Kế hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam lần thứ 6 năm 2019

SỞ GD&ĐT THÁI NGUYÊN

TRƯỜNG THPT BÌNH YÊN

 
 

 

Số: 24 / KH-THPTBY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 

​ 

Định Hoá, ngày23tháng 4 năm 2019

KẾ HOẠCH

Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6

 
 

​Thực hiện Quyế định 284 / QĐ-TTg ngày 24/02/2014 của Thủ tướng nhà nước về Ngày Sách Nước Ta ; thực thi Kế hoạch số 40 / KH-UBND ngày 03/4/2019 về Kế hoạch tổ chưc Ngày sách Nước Ta lần thứ 6 trên địa phận tỉnh Thái Nguyên ; thực thi công văn số 575 / SGDĐT – CTTT ngày 18 tháng 4 năm 2019. Trường trung học phổ thông Bình Yên kiến thiết xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai Ngày Sách Nước Ta lần thứ 6 như sau :

I. Mục đích, yêu cầu

– Nhằm nâng cao nhận thức về văn hóa truyền thống đọc, khơi dậy lòng yêu đọc sách, hình thành thói quen đọc sách, ý thức tự học, học tập suốt đời của người dân đặc biệt quan trọng là học viên góp thêm phần kiến thiết xây dựng xã hội học tập .– Khẳng định giá trị, vai trò, vị trí, tầm quan trọng của sách trong đời sống xã hội ; tôn vinh những người tham gia sưu tầm, sáng tác, xuất bản, in, phát hành, lưu giữ, tiếp thị sách .– Khuyến khích đưa trào lưu đọc sách trở thành thói quen, nét đẹp văn hóa truyền thống trong toàn thể CB, GV, CNV và học viên toàn trường ; Tạo môi trường tự nhiên thân thiện, lành mạnh để học viên có điều kiện kèm theo giao lưu học tập, góp thêm phần nâng cao chất lượng dạy và học .

II. NỘI DUNG:

1. Tuyên truyền Ngày Sách Nước Ta lần thứ 6 ( 21/4/2019 ) trải qua mạng lưới hệ thống băng rôn, áp phích, pano trước cổng trường và phòng thư viện từ ngày 16/4 đến 29/4/2018 : “ Hưởng ứng Ngày Sách Nước Ta lần thứ 6 ( 21/4/2019 ) ” .2. Tổ chức những hoạt động giải trí hưởng ứng Ngày Sách : Trưng bày, triển lãm sách, báo những loại ở phòng thư viện ( Từ ngày 16-29 / 4/2019 ) ;3. tổ chức triển khai những hoạt động giải trí ngoại khoá, phát động trào lưu thu gom sách, ủng hộ sách vở, tương hỗ cho những bạn có thực trạng khó khăn vất vả trong và ngoài trường .

III. THỰC HIỆN

  1. Ban tổ chức

STT

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ

CHỨC DANH

1 Nông Thị Hảo Hiệu trưởng Trưởng ban
2 Lý Thị Phương P. Hiệu trưởng P. trưởng ban thường trực
3 Ma Thị Phương

Bí thư Đoàn

UV
4 Nguyễn Thị Thảo Tư vấn học viên UV
5 Ma Khánh Lân Tổ trưởng HC-VP UV

2. Triển khai thực hiện

– Xây dựng kế hoạch tuyên truyền, chỉ huy triển khai, phân công trách nhiệm cho những thành viên tương thích với tình hình thực tiễn của đơn vị chức năng ; chỉ huy những tổ chức triển khai trong nhà trường tích hợp thực thi tổ chức triển khai hoạt động giải trí hưởng ứng Hưởng ứng “ Ngày Sách Nước Ta lần thứ 6 ( 21/4/2019 ) ” .- Đoàn người trẻ tuổi phối hợp với giáo viên chủ nhiệm tổ chức triển khai tham gia, đôn đốc học viên đọc sách tại thư viện nhà trường. Tổ chức những hoạt động giải trí ngoại khoá, thu gom sách, ủng hộ sách vở, tương hỗ sách cho học viên có thực trạng khó khăn vất vả .- Lịch những lớp đọc sách tại Thư Viện :​

STT

Khối

Ngày đọc sách

Ghi chú

1 10 Chiều thứ 2,3
2 11 Chiều thứ 4,5
3 12 Chiều thứ 6,7

​- Giáo viên chủ nhiệm liên hệ trực tiếp với chiến sỹ Ma Khánh Lân quản trị học viên đọc sách tại trường và thu gom sách, ủng hộ sách .

   Trên đây là kế hoạch tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ 6 ( 21/4/2019) của trường THPT Bình Yên./.

Nơi nhận:                                                                   HIỆU TRƯỞNG                                                                     

– Thành viên BTC ; ( Đã ký )- GVCN ;- Lưu VP.

                                                                                 Nông Thị Hảo

​​

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội