cách điển last name

First name là gì? Last name là gì? Surname là gì? Hiểu sao cho đúng

“First name” và “Last name” "Surname" Full name Middle name Forename là những từ khóa thông dụng mà chúng ta...