Liêm Pha Là Ai? Chi Tiết Tiểu Sử Của Vị Tướng Trung Hoa Dân Quốc

Trong hàng ngàn cuộc tranh đấu máu lửa của các nước Triệu, Sở, Tần,…, trước đây, chính là sự xuất hiện của những vị tướng với tài dùng binh kiệt xuất. Một trong những danh tướng đã chỉ huy hàng trăm trận chiến lớn nhỏ rất nổi tiếng thời đó chính là Liêm Pha. Nhưng không phải ai cũng biết hết những trận chiến cũng như những chiến tích của ông thời đó. Cùng đọc bài viết dưới đây để biết rõ Liêm pha là ai cùng những lần lập chiến công của ông nhé.

Liêm Pha là ai?

Liêm Pha là danh tướng vĩ đại của Trung Hoa

Liêm Pha là một trong những vị danh tướng vĩ đại nhất trong lịch sử Trung Quốc. Ông sinh năm 327 TCN và qua đời năm 243 TCN. Ông tài khí, thông minh và đặc biệt rất giỏi giang trong những trận chiến.

Vị tướng của Triệu, Ngụy, Sở và sự nghiệp thăng trầm của Liêm Pha

Bằng tài năng chỉ huy xuất chúng, Liêm Pha rất được trọng dụng trong những trận chiến. Suốt 84 năm cuộc đời, con người đầy tài hoa này đã làm tướng của 3 nước là Triệu, Ngụy và Sở.

Vị tướng tài hoa của nước Triệu

Ở nước Triệu, Liêm Pha đã có công lớn trong trận chiến với 3 nước Tề, Tần và Yên

Liêm Pha dẫn dắt quân Triệu chiến đấu mạnh mẽ

Đầu tiên là trận chiến của Liêm Pha và nước Tề

Năm 283 TCN, theo kế hợp tung của nước Yên, Yên và Triệu cùng đánh Tề Mẫn vương. Tin tưởng mưu lược của Liêm Pha,Triệu Huệ Văn vương cử ông làm tướng đi đánh Tề. Lúc này, ông là tướng dưới quyền tổng chỉ huy của một vị tướng Yên là Nhạc Nghị. Trong trận chiến khốc liệt, Liêm Pha với mưu trí của mình đã phá tan quân Tề và lấy ấp Dương Tấn về nước Triệu.

Năm 278 TCN, Liêm Pha làm tướng và chỉ huy đem quân đánh Tề. Sau đó, năm 276 TCN, Liêm Pha dẫn dắt đoàn quân đánh thành Kỳ của Tề, chiếm được thành. Vào năm 273 TCN, Liêm Pha lại mang quân đánh đất Phòng Lăng, An Dương của Ngụy, đều lấy được.

Với chiến công to lớn, Liêm Pha được phong làm thượng khanh. Uy dũng của ông nổi tiếng ở các nước chư hầu.

Tiếp theo là đại phá quân Tần

Năm 270 TCN, vua Triệu chết, con trai là Hiếu Thành Vương kế vị. Năm 263 TCN, khi nước Triệu thu nhận đất Thượng Đảng của Hàn mà Tần đang vây đánh, vua Tần sai Vương Hột mang cả đại quân đi đánh Triệu. Trong lúc bấy giờ một tướng giỏi khác là Triệu Xa đã chết còn Lạn Tương Như lại mắc bệnh nặng nên Liêm Pha được giao trọng trách cầm quân đánh Tần. Liêm Pha ra trận đối đầu trực tiếp với Vương Hột. Đại quân hùng mạnh của Tần mấy lần đánh bại quân Triệu. Liêm Pha tự biết thế quân Triệu có phần yếu hơn nên cố thủ giữ thành. Liêm Pha mặc cho quân Tần mấy lần khiêu chiến, ông vẫn không chịu đánh. Vua Tần Chiêu Tương Vương biết thế nên dùng kế ly gián, tung tin rằng Tần chỉ sợ một mình Triệu Quát là con Mã Phục quân Triệu Xa mà thôi.

Tin này truyền đến Triệu Hiếu Thành vương. Vua Triệu nghĩ rằng Liêm Pha nhút nhát không chịu đối trận với quân Tần và Triệu Quát tài trí hơn ông, nên định cho Triệu Quát ra thay. Kết quả tới năm 260 TCN, Triệu Quát bị tướng Bạch Khởi là tướng Tần đánh đại bại ở Trường Bình. Quát cùng hơn 40 vạn quân Triệu bị chôn sống.

Thừa thắng tiến công, quân Tần tiếp tục vây kinh đô Hàm Đan của nước Triệu hơn một năm. Vào lúc này, nước Triệu nguy cấp vì đã tổn hại lớn về nhân sự. Nhưng nhờ có nước Sở và Ngụy đến cứu nên đã giải được vây ở Hàm Đan (258 TCN).

Cuối cùng, ông chiến thắng quân Yên

Sau khi Liêm Pha không được cầm quân ở Trường Bình, tướng quân quay trở về và thất thế. Nhưng khi Triệu Quát thảm bại, ông lại được trọng dụng trở lại.

Năm 253 TCN, thừa tướng Lật Phúc nước Yên hiến kế với vua : Nước Triệu vừa thất bại thảm hại, tiêu tốn hàng chục vạn binh lính, hãy nhân cơ hội này đánh Triệu.

Vua Yên thấy hợp lý nên ngay lập tức sai Lật Phúc đem quân đánh Triệu. Lúc này, vua Triệu Hiếu Thành ra lệnh cho Liêm Pha làm tướng ra nghênh chiến. Rất nhanh Liêm Pha phá tan quân Yên ở Hạo, giết chết Lật Phúc. Thừa thắng, ông kéo quân đang đánh nước Yên, vây kinh thành nước Yên. Nước Yên trở nên nguy cấp, vừa thua nước Triệu vừa phải cắt năm thành để cầu hoà.

Liêm Pha chiến thắng quân Yên

Sau khi lấy được 5 thành, Liêm Pha rút quân về.  Lần này, Liêm Pha đã lập được đại công, nên vua Triệu lấy đất Úy Văn, phong vị tướng kiệt xuất này làm Trú Bình Quân.

Đến năm 244 TCN, Triệu Hiếu Thành vương qua đời, con trai là Điệu Tương Vương lên ngôi. Nhưng vua Điệu Tương Vương trọng dụng con trai Nhạc Nghị là Nhạc Thừa. Ông đã tước mọi quyền hành của Liêm Pha và cho Nhạc Thừa thay thế ông. Liêm Pha rất tức giận, chỉ huy quân lính đánh Nhạc Thừa.

Khi Liêm Pha sang Ngụy

Sau khi đánh Nhạc Thừa, biết đã gây ra lỗi lớn, Liêm Pha đành chạy sang Đại Lương của Ngụy. Ông ở Đại Lương một thời gian lâu nhưng nhà vua Ngụy Cảnh Mân vương không tin dùng.

Trong khi đó, nước Triệu lại thường bị quân Tần xâm phạm.Nhạc Thừa lại không đủ tài đối phó. Vua Triệu lúc này lại nghĩ đến việc dùng Liêm Pha. Nhưng lúc đó Liêm Pha tuổi đã cao, vua Triệu sợ sức ông đã yếu nên sai sứ giả đến xem Liêm Pha còn khoẻ mạnh hay không.

Nhưng Liêm Pha lại bị giang thần Quách Khai hối lộ sứ giả, bảo sứ giả hãy nói xấu ông với vua Triệu. Liêm Pha mặc dù rất muốn quay trở lại nước Triệu. Nhưng vì sứ giả đã ăn của đút nên khi trở về báo với Triệu vương là liêm tướng quân tuy già, ăn còn khoẻ, nhưng khi cùng thần ngồi trong khoảnh khắc thì ba lần đi đại tiện. Vua Triệu thất vọng và nghĩ ông đã già và mang bệnh nên không triệu ông về nữa.

Cơ duyên làm tướng ở Sở

Vì sứ giả đã ăn hối lộ nên Liêm Pha không thể về Triệu. Vua Sở lúc này biết tin Liêm Pha ở Ngụy, cũng ngưỡng mộ ông từ lâu, nên ngầm sai thuộc hạ đón về. Liêm Pha trở thành tướng nước Sở.  Nhưng những người dưới quyền lại không theo nên ông có cơ hội lập công. Sau đó Liêm Pha phẫn chí chết ở Thọ Xuân thuộc nước Sở, không rõ năm nào.

Xem thêm:

TỐP 10 KỶ LỤC ĂN NHIỀU NHẤT THẾ GIỚI

TỐP 10 CÂU CHUYỆN CƯỜI RA NƯỚC MẮT

Kết luận

Bài viết trên chia sẻ những thông tin hữu ích về cuộc đời của Liêm Pha. Hy vọng bạn đã biết Liêm Pha là ai cùng những chiến công của ông. Hãy cùng theo dõi những bài viết tiếp theo của mình để tìm hiểu thêm về những danh tướng khác của Trung Hoa nhé.