Trong bất kỳ một kỳ đại hội nào của các ban ngành, đoàn thể đều cần phải lập biên bản đại hội: Biên bản Đại hội chi bộ, biên bản Đại hội Công đoàn, biên bản đại hội Hội phụ nữ… Đại hội chi đoàn thì phải lập Biên bản Đại hội chi đoàn. Vậy Biên bản Đại hội chi đoàn là gì? Trong Biên bản Đại hội chi đoàn cần có những thông tin gì? Những nội dung trên sẽ được EVBN thông tin cụ thể tới các bạn trong bài viết dưới đây.

Biên bản Đại hội chi đoàn là gì?

Biên bản Đại hội chi đoàn là một biểu mẫu không còn xa lạ với các đoàn viên thanh niên nhất là những đoàn viên từng được cử làm thư ký Đại hội chi đoàn.

Biên bản Đại hội chi đoàn là biểu mẫu được soạn thảo ngay trong Đại hội chi đoàn nhằm ghi lại toàn bộ tiến trình, nội dung của Đại hội chi đoàn, những ý kiến thảo luận, đóng góp cũng như kết quả bầu cử Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới.

Biên bản Đại hội chi đoàn cũng như nhiều biên bản khác cần lưu lại dưới dạng văn bản và kẹp chung vào hồ sơ Đại hội, trình lên Đoàn cấp trên. Đây là cơ sở cho Đoàn cấp trên kiểm tra xem Đại hội chi đoàn có được tiến hành theo đúng trình tự, thủ tục hay không? Kết quả bầu cử Ban Chấp hành chi đoàn khóa mới có hoàn toàn khách quan không? Biên bản Đại hội chi đoàn cùng một số biểu mẫu khác là thành phần không thể thiếu trong hồ sơ Đại hội gửi lên để đề nghị Đoàn cấp trên công nhận kết quả Đại hội chi đoàn.

Trách nhiệm ghi biên bản Đại hội chi đoàn được giao cho thư ký Đại hội chi đoàn. Thư ký Đại hội phải ghi lại nhanh chóng, chính xác nhưng cụ thể và  khách quan tất cả các nội dung, diễn biến trong Đại hội chi đoàn.

Cùng với Đoàn Chủ tịch Đại hội, thư ký Đại hội chi đoàn là những thành phần chịu trách nhiệm cao nhất về tính chính xác các nội dung ghi chép trong Biên bản Đại hội chi đoàn.

Biên bản Đại hội chi đoàn lớp

Phong trào mùa hè xanh của chi đoàn các trường học

Tham khảo thêm: Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn mẫu chuẩn chi tiết nhất

Nội dung cơ bản trong Biên bản Đại hội chi đoàn là gì?

Đại hội chi đoàn được tổ chức hàng năm nhằm tổng kết, đánh giá hoạt động của chi đoàn trong suốt nhiệm kỳ đồng thời đề ra phương hướng hoạt động cho nhiệm kỳ sau và quan trọng nhất là Đại hội phải bầu ra được Ban chấp hành chi đoàn khóa mới để lãnh đạo chi đoàn giữa 2 kỳ Đại hội.

Biên bản Đại hội chi đoàn được Đại hội lập ra để thư ký Đại hội ghi lại toàn bộ nội dung, tiến trình Đại hội làm bằng chứng cho các vấn đề được nêu ra, nhất trí trong đại hội và dùng lưu trữ theo quy định. Biên bản này cần đảm bảo những nội dung sau:

Phần đầu biên bản:

– Ghi rõ quốc hiệu, tiêu ngữ; địa điểm, ngày tháng năm tiến hành Đại hội chi đoàn.

– Tên Đoàn cấp trên, tên chi đoàn.

– Tên biên bản ĐHh chi đoàn cần ghi rõ nhiệm kỳ nào.

Phần nội dung chính của biên bản:

Ghi đủ các thông tin sau:

– Thời gian và địa điểm tổ chức Đại hội chi đoàn.

– Thành phần đại biểu và khách mời tham dự Đại hội chi đoàn:

+ Đại biểu: Ghi rõ tổng số đại biểu được Đại hội chi đoàn triệu tập; tổng số đại biểu có mặt; số đại biểu vắng mặt có lý do; số đại biểu vắng mặt không lý do.

+ Khách mời: ghi rõ họ và tên, chức danh, đơn vị từng đại biểu khách mời.

– Nội dung Đại hội chi đoàn: Bầu Ban chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ tới

– Tiến trình Đại hội chi đoàn:

 1. Đại hội chào cờ, hát Quốc ca, Đoàn ca.
 2. Bí thư chi đoàn tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu dự đại hội.
 3. Đại hội tiến hành bầu đoàn chủ tịch Đại hội.

 – Đại hội ghi rõ số lượng và giới thiệu danh sách Đoàn chủ tịch, chủ tịch Đoàn chủ tịch, ủy viên.

– Ghi rõ kết quả biểu quyết bầu đoàn chủ tịch Đại hội theo giới thiệu của Đại hội:

+ Số lượng và tỉ lệ đại biểu nhất trí.

+ Số lượng và tỉ lệ đại biểu không nhất trí.

+ Số lượng và tỉ lệ đại biểu có ý kiến khác.

 1. Đại hội tiến hành bầu đoàn thư ký Đại hội:

– Đoàn Chủ tịch chỉ định 1 đồng chí đại biểu làm thư ký Đại hội, yêu cầu Đại hội cho biểu quyết.

– Kết quả biểu quyết bầu thư ký đại hội: Ghi rõ số lượng và tỉ lệ đại biểu nhất trí, không nhất trí, có ý kiến khác.

Mẫu Biên bản Đại hội chi đoàn

Mẫu biên bản ĐHh chi đoàn

 1. Đọc báo cáo tổng kết

– Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ thông qua báo cáo tổng kết hoạt động chi đoàn nhiệm kỳ qua và đề ra chương trình công tác trong nhiệm kỳ tới.

– Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ đọc bản kiểm điểm.

 1. Đại hội thảo luận.

– Ghi tóm tắt nội dung các ý kiến thảo luận, tham luận.

 1. Đại diện chi bộ hoặc Đoàn cấp trên phát biểu ý kiến chỉ đạo
 2. Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ cũ tuyên bố hết nhiệm vụ.
 3. Đại hội tiến hành đề cử, ứng cử Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới.

– Ghi rõ hình thức bầu;

– Danh sách đại biểu ứng cử;

– Danh sách đại biểu đề cử;

– Tổng hợp danh sách bầu cử: ghi rõ số lượng, họ và tên ứng viên theo ABC.

 1. Đại hội bầu Ban kiểm phiếu:

– Đoàn Chủ tịch Đại hội đề cử danh sách Ban kiểm phiếu, yêu cầu Đại hội biểu quyết thông qua.

– Kết quả biểu quyết thông quan danh sách Ban kiểm phiếu đại hội: Ghi rõ số lượng và tỉ lệ đại biểu nhất trí, không nhất trí, có ý kiến khác.

 1. Đại hội tiến hành bầu cử Ban chấp hành Chi đoàn nhiệm kỳ mới:

– Đọc thể lệ bầu cử;

– Kiểm tra hòm phiếu, phát phiếu bầu, bỏ phiếu bầu;

– Kiểm phiếu;

– Công bố kết quả kiểm phiếu được ghi lại trong Biên bản kiểm phiếu bầu Ban Chấp hành chi đoàn mới, ghi rõ:

 • Số lượng và tỉ lệ phiếu phát ra;
 • Số lượng và tỉ lệ phiếu thu về;
 • Số lượng và tỉ lệ phiếu hợp lệ;
 • Số lượng và tỉ lệ phiếu không hợp lệ.
 • Kết quả kiểm phiếu theo từng ứng viên, ghi rõ từng ứng viên đạt bao nhiêu phiếu bầu/ tổng số phiếu thu về, đạt tỉ lệ bao nhiêu.
 • Công bố danh sách các ứng viên trúng cử vào Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới.
 1. Ban Chấp hành chi đoàn nhiệm kỳ mới ra mắt Đại hội, hứa hẹn.
 2. Tiến hành bế mạc Đại hội chi đoàn.

Phần cuối biên bản

– Ghi rõ thời gian bế mạc Đại hội chi đoàn

– Thư ký và đại diện Đoàn Chủ tịch đại hội cùng ký và ghi rõ họ tên vào biên bản Đại hội.

Dưới đây , EVBN xin gửi các bạn tham khảo mẫu Đại hội chi đoàn mới nhất hiện nay.

Tin liên quan