Chính sách miễn, giảm học phí được Chính phủ ban hành những năm qua có ý nghĩa cực kỳ to lớn, hỗ trợ một phần đáng kể, san sẻ về học phí cho phụ huynh và bản thân người học thuộc các bậc học từ trẻ em mầm non, học sinh, sinh viên tới học viên cao học, nghiên cứu sinh cả trong và ngoài công lập. Giảm bớt ghánh nặng học phí là cơ hội các em bước tiếp con đường khám phá tri thức, tạo bước đệm vững vàng để bước vào cuộc sống. Nghị định số 86/2015/NĐ-CP, ban hành ngày 2/10/2015 có đưa ra những quy định cụ thể về chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên. Vậy để được miễn, giảm học phí theo Nghị định này cần chuẩn bị hồ sơ như thế nào và viết đơn đề nghị miễn, giảm học phí ra sao? Trong bài viết dưới đây, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một số nội dung liên quan đến Hồ sơ xin miễn, giảm học phí và Đơn xin miễn, giảm học phí.

Hồ sơ xin miễn, giảm học phí theo Nghị định số 86/2015/NĐ-CP

Theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH, trẻ em học mầm non, học sinh, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh, nếu có đủ điều kiện hưởng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí thì chuẩn bị hồ sơ như sau:

Đối với trẻ em mầm non, học sinh phổ thông, giáo dục nghề nghiệp, sinh viên đại học công lập

– Đơn đề nghị miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập theo mẫu kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH:

 • Mẫu đơn theo phụ lục II: Dành cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí học mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên.
 • Mẫu đơn theo phụ lục III: Dành cho các đối tượng thuộc diện được hỗ trợ chi phí học tập học mầm non, phổ thông, giáo dục thường xuyên.
 • Mẫu đơn theo phụ lục IV: Dành cho các đối tượng thuộc diện miễn, giảm học phí học ở cơ sở giáo dục nghề nghiệp, giáo dục đại học.

– Giấy tờ chứng minh thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí và hỗ trợ chi phí học tập (Bản sao có chứng thực):

 • Giấy xác nhận là người có công với cách mạng hoặc là thân nhân của người có công với cách mạng nếu là người có công với cách mạng hoặc là thân nhân.
 • Giấy xác nhận khuyết tật và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên bị tàn tật, khuyết tật và thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 • Quyết định về việc trợ cấp xã hội đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo, học sinh dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng.
 • Giấy tờ chứng minh là hộ nghèo đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo và học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc diện hộ nghèo.
 • Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí theo mẫu số 02 (Ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 20/2012/TTLT-BQP-BTC, ngày 06/3/2012) nếu là con của hạ sĩ quan, binh sĩ, chiến sĩ phục vụ có thời hạn trong lực lượng vũ trang nhân dân, đang học mầm non, phổ thông.
 • Giấy khai sinh và giấy tờ chứng minh là hộ nghèo, hộ cận nghèo đối với đối tượng là học sinh, sinh viên học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học là người dân tộc thiểu số và nằm trong hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 • Giấy khai sinh và sổ hộ khẩu thường trú, giấy đăng ký tạm trú đối với đối tượng là trẻ em mẫu giáo, học sinh, sinh viên là người dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn; Học sinh, sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn hoặc đặc biệt khó khăn.
 • Bằng tốt nghiệp THCS đối với đối tượng là người tốt nghiệp THCS học tiếp lên trung cấp.
 • Sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của cha, mẹ bị tai nạn lao động, bị mắc bệnh nghề nghiệp đối với đối tượng là trẻ em học mẫu giáo, học sinh, sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp đang được hưởng trợ cấp thường xuyên.
 • Giấy tờ chứng minh là hộ cận nghèo đối với đối tượng trẻ em học mẫu giáo, học sinh phổ thông có cha mẹ thuộc hộ cận nghèo.
Hồ sơ xin miễn, giảm học phí

Miễn giảm học phí

Đối với người đang theo học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập

 • Đơn cấp bù tiền miễn, giảm học phí (Mẫu theo phụ lục V).
 • Đơn hỗ trợ chi phí học tập (Mẫu theo phụ lục III).

Đối với trẻ em học mẫu giáo, học sinh tiểu học, học sinh học trung học cơ sở thì gửi đơn về Phòng Giáo dục và Đào tạo; học sinh học trung học phổ thông thì gửi đơn về Sở Giáo dục và Đào tạo

– Người đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học viết đơn gửi về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội (Mẫu theo phụ lục VI).

Kèm theo đơn là bản sao chứng thực một trong các giấy tờ được quy định giống như phần 1.

Thế nào là Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí là biểu mẫu được ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội.

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí dành cho các đối tượng thuộc diện được miễn, giảm học phí theo quy định, tùy từng trường hợp do phụ huynh học sinh hoặc người xin miễn, giảm học phí viết nhằm gửi đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị miễn, giảm học phí hoặc hỗ trợ chi phí học tập cho học sinh, sinh viên khó khăn. Đơn đề nghị miễn, giảm học phí được phê duyệt sẽ giúp cho phụ huynh, người học giảm bớt gánh nặng về tài chính, yên tâm học tập hơn.

Đơn đề nghị miễn giảm học phí viết tay như thế nào?

Đơn đề nghị miễn, giảm học phí có các mẫu khác nhau, dành cho các đối tượng khác nhau theo quy định. Dưới đây, chúng tôi hướng dẫn các bạn viết Đơn đề nghị miễn, giảm học phí theo mẫu II đi kèm theo Thông tư liên tịch số 09/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH.

Đơn đề nghị miễn giảm học phí

Miễn giảm học phí cho học sinh

– Ghi rõ quốc hiệu, tiêu ngữ.

– Tên đơn.

– Kính gửi: Ghi rõ tên cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông.

– Ghi họ và tên cha/ mẹ hoặc người giám hộ của trẻ em học mẫu giáo ghi tên học sinh nếu là học sinh phổ thông.

– Ghi thông tin trường, lớp hiện đang học.

– Ghi rõ thuộc đối tượng được miễn, giảm, hỗ trợ chi phí học tập nào.

– Ghi rõ nguyện vọng làm đơn này đề nghị được xem xét để được miễn, giảm học phí theo quy định và chế độ hiện hành.

Người làm đơn (cha mẹ, người giám hộ, học sinh phổ thông) ghi rõ địa điểm, ngày tháng năm viết đơn rồi ký và ghi rõ họ tên.

Tải mẫu đơn đề nghị miễn giảm học phí mới nhất 2020

Dưới đây, chúng tôi xin gửi các bạn tham khảo một vài mẫu Đơn xin miễn, giảm học phí mới nhất.

Mẫu 1: Đơn xin miễn, giảm học phí hộ nghèo


Mẫu 2: Đơn xin miễn, giảm học phí con thương binh

Tin liên quan