Cách tính 45 ngày nghỉ việc

Công ty hỏi, công ty chỉ tính người lao động nghỉ 10 ngày phép năm, 10 ngày nghỉ còn lại tính là nghỉ không hưởng lương, như vậy có được không ?Nội dung chính

  • 2. Người lao động nghỉ việc phải báo trước bao lâu?
  • 3. Trường hợp nào được nghỉ việc mà không cần báo trước?
  • 4. Nghỉ việc có bắt buộc phải bàn giao công việc không?
  • 5. Công ty có quyền giam lương vì nhân viên nghỉ việc trước hạn?
  • 6. Nghỉ việc trước hạn được nhận những khoản tiền gì?
  • 7. Nghỉ việc trước hạn có được trả sổ BHXH và giấy tờ khác?
  • Video liên quan

Về vấn đề này, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội trả lời như sau:

Tại Điều 111 Bộ luật Lao động 2012 về nghỉ hằng năm thì người lao động có đủ 12 tháng thao tác cho một người sử dụng lao động thì được nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động là 12 ngày thao tác so với người làm việc làm trong điều kiện kèm theo thông thường .
Người sử dụng lao động có quyền pháp luật lịch nghỉ hằng năm sau khi tìm hiểu thêm quan điểm của người lao động và phải thông tin trước cho người lao động .
Theo lao lý tại Điều 7 Nghị định số 45/2013 / NĐ-CP ngày 10/5/2013 lao lý chi tiết cụ thể một số ít điều của Bộ luật Lao động về thời giờ thao tác, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động về hướng dẫn cách tính số ngày nghỉ hằng năm so với trường hợp làm không đủ năm như sau :
Lấy số ngày nghỉ hằng năm cộng với số ngày được nghỉ tăng thêm theo thâm niên ( nếu có ), chia cho 12 tháng, nhân với số tháng thao tác trong thực tiễn trong năm để tính thành số ngày được nghỉ hằng năm ; hiệu quả phép tính lấy tròn số hàng đơn vị chức năng, nếu phần thập phân lớn hơn hoặc bằng 0,5 thì làm tròn lên 1 đơn vị chức năng .
Do Công ty không nêu rõ người lao động đã đơn phương chấm hết hợp đồng lao động đó có thâm niên thao tác hay không nên không hề tính đúng chuẩn số ngày nghỉ hằng năm của người đó .
Trường hợp xác lập được số ngày nghỉ hằng năm so với trường hợp thao tác không đủ năm thì số ngày đã nghỉ quá pháp luật ( = tổng số ngày đã nghỉ – số ngày được nghỉ theo lao lý ) không được tính là ngày nghỉ hằng năm, hưởng nguyên lương theo hợp đồng lao động .

Chinhphu.vn

Trước đây, nếu muốn đơn phương chấm hết hợp đồng lao động trước thời hạn, người lao động phải có nguyên do mà Luật pháp luật.

Tuy nhiên, với Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động không cần lý do vẫn có thể chấm dứt hợp đồng trước hạn bởi khoản 1 Điều 35 Bộ luật này đã nêu rõ:

1. Người lao động có quyền đơn phương chấm hết hợp đồng lao động nhưng phải báo trước cho người sử dụng lao động như sau : a ) Ít nhất 45 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động không xác lập thời hạn ; b ) Ít nhất 30 ngày nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn từ 12 tháng đến 36 tháng ; c ) Ít nhất 03 ngày thao tác nếu thao tác theo hợp đồng lao động xác lập thời hạn có thời hạn dưới 12 tháng ; d ) Đối với 1 số ít ngành, nghề, việc làm đặc trưng thì thời hạn báo trước được thực thi theo lao lý của nhà nước.

Theo đó, chỉ cần bảo vệ thời hạn báo trước, người lao động đơn phương chấm hết hợp đồng trước hạn sẽ được coi là đúng luật.

2. Người lao động nghỉ việc phải báo trước bao lâu?

Căn cứ khoản 1 Điều 35 Bộ luật Lao động năm 2019 và Điều 7 Nghị định 145 / 2020 / NĐ-CP, người lao động muốn xin nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng thì phải bảo vệ thời hạn báo trước như sau :

* Ngành, nghề, công việc thông thường:

Phải báo trước : – Ít nhất 45 ngày : Hợp đồng lao động không xác lập thời hạn – Ít nhất 30 ngày : Hợp đồng lao động có thời hạn từ 12 – 36 tháng – Ít nhất 03 ngày thao tác : Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng

* Ngành, nghề, công việc đặc thù:

Bao gồm : Thành viên tổ lái tàu bay ; nhân viên cấp dưới bảo trì tàu bay ; nhân viên cấp dưới điều độ, khai thác bay ; người quản trị doanh nghiệp ; thuyền viên, … Phải báo trước : – Ít nhất 120 ngày : Hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên – Ít nhất 03 ngày thao tác : Hợp đồng lao động có thời hạn dưới 12 tháng

Lưu ý: Vẫn có một số trường hợp pháp luật quy định người lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động mà không cần báo trước.

Nếu không bảo vệ thời hạn báo trước, người lao động sẽ bị coi là đơn phương chấm hết hợp đồng trái pháp lý và phải chịu 1 số ít bất lợi pháp lý như : Không được nhận trợ cấp thôi việc, trợ cấp thất nghiệp, hoàn trả kinh phí đầu tư huấn luyện và đào tạo, bồi thường cho doanh nghiệp, … Xem thêm : Người lao động nghỉ việc phải báo trước bao nhiêu ngày ?

3. Trường hợp nào được nghỉ việc mà không cần báo trước?

Khoản 2 Điều 35 Bộ luật Lao động 2019 đã liệt kê 07 trường hợp người lao động được nghỉ việc luôn mà không cần báo trước cho người sử dụng lao động biết, đó là khi:

1 – Không được sắp xếp theo đúng việc làm, khu vực thao tác hoặc không được bảo vệ điều kiện kèm theo thao tác đã thỏa thuận hợp tác, trừ điều chuyển làm việc làm khác so với hợp đồng. 2 – Không được trả đủ lương hoặc trả lương không đúng hạn, trừ vì nguyên do bất khả kháng mà đã tìm mọi giải pháp khắc phục nhưng người sử dụng không hề trả lương đúng hạn pháp luật. 3 – Bị người sử dụng ngược đãi, đánh đập hoặc có lời nói, hành vi nhục mạ, hành vi làm tác động ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất, nhân phẩm, danh dự ; bị cưỡng bức lao động.

4 – Bị quấy rối tình dục tại nơi làm việc.

5 – Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc vì việc làm tác động ảnh hưởng xấu tới thai nhi. 6 – Đủ tuổi nghỉ hưu, trừ có thỏa thuận hợp tác khác. 7 – Người sử dụng phân phối không trung thực thông tin tương quan đến công việc làm tác động ảnh hưởng đến việc thực thi hợp đồng.

4. Nghỉ việc có bắt buộc phải bàn giao công việc không?

Bộ luật Lao động năm 2019 không có quy định nào bắt buộc người lao động phải bàn giao công việc khi chấm dứt hợp đồng lao động.

Tuy nhiên, khoản 2 Điều 5 Bộ luật này cũng ghi nhận :

2. Người lao động có các nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây : a ) Thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể và thỏa thuận hợp tác hợp pháp khác ;

Theo đó, nếu hợp đồng lao động hoặc giữa doanh nghiệp và người lao động có thỏa thuận về nghĩa vụ bàn giao công việc trước khi nghỉ việc thì người lao động phải có trách nhiệm bàn giao như đã thỏa thuận.

Còn nếu không có thỏa thuận hợp tác trước, người lao động không bắt buộc thưc hiện việc chuyển giao việc làm trước khi nghỉ việc.

5. Công ty có quyền giam lương vì nhân viên nghỉ việc trước hạn?

Theo khoản 1 Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm trả lương trực tiếp, khá đầy đủ, đúng hạn cho người lao động trong quy trình thao tác. Kể cả khi chấm hết hợp đồng, khoản 1 Điều 48 Bộ luật này cũng nêu rõ :

1. Trong thời hạn 14 ngày thao tác kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động, hai bên có nghĩa vụ và trách nhiệm giao dịch thanh toán vừa đủ các khoản tiền có tương quan đến quyền hạn của mỗi bên, trừ trường hợp sau đây hoàn toàn có thể lê dài nhưng không được quá 30 ngày : a ) Người sử dụng lao động không phải là cá thể chấm hết hoạt động giải trí ; b ) Người sử dụng lao động biến hóa cơ cấu tổ chức, công nghệ tiên tiến hoặc vì nguyên do kinh tế tài chính ; c ) Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập ; bán, cho thuê, quy đổi mô hình doanh nghiệp ; chuyển nhượng ủy quyền quyền sở hữu, quyền sử dụng gia tài của doanh nghiệp, hợp tác xã ; d ) Do thiên tai, hỏa hoạn, địch họa hoặc dịch bệnh nguy hại.

Theo đó, dù nghỉ việc trước hạn thì người lao động cũng phải được thanh toán đầy đủ tiền lương cho những ngày đã làm việc.

Thời hạn thanh toán giao dịch là 14 ngày thao tác kể từ ngày chấm hết hợp đồng lao động. Trong một số ít trường hợp đặc biệt quan trọng, thời hạn này được lê dài nhưng không được quá 30 ngày.

Như vậy, doanh nghiệp không được giam lương của người lao động quá 30 ngày vì lý do người đó nghỉ việc trước hạn hợp đồng.

>> Gọi ngay tổng đài 1900.6192 để được hỗ trợ pháp lý nếu bị công ty giam lương. 

Xin nghỉ nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng cần lưu ý gì? (Ảnh minh họa)

6. Nghỉ việc trước hạn được nhận những khoản tiền gì?

Nếu xin nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng đúng luật, người lao động sẽ có thời cơ nhận được các khoản tiền sau đây :

1 – Tiền lương chưa được thanh toán

2 – Tiền trợ cấp thôi việc

Căn cứ Điều 46 Bộ luật Lao động, nếu thao tác liên tục từ đủ 12 tháng cho doanh nghiệp, người lao động sẽ được chi trả trợ cấp thôi việc khi nghỉ việc.

3 – Tiền phép năm chưa nghỉ hết

Theo khoản 3 Điều 113 Bộ luật Lao động 2019, trường hợp chưa nghỉ hoặc chưa nghỉ hết mà phải nghỉ việc thì người lao động sẽ được giao dịch thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.

4 – Tiền trợ cấp thất nghiệp

Để hưởng trợ cấp thất nghiệp thì trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm hết hợp đồng, người lao động phải nộp hồ sơ cho TT dịch vụ việc làm tại nơi mình muốn hưởng. Tiền trợ cấp thất nghiệp sẽ do quỹ Bảo hiểm xã hội ( BHXH ) chi trả cho người lao động đủ điều kiện kèm theo hưởng. Xem thêm : Những khoản tiền được nhận khi nghỉ việc

7. Nghỉ việc trước hạn có được trả sổ BHXH và giấy tờ khác?

Khoản 3 Điều 48 Bộ luật Lao động năm 2019 ghi nhận nghĩa vụ và trách nhiệm của người sử dụng lao động khi chấm hết hợp đồng lao động như sau :

3. Người sử dụng lao động có nghĩa vụ và trách nhiệm sau đây : a ) Hoàn thành thủ tục xác nhận thời hạn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp và trả lại cùng với bản chính sách vở khác nếu người sử dụng lao động đã giữ của người lao động ; b ) Cung cấp bản sao các tài liệu tương quan đến quy trình thao tác của người lao động nếu người lao động có nhu yếu. Chi tiêu sao, gửi tài liệu do người sử dụng lao động trả.

Như vậy, dù bị chấm dứt hợp đồng lao động trước hạn, doanh nghiệp vẫn phải có trách nhiệm chốt sổ BHXH  cho người lao động.

Sau khi chốt sổ BHXH, doanh nghiệp phải trả lại sổ đó cùng bản chính các loại giấy tờ khác đã giữ của người lao động trong quá trình làm việc.

Xem thêm : Nghỉ việc bao lâu được trả sổ bảo hiểm ?

Trên đây là một số lưu ý dành cho những ai muốn xin nghỉ việc trước thời hạn hợp đồng. Để hiểu thêm về vấn đề này, bạn đọc gọi ngay tổng đài 1900.6192 của LuatVietnam để được các chuyên gia pháp lý hỗ trợ giải đáp trường hợp của bạn.

>> Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 4 lưu ý quan trọng

Source: https://evbn.org
Category : Lễ Hội