Mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ đầy đủ nhất

Vào dịp cuối năm, cuối nhiệm kỳ tất cả cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp, các tập thể đều phải tiến hành tổng kết công tác sau 1 năm hay 1 nhiệm kỳ hoạt động. Các chi hội phụ nữ tại các địa phương cũng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác, các nội dung tổng kết phải được viết thành báo cáo gọi là báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ. Vậy mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ là gì và cách viết báo cáo này như thế nào? Sau đây EVBN sẽ giúp bạn giải đáp những thắc mắc đó.

[download id=”3876″]

Thế nào là mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ?

Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ là văn bản được chi hội phụ nữ soạn thảo ra vào dịp cuối năm hoặc cuối nhiệm kỳ nhằm tổng kết công tác hội sau một năm hoạt động hay một nhiệm kỳ công tác.

Trong Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ cần tổng hợp, phản ánh được tổng quát tình hình hoạt động của chi hội, những công tác hoàn thành tốt, những công tác hội còn tồn tại, hạn chế.

Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ thường do Ban Chấp hành chi hội soạn thảo ra để trình bày trước Hội nghị tổng kết chi hội cuối năm hoặc Đại hội chi hội phụ nữ vào cuối nhiệm kỳ.

Mỗi chi hội phụ nữ thành lập ở các địa phương khác nhau, trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thuộc nhiều ngành nghề khác nhau nên báo cáo tổng kết giữa các chi hội phụ nữ không giống nhau. Viết Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ như thế nào cho đúng, đủ nội dung? Dưới đây, chúng tôi hướng dẫn các bạn hoàn thành báo cáo tổng kết này một cách chung nhất. Dựa trên phần hướng dẫn của chúng tôi, các bạn thay đổi cho phù hợp để hoàn thiện mẫu Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ của đơn vị mình.

Mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ

Phong trào phụ nữ

Hướng dẫn cách viết mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ chi tiết

 Phần đầu báo cáo

– Ghi đầy đủ quốc hiệu, tiêu ngữ; số hiệu báo cáo; địa điểm, ngày tháng năm viết Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ

– Ghi rõ tên Hội Liên hiệp phụ nữ cấp trên; tên chi hội phụ nữ; số hiệu báo cáo tổng kết; địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo.

– Tên báo cáo ghi rõ tổng kết công tác chi hội phụ nữ năm, nhiệm kỳ nào.

– Chỉ ra các căn cứ viết báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ .

Phần nội dung chính báo cáo tổng kết

* Đánh giá tình hình tư tưởng, đời sống của các tầng lớp phụ nữ trong chi hội

– Đánh giá tác động tích cực của các chính sách an sinh xã hội, sự quan tâm của chính quyền địa phương, các cấp hội hỗ trợ phụ nữ nghèo trên địa bàn vượt qua khó, ổn định cuộc sống.

– Đánh giá tư tưởng các tầng lớp phụ nữ trong toàn chi hội nói chung vào sự lãnh đạo của Đảng, các cấp hội, chính quyền.

* Đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua và các nhiệm vụ trọng tâm  

– Đánh giá kết quả đạt được của từng phong trào thi đua, từng mô hình hoạt động, đưa ra các con số, tỉ lệ cụ thể.

– Sơ kết công tác thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, Đề án: Chỉ thị 03-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW, Đề án 343, Nghị quyết Trung ương 7 khóa XI.

– Tổ chức tốt công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thông tin các chương trình “Gia đình và đời sống”, “Phòng chống tệ nạn xã hội”…

– Tổ chức các phong trào cho phụ nữ trong chi hội vào các ngày 8/3, 20/10, tổ chức các câu lạc bộ dành cho tạo khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, hội viên.

Mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ 2020

Mẫu báo cáo

 * Đánh giá về công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể khác

Ghi cụ thể các nội dung phối hợp của chi hội phụ nữ với các ban ngành, đoàn thể khác: điện lực, văn hóa thông tin, trung tâm thể thao, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, trung tâm y tế…

* Đánh giá công tác tập huấn, nâng cao đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên

– Phối hợp với các cấp hội tổ chức tập huấn nâng cao kiến thức cũng như kỹ năng tuyên truyền cho tuyên truyền viên cơ sở.

– Phối hợp tổ chức các buổi báo cáo chuyên đề cung cấp kỹ năng, kiến thức, và định hướng giá trị thẩm mỹ cho hội viên phụ nữ trên địa bàn.

* Đánh giá công tác tuyên truyền thông qua phát hành báo Hội

– Nêu rõ số lượng đầu sách, báo Hội được cấp phát cho hội viên mà chi hội có.

– Đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền thông qua báo Hội, các bài viết tuyên truyền đến chi hội phụ nữ tại địa phương.

* Đánh giá công tác hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, , hạnh phúc

– Giúp đỡ các gia đình phụ nữ trong chi hội đều đạt tiêu chí cuộc vận động xây dựng “Gia đình 5 không, 3 sạch”.

– Triển khai tất cả các gia đình hội viên phụ nữ xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, đăng ký hộ gia đình hội viên đạt chuẩn “Gia đình văn hóa”.

* Đánh giá công tác vận động, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững, bảo vệ môi trường.

– Ghi cụ thể số tiền hỗ trợ, hiệu quả các chương trình hỗ trợ vốn, dạy nghề và giải quyết việc làm trong chi hội.

* Đánh giá các công tác khác:

Đánh giá cụ thể về các hoạt động truyền thông các chuyên đề dinh dưỡng, dân số kế hoạch hóa gia đình, sức khỏe sinh sản, an toàn giao thông, vệ sinh an toàn thực phẩm, HIV/AIDS, bảo vệ chăm sóc trẻ em, công tác đền ơn đáp nghĩa, hoạt động xã hội từ thiện.

Phần cuối báo cáo tổng kết

– Tóm lược lại một số ưu, khuyết điểm chính trong quá trình hoạt động của chi hội phụ nữ.

– Chi hội trưởng thay mặt chi hội phụ nữ ký và ghi rõ họ tên lên báo cáo.

Tham khảo thêm: Mẫu báo cáo tổng kết chi bộ 2020

Tải mẫu mẫu báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ mới nhất

Dưới đây, chúng tôi gửi các bạn tham khảo mẫu Báo cáo tổng kết công tác chi hội phụ nữ mới nhất hiện nay.

[download id=”2387665″]