Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới 2020 mẫu hay nhất

Muốn có một tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh thì cần phải có những Đảng viên nhiệt huyết, có đủ phẩm chất đạo đức và tinh thần cống hiến cao độ. Mỗi một năm tại các cơ sở Đảng luôn diễn ra các lớp đào tạo Đảng viên mới nhằm kết nạp và đào tạo thêm những người trẻ đủ đức đủ tài đứng vào hàng ngũ Đảng. Các học viên sau khi tham gia lớp học sẽ phải viết một bài thu hoạch lớp Đảng viên mới nhằm tổng kết lại những kiến thức đã học được. Bài thu hoạch này, cùng với kết quả rèn luyện phấn đấu của bản thân người đó sẽ là căn cứ để đánh giá, xếp loại Đảng viên mới. Trong bài viết dưới đây, EVBN xin hệ thống lại một số nội dung trong lớp đào tạo Đảng viên mới. Đồng thời, chúng tôi cũng đăng tải các mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới, các tài liệu, bộ câu hỏi trắc nghiệm lớp Đảng viên mới để các Đảng viên tiện tham khảo.

Học lớp đảng viên mới để làm gì?

Để chính thức bước vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam, người Đảng viên phải trải qua rất nhiều thử thách, cả về nhận thức lý luận và sinh hoạt, rèn luyện, phấn đấu thực tế. Học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới cũng là một thủ tục bắt buộc trước khi được công nhận trở thành Đảng viên chính thức. Vậy, học lớp Đảng viên mới để làm gì?

Theo tinh thần của Trung ương Đảng và ban Tuyên giáo Trung ương, mỗi một Đảng viên dự bị trước khi được công nhận thành Đảng viên chính thức đều bắt buộc phải hoàn thành những yêu cầu trong lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên mới. Khi tham gia lớp bồi dưỡng này, Đảng viên sẽ được nghiên cứu những kiến thức về mặt lý luận chính trị của Đảng. Hệ thống kiến thức lý luận cơ bản này được tổng hợp riêng cho các Đảng viên mới sao cho dễ dàng tiếp cận nhất. Các nội dung tập huấn có thể không mang tính chuyên sâu nhưng bắt buộc phải đầy đủ sao cho các Đảng viên mới bước chân vào hàng ngũ Đảng phải thực sự thấm nhuần tư tưởng chính trị, nguyên tắc, điều lệ của Đảng. Hiện nay, các kiến thức được hệ thống lại dưới dạng bộ câu hỏi trắc nghiệm rất dễ nhớ.

Kết thúc đợt đào tạo này, các Đảng viên phải nộp báo cáo tổng kết kết quả học tập của mình dưới dạng một bài thu hoạch. Bài thu hoạch này sẽ là căn cứ để cấp giấy chứng nhận học lớp bồi dưỡng Đảng viên mới. Giấy chứng nhận này là một trong những loại giấy tờ bắt buộc phải có để xét duyệt công nhận Đảng viên chính thức.

Bài thu hoạch lớp Đảng viên mới 2020

Lớp Đảng viên trẻ luôn là ưu tiên hàng đầu trong công tác bồi dưỡng lý luận chính trị

Thủ tục công nhận Đảng viên chính thức theo Hướng dẫn 01-HD/TW năm 2016 gồm có các loại giấy tờ sau:

– Giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng đảng viên mới.

Bản tự kiểm điểm Đảng viên dự bị

– Bản nhận xét về tư cách, phẩm chất, hoạt động của Đảng viên dự bị do Đảng viên chính thức được phân công giúp đỡ viết.

– Bản nhận xét của tổ chức chính trị – xã hội nơi làm việc và chi ủy nơi cư trú của Đảng viên dự bị.

– Nghị quyết của chi bộ, Đảng ủy cơ sở và quyết định công nhận Đảng viên chính thức của cấp ủy Đảng có thẩm quyền.

Bài thu hoạch lớp đảng viên mới 2020 cần những nội dung gì?

Một bài thu hoạch chuẩn trước hết cần đảm bảo đúng và đầy đủ những nội dung được đào tạo. Đảng viên có thể viết dưới dạng báo cáo tổng kết, hoặc lựa chọn các nội dung rồi triển khai phân tích theo kiểu trả lời câu hỏi. Tư tưởng lý luận chính trị của Đảng là môt hệ thống chặt chẽ, chuẩn mực nên các Đảng viên nên lưu ý rà soát câu chữ, tránh để xảy ra các lỗi gây sai lệch.

EVBN đã hệ thống lại một số nội dung, câu hỏi sau đây để các Đảng viên lựa chọn:

  • Phấn đấu vào Đảng để làm gì? (Mục tiêu của cá nhân khi phấn đấu vào Đảng)
  • Để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam đồng chí phải làm gì? 
  • Những điều Đảng viên cần làm: Đưa ra những điều một người Đảng viên cần phải làm với mình, với tổ chức Đảng, với nhân dân và xã hội để xứng đáng đứng trong hàng ngũ ưu việt này.
  • Phấn đấu như thế nào để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam: Bài 10 phấn đấu, rèn luyện de xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam
  • Vai trò của đảng viên trong công tác xây dựng Đảng
  • Đảng viên trẻ và con đường phấn đấu theo lý tưởng của Đảng
  • Liên hệ bản thân với việc tự phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên: Là phần liên hệ bản thân phấn đấu trở thành đảng viên.
mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới

Phần đầu bài thu hoạch

Xem thêm: Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện phấn đấu của Đảng viên

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới năm 2020

Hệ thống lý luận chính trị cho Đảng viên mới bao gồm những nội dung chính trong hệ thống kiến thức của chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị của Đảng viên mới cần xoay quanh hệ thống kiến thức này. Ngoài ra, bài thu hoạch cần có những nội dung khác về tổ chức Đảng.

Gợi ý nội dung bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên mới 2020:

– Về chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

– Về vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với Nhà nước pháp quyền XHCN.

– Chủ động hội nhập kinh tế quốc tế để xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

– Vị trí, vai trò và nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam

– Không ngừng phấn đấu và rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên

Bài thu hoạch bồi dưỡng chính trị 2020 của giáo viên

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị của giáo viên là một bản báo cáo kết quả học tập của giáo viên sau khi hoàn thành lớp học bồi dưỡng chính trị thường niên. Hàng năm, lớp bồi dưỡng lý luận chính trị hè cho giáo viên thường được tổ chức theo từng cụm cơ sở để tiết kiệm chi phí và đảm bảo tính nhất quán trong việc truyền đạt. Bài thu hoạch sẽ được trình bày dưới dạng trả lời câu hỏi. Các câu hỏi sẽ được đưa ra cụ thể trong chương trình bồi dưỡng, giáo viên dựa vào những chủ đề đưa ra trong hệ thống câu hỏi để trả lời trên cơ sở triển khai, phân tích sâu các khía cạnh trong đó.

Bài thu hoạch lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giáo viên

Giáo viên là Đảng viên thường được bồi dưỡng lý luận chính trị hè hàng năm

Việc đánh giá xếp loại giáo viên sẽ dựa trên nhiều tiêu chí như: chuyên môn, đạo đức lối sống, nhận thức chính trị… Vậy nên, kết quả của bài thu hoạch chính trị của giáo viên năm 2020 sẽ ảnh hướng đến việc đánh giá xếp loại giáo viên cuối năm học. 

Tải bài thu hoạch lớp Đảng viên mới 2020 hay nhất

Chúng tôi đưa ra dưới đây mẫu bài thu hoạch đảng viên 2020 mới nhất để các Đảng viên có thể lấy làm nguồn tham khảo. Nội dung mẫu đưa ra trong các bài thu hoạch này là tương đối đầy đủ và chi tiết. Các Đảng viên có thể tải file word về để chỉnh sửa và thêm những nội dung cá nhân cần thiết là xong. 

Mẫu bài thu hoạch lớp Đảng viên mới 2020 [download id=”2158″]

Mẫu bài thu hoạch lớp bồi dưỡng chính trị hè 2020 của giáo viên [download id=”2152″]

Tài liệu lớp đảng viên mới

Để giúp các bạn thuận tiện hơn trong quá trình học lớp Đảng viên mới và có tài liệu tham khảo để viết bài thu hoạch, chúng tôi xin tổng hợp lại những tài liệu bồi dưỡng chính trị cho Đảng viên, giáo viên dưới đây. Bộ tài liệu này được ban hành trong các hướng dẫn kèm theo của Trung ương Đảng và Ban Tuyên giáo Trung ương về bồi dưỡng lý luận chính trị cho Đảng viên năm 2020.

Tải tài liệu lớp bồi dưỡng Đảng viên mới [download id=”2158″]

Câu hỏi trắc nghiệm lớp đảng viên mới

Tổng hợp các câu hỏi trắc nghiệm lớp Đảng viên mới dưới đây có thể được sử dụng như một bộ ôn tập để tốt nghiệp và được cấp giấy chứng nhận hoàn thành lớp bồi dưỡng Đảng viên. Bộ câu hỏi ôn tập lớp Đảng viên mới gồm 300 câu hỏi trắc nghiệm và 12 câu hỏi tự luận bao hàm hết tất cả các nội dung trong toàn bộ khóa học.

Mời các Đảng viên tải bộ câu hỏi trắc nghiệm mới nhất 2020 theo link dưới đây: [download id=”2157″]