Bạn muốn tìm kiếm địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Ninh? Thế thì bài viết này thật sự rất hợp với bạn. Hãy cùng tìm hiểu rõ hơn về đơn vị này trong bài viết nhé!

Kế toán, Kiểm toán nhà nước ở Quảng Ninh là gì?

Kế toán 

Kế toán là công việc mà kế toán viên Quảng Ninh sẽ đo lường, xử lý thông tin và truyền đạt chúng đến các doanh nghiệp và tập đoàn. Dễ hiểu hơn thì kế toán hay báo cáo tài chính là một loại ngôn ngữ thuộc lĩnh vực kinh doanh. Kế toán viên đo lường kết quả hoạt động kinh tế của một tổ chức rồi gửi đến những chủ thể khác chẳng hạn như nhà đầu tư, ban quản lý, chủ nợ. 

Kế toán thường được coi thành 6 lĩnh vực gồm:

 • Kế toán tài chính
 • Kế toán quản trị
 • Kiểm toán
 • Hệ thống thông tin kế toán
 • Kế toán thuế
 • Kế toán pháp y 

Kiểm toán Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh

Kiểm toán nhà nước là cơ quan mà Quốc hội thành lập, là cơ quan hoạt động độc lập theo pháp luật. Đơn vị này thực hiện kiểm toán vấn đề quản lý, sử dụng tài chính và tài sản công. Từ đó thanh lọc giúp cho ngành tài chính nhà nước minh bạch.

Kiểm toán nhà nước Việt Nam được thành lập vào 11/7/1994. Có chức năng xác nhận tính đúng đắn, hợp lý của tài liệu, số liệu kế toán đồng thời báo cáo quyết toán của các cơ quan, đơn vị nhà nước cùng các đoàn thể quần chúng. Chức Tổng Kiểm toán Nhà nước tương đương với chức danh Bộ trưởng. Vị trí này được chính Thủ tướng bổ nhiệm và được Quốc hội phê chuẩn.

Sau khi Luật Kiểm toán có hiệu lực vào 1/1/2006, cơ quan Kiểm toán Nhà nước chuyển sang thuộc quản lý của Quốc hội. Vị trí Tổng kiểm toán được bầu theo đề cử và mỗi Tổng kiểm toán có 1 nhiệm kỳ là 5 năm. Các Đảng viên này có thể được bầu lại nhưng không thể làm quá 2 nhiệm kỳ. 

Hiện nay, cơ cấu tổ chức của cơ quan này gồm có 34 Vụ. Người đứng đầu các Vụ là Vụ trưởng, người đứng đầu chuyên ngành và khu vực là Kiểm toán trưởng. 

Kho bạc

Kho bạc nhà nước là cơ quan thuộc quản lý của Bộ Tài chính. Cơ quan này thực hiện việc tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quản lý nhà nước bao gồm quỹ ngân sách nhà nước, tổng kế toán nhà nước và huy động vốn đầu tư vào ngân sách nhà nước. Phát triển thông qua hình thức phát hành cổ phiếu theo quy định nhà nước. 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Ninh là cơ quan trực thuộc Kho bạc nhà nước. 

Quyền hạn và chức năng của kho bạc 

Quyền của kho bạc 

Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Ninh có quyền hạn sau:

 • Trích tiền gửi của các tổ chức, cá nhân để giao nộp theo quy định cho nhà nước. Có thể áp dụng biện pháp hành chính khác (phải tuân theo quy định của pháp luật) để thu từ các cá nhân, đơn vị. 
 • Có quyền từ chối chi trả cho những khoản chi không đúng mục đích, không đủ điều kiện. Cơ quan phải chịu trách nhiệm cho tất cả các trường hợp về những quyết định của mình.
 • Phải nghiêm minh, công bằng trong việc xử phạt các vi phạm hành chính trong lĩnh vực Kho bạc nhà nước. 

Địa chỉ tại Quảng Ninh Chức năng của kho bạc Quảng Ninh

Kho bạc nhà nước tại Quảng Ninh là cơ quan trực thuộc Kho bạc Nhà nước. Cơ quan có chức năng quản lý về quỹ ngân sách Quảng Ninh; tổng kế toán Tỉnh. Và thực hiện việc huy động vốn cho ngân sách nhà nước Quảng Ninh và cho đầu tư phát triển. Việc đầu tư tại Quảng Ninh được phát triển nhờ vào hình thức phát hành trái phiếu (theo quy định của pháp luật).

Cơ cấu kho bạc Quảng Ninh 

Cán bộ

Kho bạc Quảng Ninh hiện có 1 Giám đốc cùng 2 vị Phó Giám đốc: 

 • Giám đốc: Ông Nguyễn Thành Nam

Trình độ chuyên môn – lý luận chính trị: Thạc sỹ – Cao cấp

Thông tin liên hệ: 020 3825 779 – namnt02@vst.gov.vn

 • Phó Giám đốc: Bà Lê Thị Hồng Vân

Trình độ chuyên môn – lý luận chính trị: Thạc sỹ – Cao cấp

Thông tin liên hệ: 020 3626 939 – vanlth01@vst.gov.vn

 • Phó Giám đốc: Bà Nguyễn Thị Tuyết Minh 

Trình độ chuyên môn – lý luận chính trị: Thạc sỹ – Cao cấp

Thông tin liên hệ: 020 3823 533 – minhntt@vst.gov.vn

Cả 3 ông bà đều từng bị kỷ luật trong năm 2021. Ông Nam bị kỷ luật khiển trách do sự thiếu kiểm tra, giám sát trong công tác. Khiến cho cấp dưới thuộc quyền quản lý thực hiện các hành vi vi phạm. Cùng với kỷ luật khiển trách là bà Vân đã thiếu trách nhiệm trong công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra kiểm soát chi ngân sách, để các Đảng viên, công chức cấp dưới lợi dụng sơ hở rồi thực hiện hành vi vi phạm. Bà Tuyết Minh cũng bị kỷ luật cùng hình thức với cùng nội dung.

Cơ cấu tổ chức

Các phòng tham mưu, giúp việc cho bộ máy quản lý gồm: 

 • Phòng Kế toán nhà nước
 • Phòng Kiểm soát chi
 • Phòng Thanh tra – Kiểm tra
 • Phòng Tài vụ – Quản trị
 • Văn phòng 

Địa chỉ Kế toán Kiểm toán Quảng Ninh Địa chỉ Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Ninh 

Cơ quan Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Ninh nằm tại con đường đầy tính cách mạng của Thành phố Hạ Long. 

Địa chỉ: Đường 25/4, Phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, Tỉnh Quảng Ninh. 

Thông tin liên hệ: 020 3382 5404 – kbnnquangninh@vst.gov.vn

 

Trên đây là thông tin về Kế toán Kiểm toán nhà nước ở Quảng Ninh. Hãy bật thông báo với website của chúng mình để nhận thông tin về Kho bạc Quảng Ninh sớm nhất nhé! 

Tin liên quan