Mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế 2020 mới nhất [file word]

Tư vấn thuế trở thành một loại hình dịch vụ quan trọng đối với các doanh nghiệp, nhất các doanh nghiệp tư nhân, hộ và cá nhân kinh doanh chưa có nhiều kinh nghiệm, cần được hỗ trợ, tư vấn về thuế. Khi tư vấn thuế, bên cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ này cần lập thành hợp đồng. Vậy hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế là gì? Cách viết mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế như thế nào và cần có những điều khoản quan trọng nào trong hợp đồng này? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài nội dung cơ bản liên quan đến mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế.

[download id=”5151″]

Thế nào là hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế?

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế là văn bản ghi lại toàn bộ nội dung các thỏa thuận, giao kết giữa bên nhận cung cấp dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ về việc tư vấn các nội dung liên quan đến thuế. Hợp đồng này được lập ra và ký kết khi doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn về thuế và công ty dịch vụ có khả năng cung cấp các dịch vụ tư vấn thuế theo nhu cầu.

Mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn thuế thực chất là một hợp đồng dân sự, được lập ra trên cơ sở tự nguyện thỏa thuận giữa doanh nghiệp và công ty tư vấn thuế. Theo đó, công ty cung cấp dịch vụ tư vấn thuế thực hiện các công việc có liên quan đến tư vấn thuế còn doanh nghiệp có nhu cầu tư vấn thuế phải thanh toán tiền đầy đủ cho công ty tư vấn.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế cần nêu rõ thông tin của hai bên ký kết, các nội dung tư vấn thuế cụ thể, thời hạn, chi phí  hợp đồng dịch vụ cũng như quyền lợi và nghĩa vụ của cả hai bên trong quá trình thực hiện hợp đồng.

Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế  được ký kết, công ty dịch vụ tư vấn thuế sẽ giúp doanh nghiệp tránh thiệt hại không đáng có do hiểu biết không đầy đủ về thuế. Dịch vụ tư vấn thuế cung cấp cho doanh nghiệp cần tư vấn về chính sách thuế, thủ tục thiết lập hồ sơ thuế ban đầu, báo cáo thuế, quyết toán thuế… Mặt khác, các công ty dịch vụ tư vấn thuế còn hỗ trợ các khách hàng tuân thủ những chính sách liên quan đến thuế giá trị gia tăng cũng như thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế thu nhập cá nhân…

hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế là gì?

Hợp đồng sử dụng khi cung cấp dịch vụ liên quan đến thuế

Cách viết mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế như thế nào?

– Phần đầu Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế:

+ Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ, tên hợp đồng và số hiệu hợp đồng tư vấn.

+ Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế là một hợp đồng dịch vụ, việc soạn thảo hợp đồng này phải dựa trên cơ sở của Luật Dân sự số 91/2015/QH13, Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, nhu cầu của bên thuê dịch vụ và khả năng cung ứng của bên cung cấp dịch vụ tư vấn thuế.

– Phần nội dung chính Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế dịch vụ tư vấn thuế:

+ Ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm ký hợp đồng.

+ Thông tin cần có của các bên tham gia ký Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế: tên doanh nghiệp; địa chỉ; mã số thuế; điện thoại, fax; email, website; số tài khoản, tên ngân hàng; họ và tên, chức vụ của người đại diện.

– Ghi chi tiết từng điều khoản mà 2 bên thỏa thuận trong hợp đồng như: nội dung công việc, thù lao và thanh toán, thời hạn hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên, chính sách giải quyết tranh chấp, đơn phương chấm dứt hợp đồng…

– Phần cuối Hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế: đại diện các bên tham gia giao kết hợp đồng cùng ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu lên hợp đồng.

Những điều khoản quan trọng cần có trong mẫu hợp đồng dịch vụ kê khai thuế

Một là, nội dung hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế

Ghi rõ từng nội dung tư vấn thuế cụ thể theo giao kết dựa trên nhu cầu của doanh nghiệp thuê dịch vụ tư vấn và khả năng cung cấp dịch vụ của công ty tư vấn.

* Dịch vụ tư vấn về chính sách thuế, cung cấp dịch vụ tư vấn thuế:

– Tư vấn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng; chính sách miễn giảm thuế, ưu đãi thuế; đăng ký mã số thuế; tư vấn về những sai sót cần tránh trong chính sách thuế.

– Tư vấn khách hàng, hướng dẫn kê khai thuế và nộp thuế;

– Tư vấn khách hàng các bước làm hóa đơn, chứng từ có liên quan đến thuế;

* Tư vấn, thiết lập hồ sơ thuế ban đầu cho khách hàng:

– Hướng dẫn, soạn thảo, giải trình hồ sơ;

– Tư vấn các loại sổ sách kế toán;

* Tư vấn báo cáo thuế hàng tháng cho khách hàng:

– Tư vấn báo cáo các loại hóa đơn, chứng từ;

– Hướng dẫn lập báo cáo thuế hàng tháng;

– Tư vấn và hỗ trợ khách hàng nộp báo cáo thuế.

mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế

Phần đầu mẫu hợp đồng dịch vụ tư vấn thuế

Hai là, phương thức trao đổi thông tin, giao nhận giấy tờ liên quan

– Hai bên thỏa thuận rõ thời điểm bàn giao giấy tờ để thực hiện dịch vụ tư vấn thuế, ghi rõ thời gian giao, thời gian nhận.

– Cách thức bàn giao chứng từ, hồ sơ liên quan: nhận bàn giao trực tiếp, gửi qua mail hoặc chuyển phát nhanh.

Ba là, phương thức thực hiện và thời hạn hợp đồng

– Phương thức thực hiện:

+ Hai bên thỏa thuận về định kỳ thực hiện từng loại dịch vụ theo thời gian tháng, quý hay năm:

  • Theo năm: Báo cáo tài chính, tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự của công ty;
  • Theo quý: Báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng…

+ Ghi rõ lộ trình thực hiện cụ thể: 

  • Ghi rõ thời điểm, phương thức doanh nghiệp thuê dịch vụ tư vấn thuế bàn giaohồ sơ, chứng từ, hóa đơn phát sinh trong quá trình kinh doanh cho bên công ty tư vấn ghi chép, kê khai thuế theo quy định
  • Ghi rõ thời điểm, phương thức công ty dịch vụ tư vấn thuế hoàn chỉnh việc cân đối, xử lý số liệu, hoàn thành báo cáo, gửi lại cho khách hàng      

– Thời hạn hợp đồng: ghi rõ thời hạn kéo dài bao nhiêu tháng, từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

Bốn là, về chi phí dịch vụ và phương thức thanh toán        

– Chi phí dịch vụ: Ghi rõ số tiền chi phí dịch vụ phải trả theo từng dịch vụ hay tổng hợp các loại dịch vụ thuê là bao nhiêu.

– Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hay tiền mặt, trả theo tháng, quý, năm hay hoặc thỏa thuận khác, ghi rõ thời điểm chi trả.

Năm là, về trách nhiệm và nghĩa vụ của các bên  

*  Bên thuê dịch vụ tư vấn thuế:

– Cung cấp cho bên tư vấn đầy đủ các loại hồ sơ, tài liệu cần thiết để thực hiện công việc;

– Thông báo cho bên tư vấn nếu có thay đổi trong hoạt động kinh doanh của đơn vị mình;

– Chịu trách nhiệm về tính pháp lý của các loại hồ sơ, chứng từ đã cung cấp cho bên tư vấn;

– Chịu trách nhiệm kiểm tra, lưu giữ, bảo quản các văn bản, email do bên tư vấn gửi;

– Tạo điều kiện thuận lợi cho bên tư vấn hoàn thành tốt công việc.

*  Bên cung cấp dịch vụ tư vấn thuế:

– Thực hiện đầy đủ và đúng quy định theo Chế độ kế toán và Chính sách thuế hiện hành.

– Kiểm tra, thông báo cho bên thuê dịch vụ những sai sót trong các loại hồ sơ, chứng từ để bổ sung, sửa chữa kịp thời.

– Thường xuyên thông báo và tư vấn cho bên thuê dịch vụ những thay đổi liên quan đến việc kê khai, quyết toán thuế.

– Thông báo theo định kỳ những khoản thuế mà bên thuê dịch vụ phải nộp, thời gian gửi báo cáo thuế.

– Chịu trách nhiệm bảo mật toàn bộ số liệu về doanh số và các hoạt động kinh doanh của bên thuê dịch vụ trong và cả sau khi thực hiện hợp đồng.

– Chịu trách nhiệm về những sai sót và bồi thường sai sót do thao tác nghiệp vụ dẫn đến thiệt hại cho bên thuê dịch vụ trong thời gian  thực hiện hợp đồng dịch vụ.

Sáu là, các điều khoản chung

– Ký bổ sung Phụ lục hợp đồng nếu có phát sinh thêm dịch vụ, hoặc phí dịch vụ.

– Giải quyết tranh chấp trên tinh thần hợp tác hay Tòa án nào.

– Thỏa thuận giải quyết nếu đơn phương chấm dứt hợp đồng.

– Hợp đồng được lập thành 2  bản, mỗi bên giữ 1 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Hợp đồng dịch vụ kê khai thuế hàng tháng mới nhất hiện nay.

[download id=”5151″]