáo dục hiện tại là phải làm sao để việc học phải đi đôi với hành, cải cách không ngừng nhằm làm cho những kiến thức trong nhà trường luôn phù hợp với tình hình thực tế, tránh việc bị tụt hậu về tri thức. Các sáng kiến của giáo viên chính là cơ sở thiết thực nhất để cải cách giáo dục đúng hướng vì hơn ai hết, chính giáo viên và học sinh là người biết thực tế cần gì và không cần gì.

Bài thu hoạch module 25 bởi thế cũng có một tầm quan trọng vô cùng lớn. Sau khi hoàn thành module bồi dưỡng này, giáo viên sẽ được trang bị đầy đủ các kiến thức, phương pháp để thỏa sức sáng tạo, nghiên cứu và thực hành những sáng kiến của mình vào việc dạy và học.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS26

Nghiên cứu khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS là chủ đề chính của module bồi dưỡng 26. Do đó, bài thu hoạch module này cần báo cáo kết quả nghiên cứu đi sâu vào lĩnh vực này. Khoa học sư phạm là một môn học nghiên cứu các vấn đề mang tính chất chuyên môn cao. Việc ứng dụng môn khoa học này vào thực tế cần được nghiên cứu kỹ càng, chính vì vậy mà nó đã được đưa vào thành một module chính thức trong chương trình bồi dưỡng thường xuyên.

Bài thu hoạch module 26

Bài thu hoạch module 26 về nghiên cứu ứng dụng khoa học sư phạm trong giáo dục THCS

Bài thu hoạch BDTX module 26 là một bài thu hoạch khá nặng về chuyên môn, yêu cầu thầy cô phải đầu tư khá nhiều thời gian và công sức. Chúng tôi sẽ trợ giúp thầy cô bằng cách đăng tải bài thu hoạch mẫu trong bài viết này, mời thầy cô tải về tham khảo.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS27

Module THCS27 là phần nối tiếp nội dung của module 26 với chủ đề “hướng dẫn và phổ biến khoa học sư phạm ứng dụng trong trường THCS”. Bài thu hoạch module này cần báo cáo và tổng hợp lại những kiến thức nhằm phổ biến môn khoa học này đến từng cơ sở giáo dục kèm theo những giải pháp nhằm ứng dụng vào thực tế.

Trong bài thu hoạch mẫu, chúng tôi sẽ trình bày dưới dạng một hệ thống thông tin hướng dẫn như trong nội dung module này đề cập đến. Chi tiết có trong file word đã được đăng tải, các thầy cô có thể tải về tham khảo hoặc sử dụng ngay.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS28

Module THCS28 triển khai một nội dung khá thực tế: Kế hoạch hoạt động giáo dục học sinh trong nhà trường THCS. Đây là công tác được thực hiện thường xuyên trong mỗi một năm học, có vai trò định hướng hoạt động của mỗi trường trong năm học đó. Việc đưa ra kế hoạch giảng dạy sao cho phù hợp với chỉ đạo của Bộ là điều cần thiết và phải thực hiện đồng nhất ở tất cả các cơ sở giáo dục trên cả nước.

Bài thu hoạch BDTX module 28 của giáo viên THCS cần đưa ra bảng chi tiết về các tiêu chí cần có trong kế hoạch chung của Bộ giáo dục và Đào tạo. Đồng thời, đề xuất những vấn đề liên quan để cải thiện môi trường giáo dục, tăng tính hiệu quả và thực hiện kế hoạch một cách thuận lợi.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS28

Giáo dục là hoạt động cốt lõi của một trường học

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS29

Hoạt động giáo dục đương nhiên là hoạt động chính quan trọng nhất trong mỗi trường học, không riêng gì trường THCS. Module THCS29 chính vì thế có một vai trò khá quan trọng trong toàn bộ chương trình đào tạo, bồi dưỡng cho giáo viên. Nội dung của module này là “giáo dục học sinh THCS thông qua các hoạt động giáo dục”. 

Bài thu hoạch module này sẽ là một bản hướng dẫn chi tiết về làm thế nào để nâng cao tính hiệu quả của các hoạt động giáo dục trong trường THCS, tăng cường tối đa tác động của các hoạt động đó lên việc giáo dục học sinhh cấp 2. Chúng tôi đã có những tổng hợp đầy đủ nhất và một số thông tin gợi ý mẫu trong bài thu hoạch, thầy cô có thể tải về tham khảo thêm theo list trên phần đầu bài viết.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS30

Việc đánh giá kết quả rèn luyện của học sinh THCS cũng là một vấn đề quan trọng. Làm thế nào để đánh giá đúng năng lực của từng học sinh, làm sao để đảm bảo tính công bằng trong việc đánh giá xếp loại rèn luyện học sinh là một vấn đề tưởng dễ nhưng không hề dễ. Nếu có sự đánh giá không đúng thực tế sẽ dẫn đến thái độ bất mãn của các em học sinh, lâu dần trở thành chống đối hoặc hình thành tâm lý chán nản, lười học. Chính vì thế thầy cô cần nắm vững những kiến thức được bồi dưỡng trong module này để có những kỹ năng, tiêu chí đánh giá rèn luyện học sinh tốt nhất. Chi tiết mời thầy cô xem thêm trong bài thu hoạch mẫu chúng tôi đã đăng tải.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS31

Công tác chủ nhiệm trong môi trường giáo dục THCS là một công tác khá quan trọng với nhiều công việc tác động toàn diện lên hoạt động của một lớp học. Thông thường trong một trường cấp 2, hầu hết giáo viên nào cũng phải kiêm nhiệm một dìu dắt một lớp nào đó. Vậy làm thế nào để thực hiện tốt vai trò của một giáo viên chủ nhiệm? Sau module này, thầy cô sẽ được hướng dẫn chi tiết để có thể lên kế hoạch cho công tác này. Bài thu hoạch module THCS31 sẽ bao gồm những nội dung trong chủ đề này. Cùng với đó là một số giải pháp, kiến nghị để có thể thực hiện tốt kế hoạch chủ nhiệm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS32

Nội dung module 32 xoay quanh hoạt động của giáo viên chủ nhiệm và việc tiến hành các hoạt động này một cách hiệu quả. Bài thu hoạch module này sẽ phải báo cáo kết quả của việc tiếp thu kiến thức được bồi dưỡng với đầy đủ những kiến thức liên quan. Hoạt động của giáo viên có khá nhiều nội dung nhỏ bao hàm, bài thu hoạch sẽ phải đưa ra đầy đủ những hoạt động nhỏ đó. Ngoài ra, nếu có thể thầy cô nên trình bày những yêu cầu thực tế, những giải pháp, sáng kiến để thực hiện tốt các hoạt động trong công tác chủ nhiệm. Giáo viên có thể tải file word bài thu hoạch mẫu về tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS328

Công tác chủ nhiệm là một công tác của giáo viên tại trường THCS

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS33

Giải quyết tình huống sư phạm trong công tác chủ nhiệm là chủ đề được bồi dưỡng của module này. Bài thu hoạch của giáo viên theo đó cũng phải được trình bày dưới dạng liệt kê và phân tích đầy đủ các tình huống được đề xuất trong module và đưa ra cách xử lý tình huống đó một cách hợp lý nhất. Trong công tác chủ nhiệm sẽ có vô vàn tình huống xảy ra, ở mỗi một môi trường, hoàn cảnh, đối tượng học sinh khác nhau sẽ có những tình huống cụ thể khác nhau. Việc đưa ra các tình huống giả định sẵn có sẽ giúp thầy cô phần nào biết cách xử lý ở một số thời điểm nào đó khi gặp phải. Tuy không thể đưa ra hết tất cả các tình huống trong thực tế nhưng khi hoàn thành xong module này, các giáo viên sẽ có thể tự tin hơn trong việc kiêm nhiệm một lớp.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS34

Hoạt động ngoại khoa hay còn gọi là hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp là những hoạt động mà các em học sinh rất thích thú. Trên cơ sở vừa chơi vừa học, việc tiếp thu kiến thức, rèn luyện kỹ năng của các em sẽ được thực hiện một cách thoải mái và trọn vẹn nhất. Module THCS34 sẽ chứa những nội dung về việc tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường THCS. Giáo viên cần hoàn thiện bài thu hoạch module này theo hai phần chính. Phần thứ nhất là hệ thống lại các kiến thức về tổ chức hoạt động ngoài giờ. Phần thứ hai là các sáng kiến, ý tưởng về việc tổ chức các hoạt động ngoại khóa nhằm tăng cường mối liên kết giữa thầy cô và học sinh, giữa các học sinh với nhau mà vẫn phát triển được kiến thức, hiểu biết của học sinh.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS35

Giáo dục kỹ năng sống cho học sinh THCS là một mảng công tác quan trọng trong bất kỳ một cơ sở giáo dục cấp THCS nào. Yêu cầu và phương pháp giáo dục mới đòi hỏi học sinh không những chỉ cần nắm vững kiến thức cơ bản theo từng cấp học, mà còn cần được trang bị những kỹ năng cần thiết theo độ tuổi để có thể học tập và xử lý những tình huống xảy ra với mình trong cuộc sống. Thông tin chi tiết về nội dung của bài thu hoạch module 35 các thầy cô có thể tham khảo trong file mẫu. Nội dung trong bài thu hoạch mang tính chất tổng hợp kiến thức và đưa ra một số đề xuất chung. Tùy vào hoàn cảnh riêng mà thầy cô có thể thêm thắt nội dung để có một bài thu hoạch hoàn chỉnh hơn.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS36

Học sinh là hạt nhân của nhà trường

Trong chương trình giảng dạy cấp THCS có một môn học giáo dục đạo đức cho học sinh được gọi là Giáo dục công dân. Đủ thấy Nhà nước và Bộ giáo dục luôn quan tâm rèn luyện cả về trí tuệ và nhân cách toàn diện cho các em. Module THCS36 với nội dung giáo dục giá trị sống cho học sinh THCS là một phần trong giáo dục nhân cách sống, đạo đức của các em. Bài thu hoạch module 36 là bản tổng hợp các kiến thức, phương pháp giáo dục giá trị sống cho các em học sinh THCS – điều mà hầu hết các bậc phụ huynh không để ý tới, và nhà trường và giáo viên chính là những người lấp đầy những lỗ hổng đó. 

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên module THCS37

Giáo dục vì sự phát triển bền vững ở trường THCS là chủ đề bồi dưỡng của module 37. Các giáo viên và mỗi nhà trường đều hướng tới một môi trường giáo dục bền vững, và cả các em học sinh cũng vậy. Giáo dục là một ngành nghề đặc biệt, liên quan đến việc định hướng cho không những một cá nhân mà là cả một thế hệ tương lai của đất nước. Chính vì thế, bản thân mỗi thầy cô, nhà trường cần xác định rõ và hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Mọi kế hoạch dạy, học và bất kỳ hoạt động nhỏ nào cũng đều phải được tính toán cẩn thận, không nóng vội mà phải hướng đến những giá trị lâu dài. Bài thu hoạch của giáo viên module 37 cần chứa đầy đủ những kiến thức lãnh hội được trong quá trình tập huấn. Đây sẽ là căn cứ, là chuẩn mực để thầy cô thực hiện các hoạt động thực tiễn một cách có định hướng và đúng đường hơn.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS38

Bài thu hoạch module THCS38 triển khai nội dung chính là “giáo dục hòa nhập trong giáo dục THCS”. Việc giáo dục hòa nhập không còn xa lạ gì với các thầy cô, đặc biệt là từ cấp bậc Tiểu học trở lên. Giáo dục hòa nhập là một phương pháp được áp dụng cho các em học sinh là người khuyết tật hoặc các trường hợp đặc biệt khác. Ở những khu vực không có cơ sở giáo dục riêng cho người khuyết tật thì trẻ em khuyết tật đến tuổi đi học vẫn sẽ được giáo dục trong môi trường bình thường. Lúc đó, các thầy cô phải nắm vững kiến thức chuyên môn và thêm vào các kỹ năng cần thiết để giáo dục học sinh đặc biệt này sao cho các em vẫn có thể tiếp nhận được kiến thức một cách tự nhiên nhất. Đồng thời có thể hòa nhập với môi trường giáo dục bình thường một cách nhanh nhất có thể. 

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS39

Phối hợp nhà trường – gia đình- xã hội là vấn đề cần thiết

Phối hợp với gia đình học sinh và cộng đồng trong công tác giáo dục học sinh THCS là một công tác không thể bỏ qua trong hoạt động của các trường học. Việc giáo dục các em học sinh muốn thực hiện được tốt cần phải có sự phối kết hợp của cả 3 nhóm: nhà trường, gia đình và xã hội. Muốn như vậy, nhà trường phải là nơi chủ động việc tạo lập và thắt chặt mối quan hệ giữa 3 nhóm đối tượng này. Bài thu hoạch module 39 sẽ phải xoay quanh các giải pháp thực tế để nhà trường có thể phối hợp tốt với gia đình học sinh và cộng đồng. Trong bài thu hoạch mẫu mà chúng tôi đăng tải sẽ có một số đề xuất mang tính chất gợi ý cho các giáo viên trong lĩnh vực này.

 

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS40

Các thầy cô cùng với nhà trường cần phối hợp các tổ chức xã hội trong công tác giáo dục. Vậy, cách thức phối hợp với các tổ chức xã hội ra sao? Làm cách nào để có thể vận động và thu hút các tổ chức xã hội tham gia cùng với nhà trường thực hiện công tác giáo dục một cách hiệu quả. Những vấn đề này sẽ được giải đáp trong khuôn khổ kiến thức module 40. Bài thu hoạch module này sẽ là bản đề xuất các phương pháp nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa nhà trường và tổ chức xã hội. Các nội dung trong bản thu hoạch cần mang tính ứng dụng cao và phù hợp với hoàn cảnh chung hiện tại và hoàn cảnh riêng của mỗi cơ sở giáo dục. Mời thầy cô tải file chúng tôi đã giới thiệu để tham khảo thêm.

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module THCS41

Bài thu hoạch bồi dưỡng thường xuyên THCS module 41 xoay quanh nội dung “tổ chức hoạt động tập thể cho học sinh THCS”. Các hoạt động tập thể có vai trò rất lớn trong việc xây dựng và tăng cường tình đoàn kết giữa các học sinh, mối quan hệ giữa học sinh và nhà trường từ đó tạo một môi trường giáo dục hấp dẫn, có tác dụng tích cực cho các em học sinh trong việc học tập. Bài thu hoạch sẽ bao gồm các nội dung chính như: Nguyên lý tổ chức các hoạt động tập thể cho học sinh trong trường THCS, cách thức tổ chức và triển khai một số hoạt động tập thể cần thiết từng năm học… Thông tin chi tiết mời thầy cô tham khảo thêm trong file bài mẫu chúng tôi đăng tải.

Trên đây là một số thông tin về chương trình bồi dưỡng thường xuyên cho giáo viên THCS và tổng hợp đầy đủ 41 bài thu hoạch tương ứng với 41 module bồi dưỡng. Hy vọng bài viết sẽ giúp ích cho các thầy cô trong công tác tập huấn bồi dưỡng kiến thức và viết bài thu hoạch cho chương trình bồi dưỡng này!

Tin liên quan