Sau một thời gian thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Đảng ủy cấp xã cần làm báo cáo sơ kết, các cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị này được yêu cầu viết báo cáo thành tích cá nhân để khen thưởng. Vậy trong báo cáo của Đảng ủy cấp xã và báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị 05 cần có những nội dung chính nào? Chúng ta cùng giải đáp những vấn đề trên trong bài viết dưới đây.

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy cấp xã

Phần đầu báo cáo

– Ghi rõ tên Đảng bộ, tên Chi bộ, số báo cáo.

– Tên địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo

– Tên báo cáo, ghi rõ sơ kết mấy năm triển khai, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

– Căn cứ viết báo cáo: kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy, công văn của Ban Tuyên giáo Huyện uỷ . . .

Phần nội dung chính

* Đánh giá về những kết quả đạt được sau quá trình triển khai thực hiện

Sau khi tiếp thu Chỉ thị số 05-CT/TW, Đảng ủy cấp xã đã ban hành những công văn, kế hoạch, việc làm cụ thể nào nhằm chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai việc thực hiện Chỉ thị đến các ban ngành, đoàn thể, đảng viên và toàn dân trong cấp xã, có thể kể đến như:

– Phô tô Chỉ thị 05 gửi đến tất cả các ban ngành, đoàn thể, Chi bộ trong cấp xã để nắm được tinh thần Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị;

– Tổ chức Hội nghị triển khai Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị cho toàn bộ đảng viên trong Đảng bộ xã;

– Tổ chức cho đơn vị, cán bộ, đảng viên trong xã xây dựng cam kết thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

– Đưa nội dung Chỉ thị 05 lồng ghép vào nội dung sinh hoạt thường kỳ trong các Chi bộ, Đảng bộ ở cấp xã.

– Tuyên truyền nội dung, nêu gương trong phong trào thực hiện Chỉ thị 05, thưc hiện các phóng sự trên đài truyền thanh và trang thông tin điện tử của xã.

– Kết quả công tác triển khai của các ban ngành, đoàn thể: thống kê số lượng và tỉ lệ người tham gia thông qua sinh hoạt Chi bộ, tổ dân cư, đoàn thể, hội…

– Tổ chức hội nghị sơ kết công tác triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị theo năm, qua đó đã khen thưởng những tập thể, các nhân cụ thể nào.

Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy

Mẫu dành cho Đảng ủy

* Nhận xét chung

– Ưu điểm:

+ Đảng ủy xã luôn sát sao trong chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05, coi đây là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

+ Nhận thức của cán bộ, đảng viên và toàn dân trong xã được nâng cao.

+ Cán bộ chủ chốt, lãnh đạo Đảng ủy, Ủy ban nhân dân, các đoàn thể và Chi bộ cơ bản thực hiện tốt vai trò nêu gương.

Tồn tại:

+ Việc đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở một số chi bộ vẫn còn chung chung, chưa sát thực.

+ Công tác tuyên truyền của Mặt trận, các đoàn thể còn cứng nhắc, mang nặng tính hình thức.

* Nêu ra những phương hướng cụ thể trong thời gian tới.

– Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc tổ chức triển khai, thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đối với các Chi bộ.

– Ban hành hướng dẫn nội dung, tiêu chí để đăng ký, bình xét, công nhận gương điển hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hàng năm.

– Chỉ đạo Mặt trận và các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới đoàn viên, hội viên và nhân dân.

– Tổ chức các buổi tọa đàm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

 Phần cuối báo cáo

– Ghi rõ nơi nhận báo cáo.

– Thay mặt Đảng ủy xã ký tên, đóng dấu lên báo cáo.

Báo cáo thành tích thực hiện chỉ thị 05

Báo cáo thành tích

Xem thêm: Bài phát biểu chỉ đạo Đại hội Đảng bộ xã hay nhất

Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Sau đây EVBN sẽ hướng dẫn cá nhân các Đảng viên, công chức, viên chức… viết mẫu báo cáo thành tích cá nhân thực hiện chỉ thị 05:

Phần đầu báo cáo

– Ghi rõ tên Đảng bộ, tên Chi bộ.

– Tên địa điểm, ngày tháng năm viết báo cáo

– Tên báo cáo, ghi rõ hình thức đề nghị khen tặng.

Phần nội dung chính

– Sơ lược vài nét về lý lịch đảng viên:

+ Họ và tên, năm sinh;

+ Ngày vào Đảng, ngày vào Đảng chính thức;

+ Chức vụ Đảng/ chính quyền/ đoàn thể;

+ Nơi sinh hoạt.

– Nêu rõ vai trò, sự cần thiết của Chỉ thị 05 đối với đảng viên  nói chung và bản thân.

– Chỉ rõ những nội dung đăng ký phấn đấu để thực hiện tốt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và nêu gương cho cán bộ, đảng viên và quần chúng ở cơ sở học tập cụ thể là gì?

– Nêu rõ những thành tích mà bản thân đạt được trong quá trình thực hiện Chỉ thị 05 về:

+ Phẩm chất, đạo đức, lối sống;

+ Thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chức trách nhiệm vụ được Đảng, đoàn thể, cơ quan, tổ chức, địa phương giao phó. Nêu ra các con số cụ thể, có sức thuyết phục: được khen tuyên dương, đạt giải về nội dung gì?

Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05

Cá nhân cần báo cáo thành tích thực hiện chỉ thị 05

+ Nêu rõ những sáng kiến, công trình nghiên cứu của bản thân được công nhận (nếu có).

– Ghi cụ thể các khen thưởng trong năm trong tất cả các hoạt động, công tác Đảng, chính quyền, đoàn thể tại cả nơi làm việc, nơi cư trú; ghi rõ số, ngày tháng năm ban hành quyết định khen thưởng; cơ quan ban hành quyết định.

Nếu bản thân là cán bộ quản lý, lãnh đạo thì cần ghi thêm thành tích tập thể cơ quan, đơn vị mà mình lãnh đạo.

Phần cuối phiếu

– Cá nhân viết báo cáo thành tích ký và ghi rõ họ tên.

– Bí thư Chi bộ đại diện Chi bộ xác nhận, ký và đóng dấu lên báo cáo cá nhân.

– Cuối cùng Đảng ủy ghi xác nhận, ghi rõ được khen tặng dưới hình thức nào, số quyết định khen tặng, ngày tháng năm và cơ quan ký quyết định này.

Tải mẫu báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Dưới đây chúng tôi gửi các bạn hai mẫu báo cáo mới nhất trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của tập thể và cá nhân.

Mẫu 1: Báo cáo sơ kết thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng ủy cấp xã

Mẫu 2: Báo cáo thành tích cá nhân thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW

Tin liên quan