Dịch vụ thương mại là một trong những hoạt động kinh tế phổ biến trong đời sống ngày nay khi ngành thương mại ngày càng phát triển. Vậy dịch vụ thương mại bao gồm những loại nào? Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại được sử dụng khi nào và cách viết hợp đồng này ra sao? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một vài nội dung cơ bản liên quan đến dịch vụ thương mại.

Dịch vụ thương mại bao gồm những loại nào?

Dịch vụ thương mại được hiểu là các ngành kinh tế đặc biệt bởi sản phẩm của nó không phải là hàng hoá, vật phẩm thông thường mà là hoạt động hỗ trợ, thúc đẩy quá trình mua bán sản phẩm trên thị trường. Dịch vụ thương mại là hoạt động kinh tế cung cấp, bán dịch vụ của các chủ thể khác nhau và gắn liền với các hoạt động thương mại khác.

Thực chất, dịch vụ thương mại là hoạt động bổ trợ cho hoạt động mua bán của doanh nghiệp trên thị trường, làm tăng tính hấp dẫn, tăng hiệu quả của các hoạt động mua bán hàng hoá. Do đó, có thể khẳng định, dịch vụ thương mại có vai trò vô cùng quan trọng, không thể tách rời hoạt động mua bán bởi nó xuất hiện cả trước, trong và sau quá trình mua bán hàng hoá của bất kỳ doanh nghiệp nào.

Dịch vụ thương mại trên thị trường vô cùng đa dạng và có nhiều cách phân loại khác nhau:

– Dựa theo tính chất của dịch vụ thương mại, chia thành:

 • Dịch vụ thương mại có tính chất sản xuất:Vận chuyển hàng, phân loại hàng, lắp ráp sản phẩm, bảo hành, bảo dưỡng, sửa chữa, cho thuê thiết bị, phương tiện…
 • Dịch vụ thương mại không có tính sản xuất: giới thiệu hàng hóa, quảng cáo, triển lãm hội chợ thương mại…

– Dựa theo giai đoạn trong dịch vụ thương mại:

 • Dịch vụ thương mại trong giai đoạn mua như kiểm định hàng hoá, vận tải, kho hàng, thanh toán, hải quan, bảo hiểm…
 • Dịch vụ thương mại trong giai đoạn bán như chuyên chở hàng hoá, quảng cáo, giám định chất lượng, giới thiệu hàng hoá, lắp đặt bảo hành, bảo dưỡng thay thế, sửa chữa…

– Dựa theo hành vi thương mại

 • Môi giới thương mại: làm trung gian cho các bên trao đổi mua bán hàng hoá.
 • Dịch vụ giao nhận hàng hoá: vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm các thủ tục, giấy tờ liên quan.
 • Dịch vụ giám định hàng hoá: về số lượng, chất lượng, giá trị, mức độ an toàn, vệ sinh.
 • Dịch vụ quảng cáo thương mại 
 • Dịch vụ hỗ trợ triển lãm thương mại.
Dịch vụ thương mại

Dịch vụ thương mại

Mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại được sử dụng khi nào?

Dịch vụ thương mại là tổng thể các hoạt động gắn liền với hàng hoá và thương mại dịch vụ, hoạt động này mang động cơ kinh doanh, phục vụ cho quá trình mua bán, mang lại lợi nhuận cho các doanh nghiệp.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại là văn bản thỏa thuận, dựa trên tinh thần hoàn toàn tự nguyện của các bên tham gia giao kết. Theo đó, bên cung ứng dịch vụ thương mại có nghĩa vụ thực hiện một hay nhiều dịch vụ thương mại theo yêu cầu cho bên sử dụng dịch vụ thương mại; còn bên sử dụng dịch vụ thương mại có nghĩa vụ thanh toán đầy đủ, đúng hạn chi phí dịch vụ thương mại cho bên cung ứng dịch vụ theo thỏa thuận.

Như vậy, hợp đồng dịch vụ thương mại là văn bản được hình thành khi bên sử dụng dịch vụ thương mại có nhu cầu còn bên cung ứng dịch vụ thương mại có khả năng đáp ứng các yêu cầu về thực hiện dịch vụ thương mại đó. Hai bên thỏa thuận các điều khoản đi đến ký kết hợp đồng này có thể mang tư cách cá nhân hoặc pháp nhân.

Các dịch vụ thương mại mà bên cung ứng có thể cung cấp cho bên sử dụng rất đa dạng từ vận chuyển, quảng cáo, tổ chức triển lãm đến kiểm định chất lượng, sửa chữa, bảo dưỡng… Tương ứng với các loại hình dịch vụ thương mại, các hợp đồng dịch vụ thương mại được lập ra cũng đa dạng như vậy. Các chủ thể tham gia loại hợp đồng có thể giao kèo bằng lời nói hoặc bằng văn bản. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật nước ta hiện nay có một số loại hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại bắt buộc  phải được lập dưới hình thức văn bản như hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại; hợp đồng dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa; hợp đồng vận chuyển theo chuyến bằng đường biển…

Mời bạn đọc tham khảo thêm các mẫu hợp đồng thường dùng trong doanh nghiệp trong danh mục Mẫu hợp đồng của chúng tôi.

Những nội dung cơ bản trong mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại

Phần đầu hợp đồng

– Ghi đầy đủ Quốc hiệu, tiêu ngữ;

– Tên hợp đồng, số hiệu hợp đồng;

– Các căn cứ soạn thảo hợp đồng: Luật Thương mại, các Nghị định, văn bản hướng dẫn liên quan, nhu cầu của bên thuê dịch vụ thương mại và khả năng đáp ứng của bên cung ứng dịch vụ thương mại.

mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại

mẫu hợp đồng cung cấp dịch vụ thương mại

Phần nội dung chính hợp đồng

* Thông tin các bên tham gia ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại:

– Tham gia với tư cách cá nhân: Họ và tên; số Chứng minh nhân dân, ngày cấp, nơi cấp; hộ khẩu thường trú, chỗ ở hiện nay; số tài khoản ngân hàng, mở tại ngân hàng nào.

– Tham gia với tư cách pháp nhân nhân: Tên  tổ chức, doanh nghiệp; địa chỉ trụ sở chính; số điện thoại, fax, email; số tài khoản ngân hàng, mở tại ngân hàng nào; họ tên, chức vụ người đại diện; nếu ủy quyền thì ghi rõ số giấy ủy quyền, ngày viết, họ tên và chức vụ người ký.

* Các thỏa thuận cơ bản giữa các bên tham gia ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại:

– Ghi rõ nội dung công việc cụ thể là gì: chạy quảng cáo, vận tải hàng hóa về kho, kiểm định chất lượng, hỗ trợ triển lãm…

– Thù lao, chi phí dịch vụ thương mại và phương thức thanh toán:

+ Ghi rõ tổng chi phí theo hợp đồng là bao nhiêu và kê cụ thể từng loại chi phí là bao nhiêu: phí dịch vụ thương mại, phí nguyên liệu, phí thủ tục, hồ sơ, thuế giá trị gia tăng…

+ Ghi rõ phương thức là tiền mặt hay chuyển khoản, thời gian và thời hạn thanh toán khi nào.

– Ghi càng chi tiết các điều khoản về quyền lợi và nghĩa vụ của từng bên, bên cung cấp dịch vụ thương mại và bên sử dụng dịch vụ thương mại về:

 • Thực hiện nội dung hợp đồng dịch vụ thương mại;
 • Đơn phương chấm dứt hợp đồng;
 • Bồi thường thiệt hại nếu vi phạm hoặc đơn phương chấm dứt hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại đã ký ;
 • Cung cấp thông tin, tài liệu, sản phẩm, phương tiện mà bên thuê dịch vụ thương mại giao cho bên cung ứng dịch vụ thương mại;
 • Thanh toán tiền thù lao, chi phí dịch vụ thương mại của bên sử dụng dịch vụ thương mại;
 • Bảo mật các thông tin, tài liệu mà bên thuê dịch vụ thương mại giao cho bên cung ứng dịch vụ thương mại;
 • Giải quyết tranh chấp hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại nếu phát sinh.
 • Thời hạn thực hiện cung ứng dịch vụ thương mại hai bên ký kết là bao lâu, ghi rõ từ ngày tháng năm nào đến ngày tháng năm nào.

Phần cuối hợp đồng

– Ghi rõ ngày hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại có hiệu lực;

– Ghi rõ hợp đồng dịch vụ thương mại đã ký được lập thành mấy bản, mỗi bản có mấy trang;

– Các bên tham gia ký kết hợp đồng dịch vụ thương mại cùng ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu vào hợp đồng.

Tải mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại

Dưới đây, EVBN xin gửi các bạn tham khảo mẫu hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại mới nhất bao gồm các điều khoản cơ bản thông dụng nhất hiện nay. Trong file mẫu hợp đồng cũng kèm theo hướng dẫn chi tiết cách ghi từng dòng trong hợp đồng. Mời bạn đọc ấn tải vào link dưới đây:

 

 

Tin liên quan